Administracinės paskirties patalpos, esančios H. Manto g. 38, Klaipėda

H. Manto g. 38, Klaipėda
Konkurso tipas
Konkursas
Pradinė nuomos kaina be PVM
€861.48/mėn.
Pradinė 1 m2 nuomos kaina be PVM
€6.86 m2/mėn.
Pradinė 1 m2 nuomos kaina su PVM
€8.30 m2/mėn.
Nuomojamas plotas
125.58 m2
Nuomos terminas
3 metai
Patalpų indeksas
1-1, 1-2, 1-3, 1-7
Aukštas
1

Nuomojamos 1 pastato aukšte esančios 125,58 kv. m. ploto administracinės paskirties patalpos. Patalpos nuomojamos esamos būklės, nuomininkas turės galimybę (savo lėšomis) patalpas įsirengti pagal savo poreikius.

Paskirtis
Administracinė
Nuomojama veiklai
Administracinei veiklai. Nuomos objektas taip pat gali būti naudojamas kitoms veikloms, kurios yra nurodytos Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 ir 51 punktuose, jei nuomos objekto naudojimas atitiks kitas šiuose punktuose nustatytas sąlygas.
Apžiūros laikas

Apžiūros data ir laikas 2023-09-11 – 2023-09-15 10:00 val. – 15.00 val.

Apie savo atvykimą būtina informuoti kontaktinį asmenį ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki apžiūros.

Unikalus Nr.
2192-0004-8021:0002
Žymėjimas plane
1B2p
Paruošimas nuomai
Laisvas
Nuoma dalimis
Neskaidomas
Komunalinės paslaugos
Elektra – Yra Vandentiekis, kanalizacija – Yra, centriniai Šildymas – Yra, centrinis
Komunalinių paslaugų apmokėjimas
Sąskaitas už Nuomos objekte suteiktas Komunalines paslaugas paskirstys Nuomotojas. Galimų Komunalinių paslaugų sąrašas pateiktas Sutarties projekto Priede Nr. 2.
Eksploatacinės paslaugos
Galimų Eksploatacinių paslaugų sąrašas pateiktas Sutarties projekto Priede Nr. 2. Esant poreikiui, dėl papildomų Eksploatacinių paslaugų, kurių nėra nurodyta minėtame priede arba tuo atveju, kai Nuomotojas neteikia priede nurodytų paslaugų, Nuomininkas turės teisę savo vardu sudaryti sutartis su tokių Eksploatacinių paslaugų teikėjais ir už šias Nuomos objekte suteiktas Eksploatacines paslaugas Nuomininkas atsiskaitys tiesiogiai su Eksploatacinių paslaugų teikėjais.
Eksploatacinių paslaugų apmokėjimas
Sąskaitas už Nuomos objekte suteiktas Eksploatacines paslaugas nurodytas Sutarties projekto Priede Nr. 2 paskirstys Nuomotojas. Už kitas Nuomos objekte, pagal Nuomininko poreikį suteiktas Eksploatacines paslaugas, pagal Nuomininko vardu sudarytas Eksploatacinių paslaugų sutartis su Eksploatacinių paslaugų tiekėjais, Nuomininkas atsiskaitys tiesiogiai su šių Eksploatacinių paslaugų teikėjais.
Specialiosios nuomos sąlygos

Mokesčius už Nuomos objekte suteiktas Komunalines/Eksploatacines paslaugas Nuomotojas apskaičiuoja vadovaudamasis Valstybės įmonės Turto banko generalinio direktoriaus 2023-05-29 įsakymu Nr. P1-130 „Dėl valstybės įmonės turto banko patikėjimo teise valdomų pastatų (patalpų) bendro naudojimo patalpų priskyrimo pagrindinėms patalpoms ir išlaikymo sąnaudų apskaičiavimo bei paskirstymo pastatų (patalpų) naudotojams, aprašo patvirtinimo“: https://turtas.lt/wp-content/uploads/2021/11/sanaudu-apskaiciavimas.pdf

Nuomos objektas yra pastate, kuris įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą bei yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje ar jos apsaugos zonoje.

Konkurso tipas
Konkursas
Dalyvių registravimo pradžia
2023 09 21, 9:00
Dalyvių registravimo pabaiga
2023 09 27, 15:00
Konkurso vykdymo data ir laikas
2023 09 28, 13:00
Dokumentų pateikimo vieta
VĮ Turto bankas, Kęstučio g. 45, 08124 Vilnius
Konkurso vykdymo vieta
VĮ Turto bankas, Kęstučio g. 45, 08124 Vilnius
Dalyvio pradinis įnašas be PVM
€ 2584.44
Dalyvio pradinis įnašas su PVM
€ 3127.17
Sąskaitos numeris
LT51 7044 0600 0044 3925
Bankas
AB SEB bankas
Banko SWIFT
CBVILT2X
Gavėjo kodas
112021042
Nuomos konkursas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei šiomis Bendrosiomis nuomos konkurso sąlygomis.
Kontaktai informacijai apie turtą ir turto apžiūros klausimais
Alma Labutytė
Mob. telefonas
+37061846169
Kontaktai registracijos į konkursą klausimais
Alma Labutytė
Mob. telefonas
+37061846169