Dažniausiai užduodami klausimai

Kviečiame susipažinti su dažniausiai užduodamais klausimais, susijusiais su Turto banko veikla, valstybei priklausančio nekilnojamojo turto nuoma ir aukcionais.

Jei neradote atsakymo į Jums rūpimą klausimą, norite pateikti pasiūlymą, išsakyti nusiskundimą, įvardinti problemą, tai galite padaryti užpildę užklausos formą. Teigiamą atsiliepimą apie mūsų teikiamas paslaugas ir atliekamą darbą kviečiame pateikti čia. Ačiū!

VĮ Turto banko paskelbtus aukcionus galite rasti:

 • VĮ Turto banko interneto svetainės turtas.lt rubrikoje Paskelbti aukcionai;
 • Specialioje varžytynių ir aukcionų interneto svetainėje eaukcionai.lt. (VĮ Turto banko organizuojamų aukcionų sąrašą pamatysite paspaudę meniu punktą Varžytynės ir aukcionai, lauke „Varžytynių/aukcionų rūšis“ pasirinkę reikšmę „Turto banko aukcionai“ bei paspaudus mygtuką „Ieškoti“. Norėdamas pamatyti visą reikiamą informaciją apie aukcioną, asmuo turi paspausti aukciono numerį ir įeiti į vidinį aukciono skelbimą.

Aukcionai vyksta elektroniniu būdu varžytynių ir aukcionų interneto svetainėje www.eaukcionai.lt. Aukcione dalyvauja prie sistemos prisijungę aukciono dalyviai.

Negalima.

Asmuo, nusprendęs įsigyti VĮ Turto banko parduodamą turtą, turi užsiregistruoti į aukcioną varžytynių ir aukcionų interneto svetainėje www.eaukcionai.lt ir varžytis su kitais potencialiais pirkėjais. Kaip ir įprasta aukcionuose, laimėtoju paskelbiamas tas aukciono dalyvis, kuris iki aukciono pabaigos pasiūlo didžiausią kainą.

Neturi pirmumo teisės.

Bendraturčiai, nusprendę įsigyti VĮ Turto banko parduodamą turto dalį, turi užsiregistruoti į aukcioną varžytynių ir aukcionų interneto svetainėje www.eaukcionai.lt ir varžytis su kitais potencialiais pirkėjais. Laimėtoju paskelbiamas tas aukciono dalyvis, kuris iki aukciono pabaigos pasiūlo didžiausią kainą.

Aukcione gali dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė), jei ketina turtą įsigyti bendrosios nuosavybės teise. Tokiu atveju, registruojantis į aukcioną, reikia pateikti sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.

Taip, galima.

Vadovaujantis LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 21 str. 9 d., jeigu viešo aukciono laimėtojas (pirkėjas) savo skoliniam įsipareigojimui įvykdyti skolinasi lėšų iš kredito įstaigos, aukciono organizatorius aukciono laimėtojo (pirkėjo) prašymu skoliniam įsipareigojimui kredito įstaigai užtikrinti gali įkeisti viešame aukcione parduotą turtą, numatant, kad hipoteka įsigalios po to, kai už perkamą turtą bus visiškai atsiskaityta su viešo aukciono organizatoriumi, tai yra sumokėta nekilnojamojo daikto, įskaitant žemės sklypą, kaina, netesybos ir kitos prievolės. Viešame aukcione parduotas turtas gali būti įkeistas, jeigu viešo aukciono laimėtojas (pirkėjas) yra sumokėjęs šio turto kainos ir kredito įstaigos paskolos sutartyje nurodytos sumos skirtumą, jeigu toks yra.

Užsiregistruoti į VĮ Turto banko aukcioną gali tik prie varžytynių ir aukcionų sistemos prisijungę asmenys. Asmuo, varžytynių ir aukcionų interneto svetainėje www.eaukcionai.lt puslapio dešinės pusės viršuje spaudžia mygtuką „Prisijungti“ ir prie sistemos prisijungia vienu iš asmens tapatybės identifikavimo būdu.

