Dažniausiai užduodami klausimai

Kviečiame susipažinti su dažniausiai užduodamais klausimais, susijusiais su Turto banko veikla, valstybei priklausančio nekilnojamojo turto nuoma ir aukcionais.

Jei neradote atsakymo į Jums rūpimą klausimą, norite pateikti pasiūlymą, išsakyti nusiskundimą, įvardinti problemą, tai galite padaryti užpildę užklausos formą. Teigiamą atsiliepimą apie mūsų teikiamas paslaugas ir atliekamą darbą kviečiame pateikti čia. Ačiū!

Kaip galėčiau dalyvauti elektroniniame aukcione?

1. Aukcionai yra skelbiami specialioje interneto svetainėje www.evarzytynes.lt. VĮ Turto banko organizuojamų aukcionų sąrašą galima rasti paspaudus meniu punktą „Varžytynės ir aukcionai“ ir pasirinkus reikšmę „Turto banko aukcionai“ bei paspaudus mygtuką „Ieškoti“. Norėdamas pamatyti visą reikiamą informaciją apie aukcioną, asmuo turi paspausti aukciono numerį ir įeiti į vidinį aukciono skelbimą.

2. Užsiregistruoti į aukcioną gali tik prie sistemos prisijungę naudotojai. Asmuo www.evarzytynes.lt puslapio viršuje, dešinėje pusėje, spaudžia mygtuką „Prisijungti“ ir identifikuoja save sistemos siūlomais asmens tapatybės nustatymo būdais: elektroniniu parašu, mobiliuoju elektroniniu parašu, per internetinę bankininkystę.
Toliau registracija tęsiama norimo įsigyti turto vidiniame aukciono skelbime. Nurodytu registracijos laikotarpiu vidiniame aukciono skelbime paspaudus mygtuką „Registruotis į varžytynes/aukcioną“ asmuo gali pradėti registraciją į konkretų aukcioną.

3. Asmenys, ketinantys dalyvauti VĮ Turto banko organizuojamuose aukcionuose, turi atkreipti dėmesį į tai, kad vieši elektroniniai aukcionai vyksta 2 etapais:

1 etapas. Elektroninio aukciono dalyvio registracija

Asmuo turi užsiregistruoti į konkretų aukcioną skelbime nurodytu registracijos laikotarpiu. Vidiniame aukciono skelbime paspaudęs mygtuką „Registruotis į varžytynes/aukcioną“, asmuo gali pradėti registraciją į konkretų aukcioną.

2 etapas. Vykstantis aukcionas
Jame gali dalyvauti asmuo, kurio registracija į konkretų aukcioną yra patvirtinta.

 

Užsiregistruoti į aukcioną gali tik prie sistemos prisijungę naudotojai. Asmuo www.evarzytynes.lt puslapio viršuje, dešinėje pusėje, spaudžia mygtuką „Prisijungti“ ir identifikuoja save sistemos siūlomais asmens tapatybės nustatymo būdais: elektroniniu parašu, mobiliuoju elektroniniu parašu, per internetinę bankininkystę.

Toliau registracija tęsiama norimo įsigyti turto vidiniame aukciono skelbime. Nurodytu registracijos laikotarpiu vidiniame aukciono skelbime paspaudus mygtuką „Registruotis į varžytynes/aukcioną“ asmuo gali pradėti trijų žingsnių registraciją į konkretų aukcioną.

Registracija į aukcioną vyksta tokiu būdu:

1 žingsnyje užpildoma informacija apie dalyvius ir atstovaujamus asmenis, jeigu tokie yra.

Jeigu atstovaujami asmenys nenurodomi, tai reiškia, kad dalyvis atstovauja pats save, ir laimėjimo atveju įgyjamo turto savininkas bus jis.

Jeigu yra nurodomas (-i) atstovaujamas (-i) asmuo (-enys), tai reiškia, kad laimėjimo atveju įgyjamo turto savininkas (-i) bus jis arba jie.

Jei ne tik atstovaujamas (-i) asmuo (-enys), bet ir pats dalyvis bus įgyjamo turto savininkas, jis turi būti įtrauktas kaip atstovaujamas asmuo.

Svarbu. Būtina pagrįsti atstovavimo aukcione teisėtumą – prie atstovavimo pagrindo privaloma pridėti atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka (pridedamas failas turi būti .pdf formato, ne didesnis nei 1000 kB).

2 žingsnyje privaloma patvirtinti, jog dalyvis perskaitė ir susipažino su valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarka.

