Garažų paskirties patalpos, Vilniaus g. 27, Vilnius, Vilniaus m. sav.

Vilniaus g. 27, Vilnius
Konkurso tipas
E-Nuoma
Pradinė nuomos kaina be PVM
€322/mėn.
Pradinė 1 m2 nuomos kaina be PVM
€4.98 m2/mėn.
Pradinė 1 m2 nuomos kaina su PVM
€6.03 m2/mėn.
Nuomojamas plotas
64.50 m2
Nuomos terminas
2 metai
Patalpų indeksas
-
Aukštas
1

Nuomojamos 64,50 garažų paskirties patalpos. Patalpos nuomojamos esamos būklės, nuomininkas turės galimybę (savo lėšomis) patalpas įsirengti pagal savo poreikius

Paskirtis
Garažų
Nuomojama veiklai
Garažų veiklai Pradinis įnašas ir pradinė nuomos kaina mokama su PVM vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės įstatymo 31 straipsniu.
Apžiūros laikas

Dėl nuomojamo turto apžiūros kreiptis: Capital Commercial biuro vadovė/ekspertė Julija Baceva, tel. +370 662 21177, julija.baceva@capitalrealty.com Apžiūros laikas: 2024-05-13 – 2024-05-20, 10:00 val. – 15.00 val. Apie savo atvykimą būtina informuoti kontaktinį asmenį ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki apžiūros.

Unikalus Nr.
1094-0442-0037
Žymėjimas plane
4G1/p
Paruošimas nuomai
Nuomos objektas laisvas
Nuoma dalimis
Neskaidomas
Komunalinės paslaugos
Elektra – Yra, Vandentiekis, kanalizacija - Nėra, Šildymas - Nėra
Komunalinių paslaugų apmokėjimas
Sąskaitas už Nuomos objekte suteiktas Komunalines paslaugas paskirstys Nuomotojas. Galimų Komunalinių paslaugų sąrašas pateiktas Sutarties projekto Priede Nr. 2
Eksploatacinės paslaugos
Galimų Eksploatacinių paslaugų sąrašas pateiktas Sutarties projekto Priede Nr. 2. Esant poreikiui, dėl papildomų Eksploatacinių paslaugų, kurių nėra nurodyta minėtame priede arba tuo atveju, kai Nuomotojas neteikia priede nurodytų paslaugų, Nuomininkas turės teisę savo vardu sudaryti sutartis su tokių Eksploatacinių paslaugų teikėjais ir už šias Nuomos objekte suteiktas Eksploatacines paslaugas Nuomininkas atsiskaitys tiesiogiai su Eksploatacinių paslaugų teikėjais.
Eksploatacinių paslaugų apmokėjimas
Sąskaitas už Nuomos objekte suteiktas Eksploatacines paslaugas nurodytas Sutarties projekto Priede Nr. 2 paskirstys Nuomotojas. Už kitas Nuomos objekte, pagal Nuomininko poreikį suteiktas Eksploatacines paslaugas, pagal Nuomininko vardu sudarytas Eksploatacinių paslaugų sutartis su Eksploatacinių paslaugų tiekėjais, Nuomininkas atsiskaitys tiesiogiai su šių Eksploatacinių paslaugų teikėjais.
Specialiosios nuomos sąlygos

Nuomos objektas įtrauktas į VĮ Turto banko ruošiamų parduoti objektų sąrašą: https://aukcionai.turtas.lt/busparduodama/details/VL000383.

Sutarties Specialiose sąlygose bus nurodyta, kad (i) nuosavybės teisei į Nuomos objektą  perėjus kitam asmeniui, Sutartis lieka galioti naujam savininkui, jeigu Sutartis ir susitarimai dėl jos atnaujinimo teisės aktų nustatyta tvarka buvo įregistruoti viešame registre,(ii) ši nuostata turės viršenybę Sutarties Bendrųjų sąlygų   6.5 punkto atžvilgiu.

Mokesčius už Nuomos objekte suteiktas Komunalines/Eksploatacines paslaugas Nuomotojas apskaičiuoja vadovaudamasis Valstybės įmonės Turto banko generalinio direktoriaus 2023-05-29 įsakymu Nr. P1-130 „Dėl valstybės įmonės turto banko patikėjimo teise valdomų pastatų (patalpų) bendro naudojimo patalpų priskyrimo pagrindinėms patalpoms ir išlaikymo sąnaudų apskaičiavimo bei paskirstymo pastatų (patalpų) naudotojams, aprašo patvirtinimo“: https://turtas.lt/wp-content/uploads/2021/11/sanaudu-apskaiciavimas.pdf arba kitu, tuo metu galiojančiu aktualiu  Nuomotojo  lokaliniu teisės aktu.

Konkurso tipas
E-Nuoma
Dalyvių registravimo pradžia
2024 05 16, 0:00
Dalyvių registravimo pabaiga
2024 05 20, 23:59
Konkurso vykdymo data ir laikas
2024 05 23, 9:00 - 2024 05 24, 13:59
Dokumentų pateikimo vieta
https://evarzytines.lt/evs
Konkurso vykdymo vieta
https://evarzytines.lt/evs
Dalyvio pradinis įnašas be PVM
€ 966
Dalyvio pradinis įnašas su PVM
€ 1168.86
Dalyvio registravimo mokestis
€ 50
Nuomos kainos didinimo intervalas
€ 30
Sąskaitos numeris
LT51 7044 0600 0044 3925
Bankas
AB SEB bankas
Banko SWIFT
CBVILT2X
Gavėjo kodas
112021042
Nuomos konkursas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto, valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto nuomos“ patvirtintu Valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto nuomos viešojo konkurso organizavimo ir vykdymo informacinių technologijų priemonėmis tvarkos aprašu bei šiomis Bendrosiomis nuomos konkurso sąlygomis
Kontaktai informacijai apie turtą ir turto apžiūros klausimais
Alma Labutytė
Mob. telefonas
+37061846169
Kontaktai registracijos į konkursą klausimais
Alma Labutytė
Mob. telefonas
+37061846169