Vidaus auditorius (-ė) Vidaus audito skyriuje

Tavo pagrindinės užduotys bus:

 • vidaus auditų atlikimas;
 • vidaus audito ataskaitų su išvadomis ir rekomendacijomis rengimas;
 • rekomendacijų įgyvendinimo pažangos stebėjimas ir dokumentavimas bei pateikimas Vidaus audito sk. vadovui;
 • dalyvavimas ruošiant Turto banko vidaus vidaus audito plano projektą bei rengiant siūlymus dėl audito vystymosi krypčių ir metodų tobulinimo.

Tikimės, kad Tu:

 • turi aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų, ekonomikos, teisės, viešojo administravimo ar vadybos ir verslo administravimo bei technologijų krypties išsilavinimą;
 • turi Lietuvos Vidaus auditorių asociacijos vidaus auditoriaus kvalifikacinių mokymų baigimo pažymėjimą;
 • turi ne mažesnę kaip 2 m. darbo patirtį vidaus arba išorės audito srityje;
 • gerai išmanai Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vidaus auditą, vidaus auditorių profesinės etikos principus ir normas, viešąjį administravimą, biudžeto sandarą, strateginį planavimą, turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, viešuosius pirkimus, apskaitą ir atsakomybę, programų vertinimą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą, ir gebi juos taikyti praktikoje;
 • atitinki teisės aktuose nustatytiems reikalavimams, būtiniems išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma šiai pareigybei nustatyta Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintame pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija sąraše;
 • moki valstybinę kalbą, aiškiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • moki anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu;
 • moki dirbti kompiuteriu, Microsoft Office programomis bei naudotis šiuolaikinio ryšio technologijomis;
 • gebi sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei gebėi kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, rekomendacijas, savarankiškai organizuoti savo darbą, priimti sprendimus savo kompetencijos ribose;
 • turi gerus darbo su „Microsoft Office“ programiniu paketu ir organizacine technika įgūdžius.

Džiaugiamės galėdami pasiūlyti:

 • vertingą darbo patirtį bei asmeninį ir profesinį augimą;
 • laisvę idėjoms ir galimybę prisidėti prie įmonės veiklos tobulinimo;
 • puikią komandą, vadovų ir kolegų palaikymą bei bendradarbiavimą;
 • reguliarius vidinius ir išorinius mokymus;
 • sveikatos draudimą ir draudimą nuo nelaimingų atsitikimų 24/7;
 • bazinį darbo užmokestį nuo 2672 Eur iki 4008 Eur (bruto) (priklausomai nuo darbo patirties bei kvalifikacijos). Prie darbo užmokesčio gali būti mokama kintama atlygio dalis nuo pasiektų rezultatų.

Tavo būsima darbo vieta – Kęstučio  g. 45, Vilnius. Darbas organizuojamas hibridiniu būdu.

Prisijunk prie mūsų komandos! Detalesnę informaciją rasi ir dokumentus kviečiame pateikti el. būdu  iki 2024 m. liepos 16 d. per Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos prašymų teikimo modulį:

Kandidatuoti

Kilus klausimų kreipkis į VĮ Turto banko Žmogiškųjų išteklių sk. projektų vadovę Eglę Sviderskytę-Korvin telefonu +370 686 60515 arba el. p. egle.sviderskyte-korvin@turtas.lt.  Konfidencialumą garantuojame.