Svarbu. Jei šis dokumentas nėra patvirtinamas, registracijos proceso užbaigti negalima.

3 žingsnyje prisegami dalyvio registravimo mokesčio ir garantinio įnašo apmokėjimą patvirtinantys dokumentai (mokėjimas vykdomas ne sistemos priemonėmis, todėl dalyvis privalo išsaugoti mokėjimą patvirtinančius dokumentus ir pridėti juos registracijos metu, skyriuje „Apmokėjimo dokumentai“, galimi pridedamo failo formatai: DOCX, XLSX, PDF, JPEG, JPG, PNG, ADOC, BDOC, DIGIDOC, DOC, XLS, PPS dydis iki 10000 kB).

Svarbu. Mokėjimo pavedimo paskirtyje įrašykite konkretaus elektroninio aukciono, kuriame dalyvaujate, numerį (nurodytas https://www.evarzytynes.lt/evs/ interneto svetainėje).

Skyriuje „Dokumentai“ prikabinamos papildomai privalomų pateikti dokumentų skaitmeninės kopijos ir patvirtinama, kad laimėjus aukcioną bus pateikti šių dokumentų originalai arba kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka (galimi pridedamų failų formatai: DOCX, XLSX, PDF, JPEG, JPG, PNG, ADOC, BDOC, DIGIDOC, DOC, XLS, PPS dydis iki 10000 kB):

JURIDINIAI ASMENYS/ JURIDINIO ASMENS STATUSO NETURINTYS SUBJEKTAI/ JŲ FILIALAI AR ATSTOVYBĖS

 1. Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopijąpatvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
 2. Įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopijąpatvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
 3. Kompetetingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu) ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopijąpatvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
 4. Atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijaspatvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka;
 5. Sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė);
 6. Kitus elektroninio aukciono sąlygose nurodytus dokumentus.

FIZINIAI ASMENYS

 1. Atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijaspatvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka;
 2. Sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė);
 3. Kitus elektroninio aukciono sąlygose nurodytus dokumentus.

Svarbu. Registracijos į aukcioną laikotarpiu galite peržiūrėti ir redaguoti savo registraciją „Varžytynės ir aukcionai“ skyriuje „Mano“ skiltyje.

Atlikus registraciją, registracijos būsena tampa „Jūsų registracija yra priimta. Iki aukciono pradžios elektroniniu paštu gausite pranešimą apie registracijos patvirtinimą ar atmetimą.“

Naudotojas tampa aukciono dalyviu ir gali dalyvauti aukcione tik po to, kai jo registracija į aukcioną yra patvirtinta aukciono organizatoriaus, tuomet būsena pasikeičia į „Patvirtinta“.

Atsakingi VĮ Turto banko darbuotojai tikrina registracijų į aukcioną duomenis po registracijai skirto laiko pabaigos ir per dvi darbo dienas patvirtina arba atmeta registraciją į aukcioną. Registracijos patvirtinimo atveju, pranešimas išsiunčiamas nurodytu el. paštu. Registracijos atmetimo atveju, nurodytu el. paštu naudotojas gauna registracijos atmetimo priežastis, o dalyvio garantinis įnašas grąžinamas per 5 darbo dienas.

Asmuo, pageidaujantis dalyvauti elektroniniame aukcione, patvirtinęs savo tapatybę  www.evaržytynes.lt interneto svetainės skiltyje „Mano duomenys“ privalo nurodyti: adresą korespondencijai (jei gyvenamoji vieta/buveinė nėra deklaruota ar nesutampa su deklaruota), elektroninio pašto adresą, telefono numerį, banko sąskaitą, į kurią turėtų būti grąžintas garantinis įnašas.

Jeigu elektroniniame aukcione ketinama dalyvauti per atstovą – atstovas privalo nurodyti atstovaujamo fizinio ar juridinio asmens kodą ir atstovavimo pagrindą. Jei atstovaujamas  fizinis asmuo yra ne Lietuvos Respublikos pilietis, reikia nurodyti fizinio asmens  vardą, pavardę, gimimo datą, taip pat, esant reikalui, asmens kodą ir valstybę. Jei atstovaujama ne Lietuvos Respublikos juridinė įmonė, reikia nurodyti juridinio asmens pavadinimą, taip pat, esant reikalui, juridinio asmens kodą ir valstybę.

