Apie mus

Turto bankas – pirmoji ir vienintelė valstybės įmonė, kuri centralizuotai valdo administracinės paskirties valstybės nekilnojamąjį turtą. Turto bankas valdo, naudoja ir disponuoja valstybės nekilnojamuoju turtu, perduotu valdyti patikėjimo teise, organizuoja nereikalingo valstybės turto pardavimo aukcionus bei nuomos konkursus, atlieka Valstybės turto informacinės paieškos sistemos tvarkytojo funkcijas, įgyvendina valstybės nekilnojamojo turto strategiją, privatizuoja įmones ir valdo finansinius įsipareigojimus.

VĮ Turto banko misija ir vizija

Misija

Efektyvus valstybės turto valdymas

 

Vizija

Profesionalūs ir inovatyvūs nekilnojamojo turto valdymo sprendimai valstybei
VĮ Turto banko vertybės

Veikiame drąsiai

 • Idėjas paverčiame sprendimais
 • Kūrybiškai ieškome inovatyvių sprendimų
 • Inicijuojame pokyčius ir juos įgyvendiname
 • Nebijome klysti ir nuolat tobulėjame

Atsakingumas

 • Prisiimame atsakomybę už rezultatus
 • Laikomės susitarimų
 • Veikiame efektyviai
 • Kuriame pasitikėjimą

Bendradarbiavimas

 • Teikiame pagalbą ir palaikome
 • Įgaliname veikti
 • Konstruktyviai bendradarbiaujame
VĮ Turto banko istorija
1996 m.
Aurabanko reorganizacija į neveiksnių aktyvų valdymo įmonę akcinę bendrovę Turto bankas
2011 m.
Turto bankas pertvarkytas iš akcinės bendrovės į valstybės įmonę
2014 m.
Turto banko reorganizacija prijungiant valstybės įmonę Valstybės turto fondą. Prasidėjo administracinio valstybės nekilnojamojo turto centralizacija
2020 m.
Baigtas šeštasis – paskutinis administracinio valstybės nekilnojamojo turto centralizacijos etapas
2021 m.
Turto banko klientams – valstybės institucijoms – administracinės paskirties turtas suteikiamas ne panaudai (neatlygintinai), o nuomai
1996 m.
Aurabanko reorganizacija į neveiksnių aktyvų valdymo įmonę akcinę bendrovę Turto bankas
2011 m.
Turto bankas pertvarkytas iš akcinės bendrovės į valstybės įmonę
2014 m.
Turto banko reorganizacija prijungiant valstybės įmonę Valstybės turto fondą. Prasidėjo administracinio valstybės nekilnojamojo turto centralizacija
2020 m.
Baigtas šeštasis – paskutinis administracinio valstybės nekilnojamojo turto centralizacijos etapas
2021 m.
Turto banko klientams – valstybės institucijoms – administracinės paskirties turtas suteikiamas ne panaudai (neatlygintinai), o nuomai
1996 m.
Aurabanko reorganizacija į neveiksnių aktyvų valdymo įmonę akcinę bendrovę Turto bankas
2011 m.
Turto bankas pertvarkytas iš akcinės bendrovės į valstybės įmonę
2014 m.
Turto banko reorganizacija prijungiant valstybės įmonę Valstybės turto fondą. Prasidėjo administracinio valstybės nekilnojamojo turto centralizacija
2020 m.
Baigtas šeštasis – paskutinis administracinio valstybės nekilnojamojo turto centralizacijos etapas
2021 m.
Turto banko klientams – valstybės institucijoms – administracinės paskirties turtas suteikiamas ne panaudai (neatlygintinai), o nuomai
VĮ Turto banko strateginiai tikslai

Turto banko 2022 – 2025 m. strateginės kryptys:

 • kokybiškos paslaugos klientams;
 • efektyvus valstybės turto valdymas;
 • finansinio tvarumo siekimas;
 • įmonės vertybėmis grįstos organizacinės kultūros formavimas;
 • efektyvūs vidiniai procesai.

Specialieji įpareigojimai

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu patvirtinti specialieji įpareigojimai Turto bankui.

Valstybės lūkesčiai

Finansų ministerija vykdydama Turto banko savininko pareigas nustato lūkesčius bei rodiklius Turto banko veiklai ketverių metų laikotarpiui.

Planavimo dokumentai

Turto bankas, atsižvelgdamas pavestus specialiuosius įpareigojimus, valstybės lūkesčius, esamą situaciją ir jau pasiektus rezultatus, kasmet peržiūri savo strategiją artimiausiems penkeriems metams.