Registracija tęsiama sistemoje norimo įsigyti turto aukciono skelbime. Nurodytu registracijos laikotarpiu vidiniame aukciono skelbime paspaudus mygtuką „Registruotis į varžytynes/aukcioną“ asmuo gali pradėti trijų žingsnių registraciją į konkretų aukcioną.

Registracija į aukcioną vyksta tokiu būdu:

1 žingsnyje užpildoma informacija apie dalyvius ir atstovaujamus asmenis, jeigu tokie yra.

Jeigu atstovaujami asmenys nenurodomi, tai reiškia, kad dalyvis atstovauja pats save, ir laimėjimo atveju įgyjamo turto savininkas bus jis.

Jeigu yra nurodomas (-i) atstovaujamas (-i) asmuo (-enys), tai reiškia, kad laimėjimo atveju įgyjamo turto savininkas (-i) bus jis arba jie.

Jei ne tik atstovaujamas (-i) asmuo (-enys), bet ir pats dalyvis bus įgyjamo turto savininkas, jis turi būti įtrauktas kaip atstovaujamas asmuo.

Svarbu!. Būtina pagrįsti atstovavimo aukcione teisėtumą – prie atstovavimo pagrindo privaloma pridėti atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka (pridedamas failas turi būti pdf formato, ne didesnis nei 1000 kB).

2 žingsnyje privaloma patvirtinti, jog dalyvis perskaitė ir susipažino su valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarka.

Svarbu! Jei šis dokumentas nėra patvirtinamas, registracijos proceso užbaigti negalima.

3 žingsnyje pridedami dokumentai:

 • dalyvio registravimo mokesčio ir garantinio įnašo apmokėjimą patvirtinantys dokumentai (pasirinkus mokėti bankiniu pavedimu, o ne mokant šiuos mokesčius sistemoje tiesiogiai (atliekant mokėjimą per NEOPAY)):  dalyvis abu mokesčius sumoka į skelbime nurodytą sąskaitą (mokėjimo paskirtyje būtina įrašyti aukciono numerį) ir išsaugotą mokėjimą patvirtinantį dokumentą/dokumentus įkelia į sistemoje nurodytą laukelį (galimi pridedamo failo formatai: DOCX, XLSX, PDF, JPEG, JPG, PNG, ADOC, BDOC, DIGIDOC, DOC, XLS, PPS dydis iki 10000 kB).
 • privalomų pateikti dokumentų skaitmeninės kopijos talpinamos skiltyje „Papildomi dokumentai” ir patvirtinama, kad laimėjus aukcioną bus pateikti šių dokumentų originalai arba kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka (galimi pridedamų failų formatai: DOCX, XLSX, PDF, JPEG, JPG, PNG, ADOC, BDOC, DIGIDOC, DOC, XLS, PPS dydis iki 10000 kB).

Svarbu! Atlikus registraciją, registracijos būsena tampa „Jūsų registracija yra priimta. Iki aukciono pradžios elektroniniu paštu gausite pranešimą apie registracijos patvirtinimą ar atmetimą.“

Galite. Registracijos į aukcioną laikotarpiu galite redaguoti savo registracijos į aukcioną duomenis skyriuje „Varžytynės ir aukcionai“ pasirinkę skiltį „Mano“.

Asmuo, pageidaujantis dalyvauti elektroniniame aukcione, patvirtinęs savo tapatybę varžytynių ir aukcionų interneto svetainėje www.eaukcionai.lt skiltyje „Mano duomenys“ privalo nurodyti: adresą korespondencijai (jei gyvenamoji vieta/buveinė nėra deklaruota ar nesutampa su deklaruota), elektroninio pašto adresą, telefono numerį, banko sąskaitą, į kurią turėtų būti grąžintas garantinis įnašas.