Jeigu atstovaujami asmenys nenurodomi, tai reiškia, kad dalyvis atstovauja pats save ir laimėjimo atveju įgyjamo turto savininkas bus jis. Jeigu yra nurodomas (-i) atstovaujamas (-i) asmuo (-enys), tai reiškia, kad laimėjimo atveju įgyjamo turto savininkas (-i) bus jis arba jie. Jei ne tik atstovaujamas (-i) asmuo (-enys), bet ir pats dalyvis bus įgyjamo turto savininkas, jis turi būti įtrauktas kaip atstovaujamas asmuo.

Ši būsena parodo, kad Jūsų registracija e-varžytynių sistemoje yra priimta.

Naudotojas tampa aukciono dalyviu ir gali dalyvauti aukcione tik po to, kai jo registracija į aukcioną yra patvirtinta aukciono organizatoriaus, tuomet būsena pasikeičia į „Patvirtinta“.

Atsakingi VĮ Turto banko darbuotojai tikrina registracijų į aukcioną duomenis po registracijai skirto laiko pabaigos ir patvirtina arba atmeta registraciją į aukcioną. Registracijos patvirtinimo atveju, pranešimas išsiunčiamas nurodytu el. paštu. Registracijos atmetimo atveju, nurodytu el. paštu naudotojas gauna registracijos atmetimo priežastis, o dalyvio garantinis įnašas grąžinamas per 5 darbo dienas.

Norint aukcione pasiūlyti kainą, reikia laukelyje „Mano siūloma kaina“ įvesti siūlomą kainą, už kurią gali būti nuperkamas turtas, ir paspausti mygtuką „Siūlyti“. Aukcione kainą gali siūlyti tik asmuo, kurio registracija į aukcioną yra patvirtinta.

Jeigu aukcione dar nėra nei vieno kainos siūlymo, kainos siūlymas gali būti lygus pradinei turto pardavimo kainai.

Visada po mygtuko „Siūlyti“ paspaudimo, naudotojas papildomai paklausiamas, ar jis tikrai nori siūlyti tokią kainą. Pasirinkus „Nesiūlyti“, kainos pasiūlymas nėra siunčiamas į duomenų bazę. Tokiu atveju, naudotojas turi galimybę pakeisti kainos siūlymą. Pasirinkus „Ar tikrai siūlote?“, naudotojo kainos siūlymas yra išsaugomas.

Dalyvio pasiūlyta kaina laikoma priimta, kai iki aukciono pabaigos ji užfiksuojama sistemos duomenų bazėje.

Aukcione padidinti kainą galima rankiniu arba automatiniu būdu. Nustatytus automatinio kainos kėlimo parametrus aukciono metu galima pakeisti arba atšaukti.

Aukcionas baigiamas automatiškai nustatytą dieną nustatytu laiku. Jei iki aukciono pabaigos laiko yra gautas bent vienas kainos pasiūlymas, aukcionas pratęsiamas papildomas penkias minutes nulį sekundžių ir per šį pratęstą papildomą laiką aukciono dalyviai gali siūlyti kainą už parduodamą turtą. Pratęstas aukcionas baigiamas, jeigu per penkias minutes nulį sekundžių po paskutinio pratęsto aukciono metu gauto kainos pasiūlymo negaunamas kitas kainos pasiūlymas.

Laimėtoju pripažįstamas tas dalyvis, kuris pasiūlė didžiausią kainą. Laimėjusio dalyvio pasiūlyta kaina kartu yra ir turto pardavimo kaina.

Aukcionas laikomas neįvykusiu, jeigu neužregistruotas nė vienas aukciono dalyvis, nė vienas aukciono dalyvis nepasiūlo aukciono sąlygose nustatytos pradinės pardavimo kainos arba, įvykus aukcionui, paaiškėja, kad neįvykdytos kitos aukciono sąlygos.

Aukcionui neįvykus, gali būti skelbiamas naujas aukcionas.

Sumokėtas dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į parduodamo turto kainą. Aukciono dalyviams, nepripažintiems laimėtojais, garantiniai įnašai grąžinami per 5 darbo dienas.

Išimtys. Jeigu asmuo į aukciono organizatoriaus sąskaitą pervedė garantinį įnašą ir dalyvio mokestį, bet nespėjo užbaigti registracijos į elektroninį aukcioną, aukciono organizatoriui turi raštu parašyti prašymą, nurodydamas sąskaitos, į kurią reikia grąžinti sumokėtus mokesčius, numerį.

Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą, kurių dydžiai nurodyti elektroninio aukciono skelbime. Mokėjimai atliekami į skelbime nurodytą aukciono organizatoriaus sąskaitą.

Mokėjimo pavedimo paskirtyje būtina įrašyti konkretaus elektroninio aukciono, kuriame dalyvaujate, numerį (nurodytas https://www.evarzytynes.lt/evs/ interneto svetainėje).

SWIFT kodą reikalinga nurodyti pervedant aukciono dalyvio registravimo mokestį, garantinį įnašą, taip pat mokant už įgytą nekilnojamąjį turtą iš užsienio. Jeigu mokėjimo pavedime eurais nebus nurodytas SWIFT kodas, užsienio bankas turės teisę imti papildomą aptarnavimo mokestį už mokėjimo pavedimo tvarkymą arba gali būti taikomas didesnis mokestis už lėšų įskaitymą.

Skyriuje „Dokumentai“ prikabinamos papildomai privalomų pateikti dokumentų skaitmeninės kopijos ir patvirtinama, kad laimėjus aukcioną bus pateikti šių dokumentų originalai arba kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka (galimi pridedamų failų formatai: DOCX, XLSX, PDF, JPEG, JPG, PNG, ADOC, BDOC, DIGIDOC, DOC, XLS, PPS dydis iki 10000 kB) :

JURIDINIAI ASMENYS/ JURIDINIO ASMENS STATUSO NETURINTYS SUBJEKTAI/ JŲ FILIALAI AR ATSTOVYBĖS

 1. Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Kompetetingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu) ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijaspatvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka;
 5. Sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybes teise arba jungtinės veiklos sutarties  kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė).
 6. Kitus elektroninio aukciono sąlygose nurodytus dokumentus.

FIZINIAI ASMENYS

 1. Atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijaspatvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka;
 2. Sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybes teise arba jungtinės veiklos sutarties  kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė).
 3. Kitus elektroninio aukciono sąlygose nurodytus dokumentus.
Kaip išsinuomoti VĮ Turto banko patikėjimo teise valdomą turtą

VĮ Turto banko patikėjimo teise valdomos turtas nuomojamas organizuojant nuomos procedūras ir skelbiant Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešuosius konkursus. Nuomos konkursai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Nuomotinas VĮ Turto banko patikėjimo teise valdomas turtas nurodytas: https://www.turtas.lt/lt/nuomojama/. Esant papildomos informacijos poreikiui ar dėl turto apžiūros  prašome kreiptis šiais  kontaktais:

 • Vilniaus regionas – Turto pardavimų skyriaus vadybininkas Evaldas Paviliūnas, tel. 8 695 21874, p. evaldas.paviliunas@turtas.lt;
 • Kauno regionas – Turto pardavimų skyriaus vadybininkas Marius Giedraitis, tel. 8 695 58103, p. marius.giedraitis@turtas.lt;
 • Panevėžio regionas – Turto pardavimų skyriaus vadybininkas Tomas Sprainaitis, tel. 8 695 14226, el. p. sprainaitis@turtas.lt;
 • Klaipėdos regionas – Turto pardavimų skyriaus vadybininkas Deivis Calzonas, tel. 8 615 43311, el. p. calzonas@turtas.lt.

Informacija apie VĮ Turto banko vykdomus nuomos konkursus skelbiama: https://www.turtas.lt/lt/nekilnojamojo-turto-pardavimai-ir-nuoma/nt-nuomos-konkursai/.

Norėdami pirmieji sužinoti apie VĮ Turto banko skelbiamus nuomos konkursus, užsiprenumeruokite naujienas.

Kokia nauda institucijoms iš centralizavimo?
 • Nereikia planuoti ir skirti resursų turto valdymui reikalingam personalui ir jo darbo vietoms;
 • Nereikia analizuoti, ieškoti sprendimų ir įgyvendinti turto valdymo metu kylančių klausimų ir problemų;
 • Nekyla klausimas dėl turto valdymo kompetencijos ir geriausių praktikų bei geriausių įrankių diegimo kaštų;
 • Atsiradus poreikiui atsisakyti dalies patalpų ar gauti papildomų, yra galimybės tą realizuoti;
 • Nereikia valdyti skolų ir tiekėjų sąskaitų;
 • Nereikia įgyvendinti paslaugų pirkimų;
 • Nereikia vykdyti paslaugų apskaitos.
 • Institucijų funkcijoms naudojamo ploto optimizavimas;
 • Galimybė mažinti kaštus paslaugoms per mastą;
 • Skaidrumas;
 • Turto valdymo veiklai skirta tiek resursų, kiek būtina.
 • Turto valdymo vieningi standartai;
 • Paslaugų teikimo ir kokybės vieningi standartai;
 • Vieningos turto valdymo sistemos;
 • Kompetencijos tęstinumas;
 • Modernizuojami objektai;
 • Nenaudojamo NT valdymas;
 • Energetinio efektyvumo įgyvendinimas.

