Mokslo paskirties patalpa, A.Goštauto g. 12-100A, Vilnius, Vilniaus m. sav.

A.Goštauto g. 12-100A, Vilnius, Vilniaus m. sav.
Konkurso tipas
Konkursas
Pradinė nuomos kaina be PVM
€154.25/mėn.
Pradinė 1 m2 nuomos kaina be PVM
€3.27 m2/mėn.
Pradinė 1 m2 nuomos kaina su PVM
€3.96 m2/mėn.
Nuomojamas plotas
47.17 m2
Nuomos terminas
2 metai
Patalpų indeksas
100A-8
Aukštas
R

Nuomojama 47,17 kv. m. ploto, pastato rūsyje esanti mokslo paskirties patalpa. Patalpa nuomojama esamos būklės, nuomininkas turės galimybę (savo lėšomis) patalpą įsirengti pagal savo poreikius.

Paskirtis
Mokslo
Nuomojama veiklai
Mokslo veikloms, tarp jų edukacinei, lavinimo, ugdymo veiklai.
Apžiūros laikas

Apžiūros data ir laikas 2024-05-15 – 2024-05-21, 10:00 val. – 15.00 val.

Apie savo atvykimą būtina informuoti kontaktinį asmenį ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki apžiūros.

Unikalus Nr.
1093-8001-2018:0009
Žymėjimas plane
1C4p
Paruošimas nuomai
Nuomos objektu faktiškai naudojasi kitas asmuo
Nuoma dalimis
Neskaidomas
Komunalinės paslaugos
Komunikacijos: - Elektra – Yra - Vandentiekis, kanalizacija – Yra, centriniai - Šildymas – Yra, centrinis.
Komunalinių paslaugų apmokėjimas
Sąskaitas už Nuomos objekte suteiktas Komunalines paslaugas paskirstys Nuomotojas. Galimų Komunalinių paslaugų sąrašas pateiktas Sutarties projekto Priede Nr. 2.
Eksploatacinės paslaugos
Galimų Eksploatacinių paslaugų sąrašas pateiktas Sutarties projekto Priede Nr. 2. Esant poreikiui, dėl papildomų Eksploatacinių paslaugų, kurių nėra nurodyta minėtame priede arba tuo atveju, kai Nuomotojas neteikia priede nurodytų paslaugų, Nuomininkas turės teisę savo vardu sudaryti sutartis su tokių Eksploatacinių paslaugų teikėjais ir už šias Nuomos objekte suteiktas Eksploatacines paslaugas Nuomininkas atsiskaitys tiesiogiai su Eksploatacinių paslaugų teikėjais.
Eksploatacinių paslaugų apmokėjimas
Sąskaitas už Nuomos objekte suteiktas Eksploatacines paslaugas nurodytas Sutarties projekto Priede Nr. 2 paskirstys Nuomotojas. Už kitas Nuomos objekte, pagal Nuomininko poreikį suteiktas Eksploatacines paslaugas, pagal Nuomininko vardu sudarytas Eksploatacinių paslaugų sutartis su Eksploatacinių paslaugų tiekėjais, Nuomininkas atsiskaitys tiesiogiai su šių Eksploatacinių paslaugų teikėjais.
Specialiosios nuomos sąlygos
  • Nuomos sutarties Specialiųjų sąlygų nuostatuose bus nurodyta, kad keičiamos nuomos sutarties Bendrųjų sąlygų (Priedas Nr. 1) 7.1.1 ir 7.3.1 punktai ir išdėstomi taip:

„7.1.1 Specialiųjų sąlygų 3 p. nurodytą Nuomos objektą per 3 (tris) darbo dienas, nuo faktinio naudotojo Nuomos objekto atlaisvinimo dienos, perduoti Nuomininkui pagal Perdavimo – priėmimo aktą, kurio forma pridedama prie šios Sutarties, Nuomininkui.“

„7.3.1 Gavus Nuomotojo pranešimą apie faktinio naudotojo Specialiųjų sąlygų 3 p. nurodyto Nuomos objekto atlaisvinimą, per 3 (tris) darbo dienas priimti iš Nuomotojo Nuomos objektą pagal priėmimo perdavimo aktą.“

  • Šiuo punktu papildomas nuomos sutarties Bendrųjų sąlygų (Priedas Nr. 1) 9.5 punktas nauju 9.5.5 papunkčiu:

„9.5.5 Jeigu per 2 (du) mėnesius nuo Nuomos sutarties pasirašymo dienos faktinis Nuomos objekto naudotojas neatlaisvina Nuomos objekto, Nuomos sutartis gali būti nutraukta Nuomotojo arba Nuomininko vienašališku rašytiniu pareiškimu, įspėjus kitą šalį prieš 7 darbo dienas. Šiuo atveju Nuomininko sumokėtą pradinį įnašą Nuomotojas grąžina į  Nuomos sutartyje nurodytą Nuomininko sąskaitą per 5 darbo dienas nuo Nuomos sutarties nutraukimo dienos. Nuomos sutarties nutraukimas šiame punkte nurodytu pagrindu nesuteikia Nuomininkui teisės reikšti pretenzijas ir/ar reikalauti nuostolių atlyginimo.“

  • Mokesčius už Nuomos objekte suteiktas Komunalines/Eksploatacines paslaugas Nuomotojas apskaičiuoja vadovaudamasis Valstybės įmonės Turto banko generalinio direktoriaus 2023-05-29 įsakymu Nr. P1-130 „Dėl valstybės įmonės turto banko patikėjimo teise valdomų pastatų (patalpų) bendro naudojimo patalpų priskyrimo pagrindinėms patalpoms ir išlaikymo sąnaudų apskaičiavimo bei paskirstymo pastatų (patalpų) naudotojams, aprašo patvirtinimo“: https://turtas.lt/wp-content/uploads/2021/11/sanaudu-apskaiciavimas.pdf
Konkurso tipas
Konkursas
Dalyvių registravimo pradžia
2024 05 23, 9:00
Dalyvių registravimo pabaiga
2024 05 29, 15:00
Konkurso vykdymo data ir laikas
2024 05 30, 13:00
Dokumentų pateikimo vieta
VĮ Turto bankas, Kęstučio g. 45, 08124 Vilnius
Konkurso vykdymo vieta
VĮ Turto bankas, Kęstučio g. 45, 08124 Vilnius
Dalyvio pradinis įnašas be PVM
€ 462.75
Dalyvio pradinis įnašas su PVM
€ 559.93
Sąskaitos numeris
LT51 7044 0600 0044 3925
Bankas
AB SEB bankas
Banko SWIFT
CBVILT2X
Gavėjo kodas
112021042
Nuomos konkursas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei šiomis Bendrosiomis nuomos konkurso sąlygomis.
Kontaktai informacijai apie turtą ir turto apžiūros klausimais
Imantė Dirsytė-Braidokienė
Mob. telefonas
+37066936025
Kontaktai registracijos į konkursą klausimais
Jurgita Kavaliauskienė
Mob. telefonas
+37062058131