Viešųjų pirkimų skyriaus viešųjų pirkimų specialistas (-ė)

Tavo pagrindinės užduotys bus:

– rengimas ir teikimas tvirtinti Turto banko einamųjų biudžetinių metų numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų pirkimų planą ir, esant poreikiui, pirkimų plano tikslinimo procedūros vykdymas, pagal pirkimų planą rengti numatomų prekių, paslaugų ir darbų pirkimų suvestinės vykdymas ir įstatymų nustatyta tvarka ir terminais jos paskelbimas;

– teisės aktų nustatyta tvarka Turto banko vykdomų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų vertės skaičiavimas ir pirkimų verčių apskaitos vedimas, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo būdo parinkimas ir nustatymas;

– Turto banko struktūrinių padalinių ir į struktūrinius padalinius neįeinančių darbuotojų parengtų paraiškų prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti bei mažos vertės viešųjų pirkimų pažymų derinimas ir vizavimas;

– pirkimų, kuriuos nustatyta tvarka privalo vykdyti viešųjų pirkimų komisija, dokumentų pagal Turto banko struktūrinių padalinių pateiktas pirkimų paraiškas ir jų priedus rengimas; savo kompetencijos ribose Turto banko struktūrinių padalinių darbuotojų, rengiančių pirkimus inicijuojančius dokumentus, konsultavimas;
– mažos vertės pirkimų dokumentų rengimas pagal Turto banko Struktūrinių padalinių pateiktas pirkimų paraiškas ir jų priedus, savo kompetencijos ribose Turto banko struktūrinių padalinių darbuotojų, rengiančių pirkimus inicijuojančius dokumentus, konsultavimas;

– viešųjų pirkimų komisijos darbo organizavimas: kviesti komisijos narius į komisijos posėdžius, protokoluoti komisijos posėdžius, raštu ar kitomis elektroninėmis (CVP IS) priemonėmis rengti ir teikti tiekėjams adresuotus raštus, paklausimus, paaiškinimus, pranešimus apie viešųjų pirkimų komisijos sprendimus, kontroliuoti, kad viešųjų pirkimų komisijos sprendimai būtų priimami laiku ir kt.;
– dinaminių pirkimo sistemų sukūrimo dokumentų rengimas, pagal Turto banko Struktūrinių padalinių pateiktas pirkimų paraiškas ir jų priedus, sukurtų dinaminių pirkimų sistemų ir centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) administravimas; konkrečių viešųjų pirkimų vykdymas pagal sukurtas dinamines pirkimų sistemas;

– dinaminių pirkimų sistemų administravimas, operatyvių pirkimų organizavimas ir/ar vykdymas, orientacija į pirkimo rezultatą, pritraukiant potencialius tiekėjus ir CVP IS priemonėmis elektroninio aukciono procedūrų vykdymas.

Tikimės, kad Tu:

turi aukštąjį arba jam prilygintą išsilavinimą;

– turi ne mažesnę nei 2 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;

– turi darbo patirties dirbant su centrine viešųjų pirkimų informacine sistema (toliau – CVP IS);

– turi darbo patirties dirbant darbo su centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) sistema;

– gerai išmanai viešuosius pirkimus reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus ir gebi juos taikyti praktikoje;

– gebi sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei gebi kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir dirbti komandoje;

– turi gerus darbo su „Microsoft Office“ programiniu paketu ir su organizacine technika įgūdžius;

– esi iniciatyvus, orientuotas į rezultatą.

Tavo privalumai būtų:

– geros anglų (ne žemesniu nei B1 lygiu);

– aukštasis universitetinis teisės krypties išsilavinimas.

Mes siūlome:

– vertingą darbo patirtį, asmeninį ir profesinį augimą;

– laisvę idėjoms ir galimybę prisidėti prie įmonės veiklos tobulinimo;

– puikią komandą, vadovų ir kolegų palaikymą;

– nuolatinius mokymus;

– galimybę dirbti nuotoliniu būdu;

– bazinį darbo užmokestį nuo 1563 Eur iki 2250 Eur (bruto) (priklausomai nuo darbo patirties bei kvalifikacijos). Prie darbo užmokesčio gali būti mokama kintamoji atlygio dalis.

Tavo būsima darbo vieta – Vilniaus g. 16, Vilniuje.

Prisijunk prie mūsų komandos! Detalesnę informaciją rasi ir dokumentus kviečiame pateikti  iki 2022 m. liepos 26 d. per Valstybės Tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Kandidatuoti

Jei turi klausimų, kreipkis telefonu +37068660515 arba el. p. egle.sviderskyte-korvin@turtas.lt. Konfidencialumą garantuojame.