Garažų paskirties patalpa, Maironio g. 7H, Radviliškis, Radviliškio r. sav.

Maironio g. 7H, Radviliškis, Radviliškio r. sav.
Konkurso tipas
Konkursas
Pradinė nuomos kaina be PVM
€10.53/mėn.
Pradinė 1 m2 nuomos kaina be PVM
€0.53 m2/mėn.
Pradinė 1 m2 nuomos kaina su PVM
€0.64 m2/mėn.
Nuomojamas plotas
19.87 m2
Nuomos terminas
3 metai
Patalpų indeksas
1-2
Aukštas
1

Nuomojama 19,87 kv. m. ploto garažų paskirties patalpa. Patalpa nuomojama esamos būklės, nuomininkas turės galimybę (savo lėšomis) patalpą įsirengti pagal savo poreikius.

Paskirtis
Garažų
Nuomojama veiklai
Garažų veiklai

Dalyviai pradinę 1 m2 nuomos kainą nurodo su PVM (teisinis reglamentavimas skiltyje Dokumentai).

Apžiūros laikas

Apžiūros data ir laikas 2024-05-15 – 2024-05-21, 10:00 val. – 15.00 val.

Apie savo atvykimą būtina informuoti kontaktinį asmenį ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki apžiūros.

Unikalus Nr.
7197-8008-2017
Žymėjimas plane
1G1p
Paruošimas nuomai
Laisvas
Nuoma dalimis
Neskaidomas
Komunalinės paslaugos
Elektra – Yra, Vandentiekis, kanalizacija - Nėra, Šildymas – Nėra.
Komunalinių paslaugų apmokėjimas
Sąskaitas už Nuomos objekte suteiktas elektros paslaugas paskirstys Nuomotojas. Galimų Komunalinių paslaugų sąrašas pateiktas Sutarties projekto Priede Nr. 2.
Eksploatacinės paslaugos
Galimų Eksploatacinių paslaugų sąrašas pateiktas Sutarties projekto Priede Nr. 2. Esant poreikiui, dėl papildomų Eksploatacinių paslaugų, kurių nėra nurodyta minėtame priede arba tuo atveju, kai Nuomotojas neteikia priede nurodytų paslaugų, Nuomininkas turės teisę savo vardu sudaryti sutartis su tokių Eksploatacinių paslaugų teikėjais ir už šias Nuomos objekte suteiktas Eksploatacines paslaugas Nuomininkas atsiskaitys tiesiogiai su Eksploatacinių paslaugų teikėjais.
Eksploatacinių paslaugų apmokėjimas
Sąskaitas už Nuomos objekte suteiktas Eksploatacines paslaugas nurodytas Sutarties projekto Priede Nr. 2 paskirstys Nuomotojas. Už kitas Nuomos objekte, pagal Nuomininko poreikį suteiktas Eksploatacines paslaugas, pagal Nuomininko vardu sudarytas Eksploatacinių paslaugų sutartis su Eksploatacinių paslaugų tiekėjais, Nuomininkas atsiskaitys tiesiogiai su šių Eksploatacinių paslaugų teikėjais.
Specialiosios nuomos sąlygos

Nuomininkas, suderinęs su Nuomotoju, turės privalomai savo lėšomis Nuomos objekte įsirengti kontrolinį elektros apskaitos skaitiklį.

Mokesčius už Nuomos objekte suteiktas Komunalines/Eksploatacines paslaugas Nuomotojas apskaičiuoja vadovaudamasis Valstybės įmonės Turto banko generalinio direktoriaus 2023-05-29 įsakymu Nr. P1-130 „Dėl valstybės įmonės turto banko patikėjimo teise valdomų pastatų (patalpų) bendro naudojimo patalpų priskyrimo pagrindinėms patalpoms ir išlaikymo sąnaudų apskaičiavimo bei paskirstymo pastatų (patalpų) naudotojams, aprašo patvirtinimo“: https://turtas.lt/wp-content/uploads/2021/11/sanaudu-apskaiciavimas.pdf

Konkurso tipas
Konkursas
Dalyvių registravimo pradžia
2024 05 23, 9:00
Dalyvių registravimo pabaiga
2024 05 29, 15:00
Konkurso vykdymo data ir laikas
2024 05 30, 13:00
Dokumentų pateikimo vieta
VĮ Turto bankas, Kęstučio g. 45, 08124 Vilnius
Konkurso vykdymo vieta
VĮ Turto bankas, Kęstučio g. 45, 08124 Vilnius
Dalyvio pradinis įnašas be PVM
€ 31.59
Dalyvio pradinis įnašas su PVM
€ 35.22
Sąskaitos numeris
LT51 7044 0600 0044 3925
Bankas
AB SEB bankas
Banko SWIFT
CBVILT2X
Gavėjo kodas
112021042
Nuomos konkursas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei šiomis Bendrosiomis nuomos konkurso sąlygomis.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 31 straipsniu PVM apmokestinama bet kokių transporto priemonių (įskaitant orlaivius, laivus, geležinkelio riedmenis) stovėjimo, saugojimo aikštelių, garažų ar kitų panašios paskirties nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų nuoma, taip pat bet kokių įrenginių ar įrangos (įskaitant seifo kameras), atitinkančių nekilnojamojo pagal prigimtį daikto sąvoką, nuoma.

Kontaktai informacijai apie turtą ir turto apžiūros klausimais
Ieva Stankuvienė
Mob. telefonas
+370 641 31995
Kontaktai registracijos į konkursą klausimais
Jurgita Kavaliauskienė
Mob. telefonas
+37062058131