Atviri duomenys

Atviri duomenys − tai pirminiai viešojo sektoriaus institucijų kaupiami duomenys, pateikiami tokiu formatu, kad būtų galima juos pritaikyti tolesniam pakartotiniam naudojimui. Šiame skyriuje skelbiame Turto banko viešo elektroninio aukciono būdu parduoto valstybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto sandorių duomenis ir informaciją apie Turto banko parduotus privatizavimo objektus.

Valstybės NT valdytojai

Turto bankas yra vienas iš beveik 500 valstybės nekilnojamojo turto valdytojų. Pateikiami duomenys iš atitinkamų metų Valstybės turto valdymo ataskaitos

AVNT atnaujinimo investicijų tikslai

2022–2031 metų centralizuotai valdomo administracinio valstybės nekilnojamojo turto (AVNT) atnaujinimo investicijų plane numatytų investicijų tikslas – 2030 metais centralizuotai valdyti neperteklinį administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto portfelį, kurio ne mažiau kaip 85 procentus sudarytų geros būklės turtas, naudojamas valstybės įstaigų funkcijoms atlikti.

Centralizuotai valdyti perimtas turtas

Per 6 administracinio valstybės turto centralizavimo etapus (nuo 2015 m.):

714 tūkst. kv. m perduota centralizuotai valdyti Turto bankui

121 tūkst. kv. m valstybės institucijos atsisakė

Centralizuotai valdomo turto būklė

48 proc. buvo geros būklės 2021 m.

85 proc. geros būklės 2030 m.

2031 m. pradedamas naujas 55 tūkst. kv. m modernizavimo etapas

Valdytinas ir parduotinas turtas

Visas centralizuotai valdomas administracinis valstybės nekilnojamasis turtas suskirstytas į valdytiną (apie 70 proc. portfelio) ir parduotiną (apie 30 proc. portfelio).

Parduotinam priskirtas turtas, kurio netikslinga atnaujinti ir kurio pardavimo lėšomis būtų kuriama arba palaikoma valdytino portfelio vertė.

Valdytiną turtą planuojama išlaikyti, palaikyti ir didinti jo vertę bei nuomoti valstybės įstaigoms.

Neperteklinis portfelis

477 tūkst. kv. m – iki tiek siekiama sumažinti centralizuotai valdomo administracinio turto portfelį.

30 proc. sumažėtų metinės šio turto išlaikymo sąnaudos (komunalinės išlaidos)

Atsisakius perteklinių pastatų, turėtų mažėti vienai darbo vietai tenkantis plotas.

AVNT energetinio efektyvumo klasė

Turto banko valdomo administracinio valstybės nekilnojamojo turto (AVNT) pasiskirstymas pagal energetinio efektyvumo klasę 2021 m. balandį

AVNT ploto efektyvumas

Administracinio valstybės nekilnojamojo turto (AVNT) plotas, tenkantis vienam darbuotojui
28 kv. m
Šiuo metu patvirtintas LR finansų ministerijos
24,9 kv. m
Bendras Turto banko klientų 2021 m. balandį
22 kv. m
Finansų ministrės įsakymu patvirtintas bendro ploto efektyvumo rodiklis nuo 2022 m. sausio 1 d. centralizuotai valdomame turte
21,3 kv. m
Bendras Turto banko klientų 2022 m.
16 kv. m
Bendras Turto banko klientų nuo 2030 m., jei būtų pritaikytas hibridinio darbo modelis
28 kv. m
Šiuo metu patvirtintas LR finansų ministerijos
24,9 kv. m
Bendras Turto banko klientų 2021 m. balandį
22 kv. m
Finansų ministrės įsakymu patvirtintas bendro ploto efektyvumo rodiklis nuo 2022 m. sausio 1 d. centralizuotai valdomame turte
21,3 kv. m
Bendras Turto banko klientų 2022 m.
16 kv. m
Bendras Turto banko klientų nuo 2030 m., jei būtų pritaikytas hibridinio darbo modelis
28 kv. m
Šiuo metu patvirtintas LR finansų ministerijos
24,9 kv. m
Bendras Turto banko klientų 2021 m. balandį
22 kv. m
Finansų ministrės įsakymu patvirtintas bendro ploto efektyvumo rodiklis nuo 2022 m. sausio 1 d. centralizuotai valdomame turte
21,3 kv. m
Bendras Turto banko klientų 2022 m.
16 kv. m
Bendras Turto banko klientų nuo 2030 m., jei būtų pritaikytas hibridinio darbo modelis

Turto banko valdomo turto portfelis

Turto banko valdomo valstybės turto portfelis 2022 m. gegužę

Valdomas turtas

Šiuo metu Turto bankas centralizuotai valdo apie 703 tūkst. kv. m administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto.

 

 

 

Kitas turtas

Turto banko skyrių patalpos – 1,2 tūkst. kv. m (susimažino nuo 3,25 tūkst. kv. m)

Likviduojamas turtas – 1,78 tūkst. kv. m

Parduodamas turtas

Šioje turto kategorijoje:

Parduodamas turtas, už kurį gautos lėšos skiriamos pagal kitų valstybės įstaigų užsakymus vykdomiems atnaujinimo projektams – 27,1 tūkst. kv. m

Parduodamas turtas, už kurį gautos pajamos pervedamos į valstybės biudžetą – 289 tūkst. kv. m

Bešeimininkis turtas

Šį turtą sudaro:

Paveldėtas turtas pagal notaro išduotą Palikimo perėjimo valstybei liudijimą

Dovanotas turtas pagal notarine forma patvirtintą dovanojimo sutartį (nekilnojamasis turtas ir akcijos

Valstybės naudai konfiskuotas turtas, kurį perduoda antstoliai, vykdantys teismo sprendimus

Turtas, neturintis savininko, arba kurio savininkas nėra žinomas, teismo sprendimu pripažįstamas valstybei nuosavybės teise

Atnaujinamas turtas

Turto bankas dalyvauja įgyvendinant valstybės turto atnaujinimo programą, kuri finansuojama parduodant valstybės funkcijoms vykdyti nereikalingą nekilnojamąjį turtą.

Dalyje projektų Turto bankas dalyvauja kaip finansuotojas, dalyje – kaip vystytojas.

Įgyvendinus programą bus atnaujinta beveik 16 tūkst. kv. m ploto įvairios paskirties valstybės turto.

Šiuo metu pagal šią programą įgyvendinami 7 valstybės turto atnaujinimo projektai.