Saulės energija

Turto bankas siekia tapti energiją gaminančiu vartotoju ir užtikrinti elektros energijos tiekimą iš atsinaujinančių šaltinių visiems įmonės valdomiems pastatams bei įmonės energetinę nepriklausomybę. Siekiant šio tikslo, buvo atlikta analizė, patvirtinta ir įgyvendinama įmonės Saulės energijos išteklių panaudojimo strategija.

Saulės parkai

Turto bankas įgyvendino projektą „2210 kW saulės parko įsigijimas VĮ Turto bankas valdytinų visuomeninės paskirties objektų poreikiams patenkinti“.

Projekto metu įdiegta infrastruktūra bus naudojama ilgą laiką ir leis aprūpinti strategiškai svarbius valstybės pastatus atsinaujinančia elektros energija, sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, padidinti energijos vartojimo efektyvumą, lengviau prognozuoti elektros energijos kaštus.

Projekto metu buvo įsigytas 2,21 MW suminės galios saulės parkas Truskavos ir Balnininkų kaimuose, kuris bus eksploatuojamas 25 metus. Tokio dydžio elektrinė per projekto ataskaitinį laikotarpį CO2 emisiją sumažins mažiausiai 6807 tonomis. Saulės parko rangovas įsipareigojo, kad per ataskaitinius metus bus pagaminta ne mažiau nei 2 254 200 kWh elektros energijos. Žalioji elektros energija padengs didžiąją dalį elektros energijos poreikio pastatuose, kuriems priskiriami saulės parkai.

Šiame parke pagaminama žalioji elektros energija tiekiama 5 valstybinės reikšmės objektams:

  • Susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 15/17, Vilnius (200 kW galios)
  • Energetikos ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Gedimino pr. 38, Vilnius (300 kW galios)
  • Aplinkos ministerija, Jakšto g. 4, Vilnius (360 kW galios)
  • Finansų ministerija, Lukiškių g. 2, Vilnius (750 kW galios)
  • Valstybinė mokesčių inspekcija, Europos pr. 105, Kaunas (600 kW galios)

Projektas įgyvendintas panaudojant Klimato kaitos programos lėšas. Saulės parko dalių įsigijimui iš Aplinkos projektų valdymo agentūros prie LR Aplinkos ministerijos buvo gauta 1,45 mln. eurų subsidija. Bendra investicija į įrenginius sudarė 2,39 mln. eurų be PVM. Projektas baigtas 2024-ųjų sausį. Be investicijų į įrangą, Turto Bankas kasmet skirs apie 38 tūkst. eurų parko priežiūrai, dar dalis lėšų bus skiriama atsiskaitymui su ESO pagal  elektros energijos persiuntimo paslaugos tarifą.