VĮ Turto bankui atlygis skaičiuojamas už administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto valdymo ir priežiūros paslaugas, kuris apskaičiuojamas vadovaujantis Atlygio centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui už jo vykdomas veiklas apskaičiavimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 252 „Dėl Atlygio centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui už jo vykdomas veiklas apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 22 punktu.

Atlygis mokamas pagal kiekvieną mėnesį pateikiamą sąskaitą. Už iki nurodyto sutartyje termino nesumokėtą atlygį, skaičiuojami delspinigiai.

Atlygis apima:
1. Tiesiogines AVNT valdymo veiklas vykdančių darbuotojų darbo užmokestį.
2. Netiesiogines veiklas vykdančių darbuotojų darbo užmokestį.
3. Darbo vietų kaštai tiesioginėms ir netiesioginėms veikloms.

• Patalpų ir komunalinių pasl. kaštai;
• Orgtechnikos kaštai;
• Transporto, kuro ir kiti kaštai AVNT valdymui.

4. Kvalifikacijos kėlimo mokymų kaštai.
5. AVNT valdymo sistemų kaštai (VTIPS, turto duomenų bazės, sutarčių valdymas, tiekėjų kontrolė ir incidentų valdymas ir kt.)
6. Kiti tiesioginiai ir netiesioginiai turto valdymo kaštai.

 1. AVNT valdymo organizavimas ir einamųjų klausimų sprendimas:
 • Komunalinių paslaugų sutarčių sudarymas ir administravimas;
 • Statinio techninė priežiūros paslaugų organizavimas;
 • Inžinerinės įrangos ir tinklų priežiūros organizavimas;
 • Teritorijos priežiūros organizavimas;
 • Leidimų sistemos organizavimas;
 • Gedimų šalinimo organizavimas;
 • Apsaugos ir valymo organizavimas;
 1. Einamųjų/ kapitalinių remontų organizavimas.
 2. Įmokų už komunalines paslaugas paskirstymas ir skolų valdymas.
 3. Turto draudimo organizavimas ir draudimo sutarčių vykdymo kontrolė.
 4. AVNT valdymo sistemų diegimas ir valdymas.
 5. Efektyvaus AVNT valdymo sprendimai.
 6. Turto energinio efektyvumo didinimo projektų įgyvendinimas pagal Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr.1328 „Dėl Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos partvirtinimo“ (pagal priimtus sprendimus).

Turto valdymo organizavimas:

 • Kiekvienai institucijai priskiriama po 2 Turto banko atsakingus darbuotojus, kurių vienas sprendžia sutarčių sąlygų, sąskaitų valdymo, skolų ir naudotojų poreikių bei pretenzijų klausimus, o kitas – statinio techninės priežiūros ir eksploatacijos klausimus;
 • Turto banko kiekvieno regiono vadovas, esant poreikiui ar nesklandumams, taip pat pasijungia į valdymo komandą;
 • Turto bankas, atsižvelgdamas į naudotojo poreikį, organizuoja paslaugų teikimą ir sprendžia einamuosius turto valdymo klausimus;
 • Netipinės paslaugų teikimo sąlygos (ne darbo metas, ypatingi reakcijos laikai ir pan.) derinami su konkrečia institucija;
 • Turto bankas rengia paslaugų teikimo taisykles, kurios bus viešai prieinamos ir standartizuotos visiems naudotojams.

 

Kokybės užtikrinimas:

 • Naudotojai informuoja apie pastebėtus paslaugų kokybės trūkumus ir Turto bankas nedelsiant juos šalina bei tikrina;
 • Turto bankas sutartyse numato maksimalias baudas už kokybės neatitikimus ir netinkamą paslaugų teikimą;
 • Turto bankas periodiškai tikrins paslaugų teikėjų darbą (šiuo metu šis veiksmas dar nerealizuotas, tačiau pradėti pasiruošimo darbai – paslaugų standarto nustatymas ir kokybės tikrinimo proceso parengimas).

