Darnumas

Darnus įmonės veiklos vykdymas remiasi Jungtinių Tautų „Pasaulinės ataskaitų rengimo iniciatyvos“ (angl. Global Reporting Initiative) principais ir yra įgyvendinamas pagal Turto banko teisės aktus bei veikloje taikomas priemones.

Turto banko kuriama kultūra skatina darbuotojai sąžiningai ir atsakingai vykdyti savo veiklą, kurti naudą įmonės klientams, suinteresuotosioms šalims ir visuomenei, puoselėti darnius ir tvarius santykius su mus supančia aplinka.

Savo veikloje vadovaujamės įmonės misija, vizija bei vertybėmis. Siekdami tikslų, laikomės įmonėje priimtais veiklos ir elgesio principais bei normomis, bendradarbiaujame su kolegomis, partneriais ir visuomene.

Taikydami šiuolaikišką žmogiškųjų išteklių vadybą, veiklą organizuojame atsižvelgdami į viešojo intereso pirmumą, etiškus santykius su partneriais, gamtos išteklių tausojimą.

Turto banko socialinės atsakomybės gairėse patvirtintos darnumo kryptys yra integruotos į įmonės veiklos valdymo strategiją ir yra neatsiejama jos dalis.

Metinės darnumo ataskaitos

Visas įmonės ataskaitas rasite čia.