Jeigu elektroniniame aukcione ketinama dalyvauti per atstovą – atstovas privalo nurodyti atstovaujamo fizinio ar juridinio asmens kodą ir atstovavimo pagrindą. Jei atstovaujamas  fizinis asmuo yra ne Lietuvos Respublikos pilietis, reikia nurodyti fizinio asmens  vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą ir valstybę. Jei atstovaujamas ne Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, reikia nurodyti juridinio asmens pavadinimą, juridinio asmens kodą ir valstybę.

Jeigu atstovaujami asmenys nenurodomi, tai reiškia, kad dalyvis atstovauja pats save ir laimėjimo atveju įgyjamo turto savininkas bus jis. Jeigu yra nurodomas atstovaujamas asmuo, tai reiškia, kad laimėjimo atveju įgyjamo turto savininkas bus jis.

Svarbu! Jei ne tik atstovaujamas asmuo, bet ir pats dalyvis bus įgyjamo turto savininkas, jis turi būti įtrauktas kaip atstovaujamas asmuo.

Juridiniai asmenys/juridinio asmens statuso neturintys subjektai / jų filialai ar atstovybės, registruojantis į aukcioną varžytynių ir aukcionų interneto svetainėje www.eaukcionai.lt, turi pateikti:

 1. Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu) ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka;
 5. Sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybes teise arba jungtinės veiklos sutarties  kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė).
 6. Kitus elektroninio aukciono sąlygose nurodytus dokumentus.

Varžytynių ir aukcionų interneto svetainėje www.eaukcionai.lt skiltyje „Papildomi dokumentai“ prikabinamos papildomai privalomų pateikti dokumentų skaitmeninės kopijos ir patvirtinama, kad laimėjus aukcioną bus pateikti šių dokumentų originalai arba kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka (galimi pridedamų failų formatai: DOCX, XLSX, PDF, JPEG, JPG, PNG, ADOC, BDOC, DIGIDOC, DOC, XLS, PPS dydis iki 10000 kB)

Fiziniai asmenys, registruojantis į aukcioną varžytynių ir aukcionų interneto svetainėje www.eaukcionai.lt, turi pateikti:

 1. Atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka;
 2. Sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybes teise arba jungtinės veiklos sutarties  kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė).
 3. Kitus elektroninio aukciono sąlygose nurodytus dokumentus.

Varžytynių ir aukcionų interneto svetainėje www.eaukcionai.lt skiltyje „Papildomi dokumentai“ prikabinamos papildomai privalomų pateikti dokumentų skaitmeninės kopijos ir patvirtinama, kad laimėjus aukcioną bus pateikti šių dokumentų originalai arba kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka (galimi pridedamų failų formatai: DOCX, XLSX, PDF, JPEG, JPG, PNG, ADOC, BDOC, DIGIDOC, DOC, XLS, PPS dydis iki 10000 kB).

Aukciono dalyvio registravimo mokesčio ir garantinio įnašo mokėjimai organizuojami dviem būdais:

1. TIESIOGIAI per elektroninę bankininkystę, pasirinkus mokėti per NEOPAY: sistemoje pasirinkus „Atlikti mokėjimą per Neopay” ir paspaudus mygtuką „Tęsti” Jūsų pasirinktame banke patogiai ir iš karto sumokėsite abu reikalingus mokesčius.

Svarbu! Iš anksto pasitikrinti, ar Jūsų mokama suma neviršija vienos operacijos limito. Atliekant operacijas užsienio valiuta, rekomenduojame įvertinti valiutos konvertavimo kursą ir (ar) galimus papildomus mokesčius.

2. Įkeliant į sistemą iš anksto atliktų mokėjimo pavedimų kopijas, pasirinkus mokėti bankiniu pavedimu: atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio registravimo mokesčiui ir garantiniam įnašui sumokėti: nurodyta bendrosiose aukciono sąlygose, gavėjas: valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas: 112021042,  mokėtojas: asmuo, ketinantis dalyvauti aukcione, mokėjimo paskirtis:  konkretaus el. aukciono numeris, nurodytas varžytynių ir aukcionų interneto svetainėje www.eaukcionai.lt. 

Svarbu!  Mokėjimo paskirtyje nurodyti konkretaus el. aukciono numerį. Sumokėtos sumos turi tiksliai atitikti skelbime nurodytas dalyvio registracijos mokesčio ir garantinio įnašo sumas.  Rekomenduojame pasitikrinti, ar Jūsų mokama suma neviršija vienos operacijos limito, o atliekant operacijas užsienio valiuta, įvertinti valiutos konvertavimo kursą ir (ar) galimus papildomus mokesčius.

 

 

Pasirinkus mokėti bankiniu pavedimu, mokėjimo pavedimo paskirtyje, sumokant dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą, būtina įrašyti konkretaus VĮ Turto banko aukciono, kuriame dalyvaujate, numerį.

Mokant tiesiogiai sistemoje per elektroninę bankininkystę, pasirinkus mokėti per NEOPAY, papildomų duomenų įvesti nereikia.

Dalyvio registracijos mokestį ir garantinį įnašą turi mokėti pats aukciono dalyvis. Kitas asmuo gali sumokėti tik pagal notarinį įgaliojimą.

Sumokėtas dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į parduodamo turto kainą.

Aukciono dalyviams, nepripažintiems laimėtojais, garantiniai įnašai grąžinami per 5 darbo dienas.

Išimtys. Jei asmuo sumokėjo dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą, tačiau neketino įsiregistruoti aukciono dalyviu, arba nespėjo užbaigti registracijos į aukcioną, registravimo mokestis ir garantinis įnašas grąžinami pagal mokėtojo prašymą, pateiktą VĮ Turto bankui. Prašyme turi būti nurodytas banko sąskaitos numeris, į kurią grąžinamas sumokėtas mokestis, aukciono pradžios data, aukciono numeris ir turto adresas.

Jei asmuo užbaigė registraciją į aukcioną, tačiau jo registracija iki aukciono pradžios nebuvo VĮ Turto banko patvirtinta, sumokėtas registravimo mokestis ir/arba garantinis įnašas grąžinami per 5 darbo dienas po aukciono pabaigos.

SWIFT kodą reikalinga nurodyti atliekant tarptautinį mokėjimo pervedimą, pervedant aukciono dalyvio registravimo mokestį, garantinį įnašą, taip pat mokant už įgytą nekilnojamąjį turtą iš užsienio.

Jeigu tarptautiniame mokėjimo pavedime eurais nebus nurodytas SWIFT kodas, užsienio bankas turės teisę imti papildomą aptarnavimo mokestį už mokėjimo pavedimo tvarkymą arba gali būti taikomas didesnis mokestis už lėšų įskaitymą.

Ši būsena parodo, kad Jūsų registracija varžytynių ir aukcionų sistemoje yra priimta, iki aukciono pradžios elektroniniu paštu gausite pranešimą apie registracijos patvirtinimą ar atmetimą.

Naudotojas tampa aukciono dalyviu ir gali dalyvauti aukcione tik po to, kai jo registracija į aukcioną yra patvirtinta VĮ Turto banko darbuotojų, tuomet būsena pasikeičia į „Patvirtinta“.

Atsakingi VĮ Turto banko darbuotojai tikrina registracijų į aukcioną duomenis po registracijai skirto laiko pabaigos ir patvirtina arba atmeta registraciją į aukcioną. Registracijos patvirtinimo atveju, pranešimas išsiunčiamas nurodytu el. paštu. Registracijos atmetimo atveju, nurodytu el. paštu naudotojas gauna registracijos atmetimo priežastis, o dalyvio garantinis įnašas grąžinamas per 5 darbo dienas.

Tik pasibaigus registracijos į aukcioną laikui, atsakingi VĮ Turto banko darbuotojai tikrina aukciono dalyvių registracijos duomenis ir per 2 darbo dienas patvirtina arba atmeta registraciją. Asmeniui elektroniniu paštu išsiunčiamas pranešimas apie registracijos patvirtinimą ar atmetimą.

Tvirtinimo terminas yra pradedamas skaičiuoti pasibaigus registracijos terminui.

Taip, aukcionas vyks.

Aukcionas laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvavęs dalyvis pasiūlė aukciono sąlygose nustatytą pradinę pardavimo kainą.

Viešajame aukcione nei dalyvaujančių dalyvių skaičius, nei kas varžosi nėra skelbiama, ši informacija yra konfidenciali. Dalyviai nežino su keliais aukcione dalyvaujančiais dalyviais varžosi. Kiekvienam užsiregistravusiam dalyviui sistema rodo tik jo paties pasiūlytą kainą ir didžiausią pasiūlytą kainą.

Aukcionai vyksta viešai, elektroninis procesas užtikrina dalyvių konfidencialumą ir asmens duomenų apsaugą.

Norint aukcione pasiūlyti kainą, reikia laukelyje „Mano siūloma kaina“ įvesti siūlomą kainą, už kurią gali būti nuperkamas turtas, ir paspausti mygtuką „Siūlyti“. Aukcione kainą gali siūlyti tik asmuo, kurio registracija į aukcioną yra patvirtinta.

Jeigu aukcione dar nėra nei vieno kainos siūlymo, kainos siūlymas gali būti lygus pradinei turto pardavimo kainai.

Visada po mygtuko „Siūlyti“ paspaudimo, naudotojas papildomai paklausiamas, ar jis tikrai nori siūlyti tokią kainą. Pasirinkus „Nesiūlyti“, kainos pasiūlymas nėra siunčiamas į duomenų bazę. Tokiu atveju, naudotojas turi galimybę pakeisti kainos siūlymą. Pasirinkus „Ar tikrai siūlote?“, naudotojo kainos siūlymas yra išsaugomas.

Dalyvio pasiūlyta kaina laikoma priimta, kai iki aukciono pabaigos ji užfiksuojama sistemos duomenų bazėje.

Aukcione padidinti kainą galima neautomatiniu (rankiniu) arba automatiniu būdu.

Neautomatiniu (rankiniu) būdu – dalyvis kiekvieną kartą kainą už parduodamą turtą pats įveda į lauką „Mano siūloma kaina“. Iki varžymosi pabaigos dalyvis kainą gali didinti neribotą skaičių kartų. Kiti dalyviai turi siūlyti didesnę kainą už prieš tai pasiūlytą, tačiau ją didinti gali ne mažesniu nei nustatytu minimaliu kainos didinimo intervalu.

Nustatytus automatinio kainos kėlimo parametrus aukciono metu galima pakeisti arba atšaukti.

Aukcionas baigiamas automatiškai nustatytą dieną nustatytu laiku. Varžymosi pabaiga nėra ribojama laiko prasme, t. y. jei iki aukciono pabaigos laiko yra gautas bent vienas kainos pasiūlymas, aukcionas pratęsiamas papildomas penkias minutes nulį sekundžių ir per šį pratęstą papildomą laiką aukciono dalyviai gali siūlyti kainą už parduodamą turtą. Pratęstas aukcionas baigiamas, jeigu per penkias minutes nulį sekundžių po paskutinio pratęsto aukciono metu gauto kainos pasiūlymo negaunamas kitas kainos pasiūlymas.

Laimėtoju pripažįstamas tas dalyvis, kuris pasiūlė didžiausią kainą. Laimėjusio dalyvio pasiūlyta kaina yra turto pardavimo kaina.

VĮ Turto banko darbuotojai per 2 darbo dienas nuo aukciono protokolo pasirašymo susisiekia su aukciono laimėtoju  telefonu/elektroniniu paštu ir suderina laimėto turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo vietą (miestą: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys), būdą (tiesiogiai notaro biure/užsakant nuotolines notaro paslaugas) bei visiško atsiskaitymo už laimėtą turtą tvarką ir terminus, bei informuoja laimėtoją, jog pakartotinai (dėl tikslios sandorio pasirašymo datos ir laiko) su juo susisieks tuomet, kuomet notarų biuras parengs laimėto turto pirkimo-pardavimo sutarties projektą.

Likusi suma už aukcione įsigytą turtą mokama į bendrosiose aukciono sąlygose nurodytą VĮ Turto banko  sąskaitą,  į kurią buvo sumokėtas dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas.

Aukcionas laikomas neįvykusiu, jeigu neužregistruotas nė vienas aukciono dalyvis, nė vienas aukciono dalyvis nepasiūlo aukciono sąlygose nustatytos pradinės pardavimo kainos arba, įvykus aukcionui, paaiškėja, kad neįvykdytos kitos aukciono sąlygos.

Aukcionui neįvykus, gali būti skelbiamas naujas aukcionas.

VĮ Turto banko patikėjimo teise valdomos turtas nuomojamas organizuojant nuomos procedūras ir skelbiant Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešuosius konkursus. Nuomos konkursai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Nuomotinas VĮ Turto banko patikėjimo teise valdomas turtas skelbiamas Pardavimų ir nuomos skiltyje Nuomojama. Esant papildomos informacijos poreikiui ar dėl turto apžiūros  prašome kreiptis į Turto nuomos valdytoją Jurgitą Kavaliauskienę, tel.: 8 620 58131 arba el. pašto adresu: jurgita.kavaliauskiene@turtas.lt.

Informacija apie VĮ Turto banko vykdomus nuomos konkursus skelbiama Pardavimų ir nuomos skiltyje Nuomos konkursai.

 • Nereikia planuoti ir skirti resursų turto valdymui reikalingam personalui ir jo darbo vietoms;
 • Nereikia analizuoti, ieškoti sprendimų ir įgyvendinti turto valdymo metu kylančių klausimų ir problemų;
 • Nekyla klausimas dėl turto valdymo kompetencijos ir geriausių praktikų bei geriausių įrankių diegimo kaštų;
 • Atsiradus poreikiui atsisakyti dalies patalpų ar gauti papildomų, yra galimybės tą realizuoti;
 • Nereikia valdyti skolų ir tiekėjų sąskaitų;
 • Nereikia įgyvendinti paslaugų pirkimų;
 • Nereikia vykdyti paslaugų apskaitos.
 • Institucijų funkcijoms naudojamo ploto optimizavimas;
 • Galimybė mažinti kaštus paslaugoms per mastą;
 • Skaidrumas;
 • Turto valdymo veiklai skirta tiek resursų, kiek būtina.
 • Turto valdymo vieningi standartai;
 • Paslaugų teikimo ir kokybės vieningi standartai;
 • Vieningos turto valdymo sistemos;
 • Kompetencijos tęstinumas;
 • Modernizuojami objektai;
 • Nenaudojamo NT valdymas;
 • Energetinio efektyvumo įgyvendinimas.

VĮ Turto bankui atlygis skaičiuojamas už administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto valdymo ir priežiūros paslaugas, kuris apskaičiuojamas vadovaujantis Atlygio centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui už jo vykdomas veiklas apskaičiavimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 252 „Dėl Atlygio centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui už jo vykdomas veiklas apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 22 punktu.

Atlygis mokamas pagal kiekvieną mėnesį pateikiamą sąskaitą. Už iki nurodyto sutartyje termino nesumokėtą atlygį, skaičiuojami delspinigiai.

Atlygis apima:
1. Tiesiogines AVNT valdymo veiklas vykdančių darbuotojų darbo užmokestį.
2. Netiesiogines veiklas vykdančių darbuotojų darbo užmokestį.
3. Darbo vietų kaštai tiesioginėms ir netiesioginėms veikloms.

• Patalpų ir komunalinių pasl. kaštai;
• Orgtechnikos kaštai;
• Transporto, kuro ir kiti kaštai AVNT valdymui.

4. Kvalifikacijos kėlimo mokymų kaštai.
5. AVNT valdymo sistemų kaštai (VTIPS, turto duomenų bazės, sutarčių valdymas, tiekėjų kontrolė ir incidentų valdymas ir kt.)
6. Kiti tiesioginiai ir netiesioginiai turto valdymo kaštai.

 1. AVNT valdymo organizavimas ir einamųjų klausimų sprendimas:
 • Komunalinių paslaugų sutarčių sudarymas ir administravimas;
 • Statinio techninė priežiūros paslaugų organizavimas;
 • Inžinerinės įrangos ir tinklų priežiūros organizavimas;
 • Teritorijos priežiūros organizavimas;
 • Leidimų sistemos organizavimas;
 • Gedimų šalinimo organizavimas;
 • Apsaugos ir valymo organizavimas;
 1. Einamųjų/ kapitalinių remontų organizavimas.
 2. Įmokų už komunalines paslaugas paskirstymas ir skolų valdymas.
 3. Turto draudimo organizavimas ir draudimo sutarčių vykdymo kontrolė.
 4. AVNT valdymo sistemų diegimas ir valdymas.
 5. Efektyvaus AVNT valdymo sprendimai.
 6. Turto energinio efektyvumo didinimo projektų įgyvendinimas pagal Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr.1328 „Dėl Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos partvirtinimo“ (pagal priimtus sprendimus).

Turto valdymo organizavimas:

 • Kiekvienai institucijai priskiriama po 2 Turto banko atsakingus darbuotojus, kurių vienas sprendžia sutarčių sąlygų, sąskaitų valdymo, skolų ir naudotojų poreikių bei pretenzijų klausimus, o kitas – statinio techninės priežiūros ir eksploatacijos klausimus;
 • Turto banko kiekvieno regiono vadovas, esant poreikiui ar nesklandumams, taip pat pasijungia į valdymo komandą;
 • Turto bankas, atsižvelgdamas į naudotojo poreikį, organizuoja paslaugų teikimą ir sprendžia einamuosius turto valdymo klausimus;
 • Netipinės paslaugų teikimo sąlygos (ne darbo metas, ypatingi reakcijos laikai ir pan.) derinami su konkrečia institucija;
 • Turto bankas rengia paslaugų teikimo taisykles, kurios bus viešai prieinamos ir standartizuotos visiems naudotojams.

 

Kokybės užtikrinimas:

 • Naudotojai informuoja apie pastebėtus paslaugų kokybės trūkumus ir Turto bankas nedelsiant juos šalina bei tikrina;
 • Turto bankas sutartyse numato maksimalias baudas už kokybės neatitikimus ir netinkamą paslaugų teikimą;
 • Turto bankas periodiškai tikrins paslaugų teikėjų darbą (šiuo metu šis veiksmas dar nerealizuotas, tačiau pradėti pasiruošimo darbai – paslaugų standarto nustatymas ir kokybės tikrinimo proceso parengimas).

Turto bankas, atsižvelgdamas į naudotojų poreikius, parengia pirkimo dokumentus. Naudotojams pageidaujant, suderina techninę specifikaciją su naudotojo atstovu, ir vykdo pirkimą.

Jei vykdomas pirkimas apima ne vieno naudotojo paslaugas, Turto bankas derinti teikia tik konkretaus naudotojo paslaugų dalį.

Nusidėvėjimui skirtos sumos bus naudojamos turto modernizavimui ir kapitalinių remontų įgyvendinimui. Einamieji investiciniai ar kosmetiniai remontai nepatenka į šią apimtį.