Turto bankas, atsižvelgdamas į naudotojų poreikius, parengia pirkimo dokumentus. Naudotojams pageidaujant, suderina techninę specifikaciją su naudotojo atstovu, ir vykdo pirkimą.

Jei vykdomas pirkimas apima ne vieno naudotojo paslaugas, Turto bankas derinti teikia tik konkretaus naudotojo paslaugų dalį.

Nusidėvėjimui skirtos sumos bus naudojamos turto modernizavimui ir kapitalinių remontų įgyvendinimui. Einamieji investiciniai ar kosmetiniai remontai nepatenka į šią apimtį.

Turto bankas, kartą per metus sudaro pastatų, kuriems būtinas esminis modernizavimas ar kapitalinis remontas, sąrašą. Iš sąrašo, suformuojama eilė, nustatomas preliminarus biudžetas kiekvienam objektui, paskiriami atsakingi asmenys ir įgyvendinami konkretūs veiksmai tokia apimtimi, kiek pakanka sukauptos tuo metu nusidėvėjimo sumos. Po metų, tokiu pačiu principu, formuojama nauja eilė, kurioje jau pradėti ir nebaigti įgyvendinti projektai yra pačiu pirmu prioritetu.

Šiuo atveju, vienintelis būdas įvertinti – analizuoti konkrečios institucijos situaciją ir skaičiuoti patiriamus kaštus. Tą Turto bankas yra pradėjęs daryti savo iniciatyva, tačiau galima tą padaryti ir konkrečios institucijos prašymu.

 

Dažniausios pabrangimo priežastys:

 • Keitėsi paslaugų įkainiai rinkoje – t.y. institucijai buvo teikiamos paslaugos prieš kelis metus sudarytos sutarties įkainiais. Perėmus Turto bankui, dalis sutarčių buvo nutrauktos ar baigė galioti ir atlikus naujus pirkimus, įkainiai padidėjo. Daroma prielaida, kad institucijai pačiai atlikus pirkimą, įkainis būtų analogiškas ar net didesnis;
 • Keitėsi pačios paslaugos poreikis – institucija, naujai formuodama poreikį, pridėjo papildomų poreikių paslaugai;
 • Didėja paslaugų apimtis, vartojimas – institucija dažniau teikia poreikį paslaugai ar daugiau vartoja;
 • Institucijos nesutinka racionaliai formuoti paslaugų krepšelio – kai yra keletas naudotojų, institucijos nesutinka modifikuoti paslaugų paketų, kurie būtų pigesni, ir paslaugos perkamos tik jų poreikiams.
 • Kitoks paslaugų kaštų dalinimas – dažnai už bendras paslaugas mokėdavo didžiosios institucijos, kurios valdė patikėjimo teise objektus. Dabar dalinama proporcingai pagal vieningą metodiką;
 • Institucija nekeičia įpročių – atsisakiusi savų turto valdymo darbuotojų, kurie kiekvieną užklausą vykdė nedelsiant, institucija ir toliau visas paslaugas užsako teikti nedelsiant, nepriklausomai nuo svarbos ir skubos, kas įtakoja papildomus kaštus;
 • Tvarkomos įsisenėjusios problemos – institucija Turto bankui pateikia poreikį sutvarkyti įsisenėjusias problemas;
 • Turto bankas įgyvendina pokyčius, reikalingus tinkamam turto valdymui – vykdomi darbai, kurie būtini tinkamam turto valdymui ir buvo neužtikrinti institucijos ir už tai pateikiamos sąskaitos. Šia darbai yra suderinami su institucijų atstovais.

 

Turto bankas kviečia kreiptis institucijas, kurių kaštai padidėjo – atliksime analizę ir ieškosime bendrų sprendimų, kaip tuos kaštus mažinti.

Turto banke, per III CTV etapus perėmus valdyti virš 200 tūkst. kv. m., tiesioginei turto valdymo veiklai šiuo metu dirba 55 darbuotojai. Tačiau jie šalia valdo dar ir apie 450 tūkst. kv. m. parduodamo ir atnaujinamo turto.

Preliminariu vertinimu, kiekvienas subjektas turėjo vidutiniškai po 2 darbuotojus vien tik turto valdymo veiklai. Turto bankui turtą perdavė 70 institucijų, vadinasi preliminariai turto valdymui dirbo ne mažiau kaip 140 darbuotojų. Turto bankas ne oficialiais šaltiniais yra patikrinęs, kad dažnu atveju realybėje tikri skaičiai yra gerokai didesni.