Planavimo dokumentai

Turto bankas, atsižvelgdamas į jiems patikėtas funkcijas ir įpareigojimus, esamą situaciją ir jau pasiektus rezultatus, kasmet peržiūri savo strategiją artimiausiems penkeriems metams. Strategija tvirtinama Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu. Taip pat nustatomi strateginiai rodikliai, kurie nuolat stebimi ir aptariama, kaip įmonei sekasi jų siekti.

Turto banko strateginiai veiklos planai
VĮ Turto banko 2023–2026 metų strateginis veiklos planas Nuoroda
VĮ Turto banko 2022–2025 metų strateginis veiklos planas Nuoroda
VĮ Turto banko 2021–2024 metų strateginis veiklos planas Nuoroda
VĮ Turto banko 2020–2023 metų strateginis veiklos planas Nuoroda
VĮ Turto banko 2019–2022 metų strateginis veiklos planas Nuoroda
VĮ Turto banko 2017–2020 metų strateginis veiklos planas Nuoroda
VĮ Turto banko 2016–2019 metų strateginis veiklos planas Nuoroda
VĮ Turto banko 2013–2015 metų strateginis veiklos planas Nuoroda
VĮ Turto banko 2012–2014 metų strateginis veiklos planas Nuoroda

Turto banko strateginiai tikslai 2025 metams

59 %

Klientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis (NPS) indeksas

55 %

Pardavimų veiklos Klientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis (NPS) indeksas

A+

Valstybės valdomų įmonių gerosios valdysenos indeksas

73 %

Geros būklės administracinės paskirties turto dalis valdomo turto portfelyje

5,5 %

Sumažinti vienai darbo vietai tenkantį plotą (centralizuotai nuomai perduoto nekilnojamojo turto efektyvumas)

18,75 %

Laisvo ploto dalis valdomo turto portfelyje

4,5 mln. Eur

EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją)

20 %

Didesnis viešųjų pirkimų veiklos efektyvumas

12 %

Centralizuotai valdomo administracinės paskirties valstybės nekilnojamasis turto CO2 emisija

1 %

Pagerinti turto duomenų kokybę sistemose

>50 %

Tikslinių grupių respondentų Turto banko, kaip administracinio valstybės nekilnojamojo turto valdytojo įvaizdį vertina gerai ir labai gerai