Turto bankas, kartą per metus sudaro pastatų, kuriems būtinas esminis modernizavimas ar kapitalinis remontas, sąrašą. Iš sąrašo, suformuojama eilė, nustatomas preliminarus biudžetas kiekvienam objektui, paskiriami atsakingi asmenys ir įgyvendinami konkretūs veiksmai tokia apimtimi, kiek pakanka sukauptos tuo metu nusidėvėjimo sumos. Po metų, tokiu pačiu principu, formuojama nauja eilė, kurioje jau pradėti ir nebaigti įgyvendinti projektai yra pačiu pirmu prioritetu.

Šiuo atveju, vienintelis būdas įvertinti – analizuoti konkrečios institucijos situaciją ir skaičiuoti patiriamus kaštus. Tą Turto bankas yra pradėjęs daryti savo iniciatyva, tačiau galima tą padaryti ir konkrečios institucijos prašymu.

 

Dažniausios pabrangimo priežastys:

 • Keitėsi paslaugų įkainiai rinkoje – t.y. institucijai buvo teikiamos paslaugos prieš kelis metus sudarytos sutarties įkainiais. Perėmus Turto bankui, dalis sutarčių buvo nutrauktos ar baigė galioti ir atlikus naujus pirkimus, įkainiai padidėjo. Daroma prielaida, kad institucijai pačiai atlikus pirkimą, įkainis būtų analogiškas ar net didesnis;
 • Keitėsi pačios paslaugos poreikis – institucija, naujai formuodama poreikį, pridėjo papildomų poreikių paslaugai;
 • Didėja paslaugų apimtis, vartojimas – institucija dažniau teikia poreikį paslaugai ar daugiau vartoja;
 • Institucijos nesutinka racionaliai formuoti paslaugų krepšelio – kai yra keletas naudotojų, institucijos nesutinka modifikuoti paslaugų paketų, kurie būtų pigesni, ir paslaugos perkamos tik jų poreikiams.
 • Kitoks paslaugų kaštų dalinimas – dažnai už bendras paslaugas mokėdavo didžiosios institucijos, kurios valdė patikėjimo teise objektus. Dabar dalinama proporcingai pagal vieningą metodiką;
 • Institucija nekeičia įpročių – atsisakiusi savų turto valdymo darbuotojų, kurie kiekvieną užklausą vykdė nedelsiant, institucija ir toliau visas paslaugas užsako teikti nedelsiant, nepriklausomai nuo svarbos ir skubos, kas įtakoja papildomus kaštus;
 • Tvarkomos įsisenėjusios problemos – institucija Turto bankui pateikia poreikį sutvarkyti įsisenėjusias problemas;
 • Turto bankas įgyvendina pokyčius, reikalingus tinkamam turto valdymui – vykdomi darbai, kurie būtini tinkamam turto valdymui ir buvo neužtikrinti institucijos ir už tai pateikiamos sąskaitos. Šia darbai yra suderinami su institucijų atstovais.

 

Turto bankas kviečia kreiptis institucijas, kurių kaštai padidėjo – atliksime analizę ir ieškosime bendrų sprendimų, kaip tuos kaštus mažinti.

Turto banke, per III CTV etapus perėmus valdyti virš 200 tūkst. kv. m., tiesioginei turto valdymo veiklai šiuo metu dirba 55 darbuotojai. Tačiau jie šalia valdo dar ir apie 450 tūkst. kv. m. parduodamo ir atnaujinamo turto.

Preliminariu vertinimu, kiekvienas subjektas turėjo vidutiniškai po 2 darbuotojus vien tik turto valdymo veiklai. Turto bankui turtą perdavė 70 institucijų, vadinasi preliminariai turto valdymui dirbo ne mažiau kaip 140 darbuotojų. Turto bankas ne oficialiais šaltiniais yra patikrinęs, kad dažnu atveju realybėje tikri skaičiai yra gerokai didesni.