Darbo užmokestis ir atlygio politika

Darbuotojų atlygis Turto banke nustatomas vadovaujantis įmonės valdybos nutarimu patvirtintadarbuotojų atlygio politika. Ji nustato bendras, aiškias ir skaidrias įmonės darbuotojų apmokėjimo už darbą ir skatinimo taisykles bei jomis paremtą darbuotojų atlygio sistemą. Atlygio politika taikoma visiems Turto banko darbuotojams.

Įmonės darbuotojų atlygį sudaro:

  • pastovioji atlygio dalis;
  • kintamoji atlygio dalis;

Turto banko darbuotojai taip pat gauna įvairių papildomų naudų, kurios numatytos atlygio politikoje bei kolektyvinėje sutartyje.

2022 m. I ketvirtis

VDU (prieš mokesčius, eurais)

Valdybai skiriamas atlygis (suma už laikotarpį) 8560,00 Eur

2021 m. IV ketvirtis

VDU (prieš mokesčius, eurais)

Valdybai skiriamas atlygis (suma už laikotarpį) 7875,00 Eur

2021 m. III ketvirtis

VDU (prieš mokesčius, eurais)

Valdybai skiriamas atlygis (suma už laikotarpį) 7950,00 Eur

2021 m. II ketvirtis

VDU (prieš mokesčius, eurais)

Valdybai skiriamas atlygis (suma už laikotarpį) 8655,00 Eur

2021 m. I ketvirtis

VDU (prieš mokesčius, eurais)

Valdybai skiriamas atlygis (suma už laikotarpį) 8957.72 Eur

2020 m. IV ketvirtis

VDU (prieš mokesčius, eurais)

Valdybai skiriamas atlygis (suma už laikotarpį) 9160,00 Eur

2020 m. III ketvirtis

VDU (prieš mokesčius, eurais)

Valdybai skiriamas atlygis (suma už laikotarpį) 10804,67 Eur suma.

2020 m. II ketvirtis

VDU (prieš mokesčius, eurais)

2020 m. I ketvirtis

VDU (prieš mokesčius, eurais)

Valdybai skiriamas atlygis (suma už laikotarpį) 9490,03 Eur suma.

* Neįtraukti darbuotojai, esantys nėštumo ir gimdymo bei vaiko priežiūros atostogose.

** Vidutinis darbo užmokestis apskaičiuotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr.1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ patvirtintu Valstybės įmonių darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašu.