Goštauto g. kvartale – archeologiniai radiniai

Atliekant žvalgomuosius archeologinius tyrimus Goštauto g. kvartalo buvusių totorių kapinių teritorijoje aptikti pirmieji archeologiniai radiniai – palaikų fragmentai, monetos, žiedai. Turto banko planuojamos konversijos teritorijoje, kur persikels dalis ministerijų, buvo įsikūrusi istorinė totorių bendruomenė, čia veikė mečetė, šalia jos būta kapinių.

Aptikus pirmuosius radinius, VšĮ „Akiračio archeologai“ toliau ketina tęsti žvalgomuosius tyrimus, kurie apibrėš, kuriose teritorijose bus reikalinga atlikti detalesnius tyrimus.

„Panašių rezultatų tikėtasi, todėl ir buvo atliekami žvalgomieji tyrimai. Totorių bendruomenei šis procesas itin svarbus, brutaliu sovietų valdžios sprendimu buvo nugriauta mečetė, sunaikintos kapinės. Tikimės kartu rasti sprendimų, kaip pagarbiai palaikus perlaidoti, o buvusias kapines įprasminti“, – sako Turto banko generalinis direktorius Mindaugas Sinkevičius.

Žvalgomieji archeologiniai tyrimai bus tęsiami iki liepos. Po jų planuojama pirkti paslaugą dėl detalesnių tyrimų. Radiniai, nustačius jų kultūrinę vertę ir pasitarus su Totorių bendruomene, esant poreikiui bus įprasminti. Palaikų fragmentus, laikantis totoriškų tradicijų, ketinama perlaidoti.

„Šie archeologiniai tyrimai itin svarbūs totorių bendruomenei. Sovietų valdžia, nugriovusi mečetę, kvietė totorius perlaidoti palaikus iš čia buvusių kapinių, tačiau daugelis baiminosi represijų. Pirmieji radiniai liudija, kad palaikų fragmentų, kitų istorinių radinių gali būti daugiau, todėl lauksime detalių archeologinių tyrimų rezultatų“, – sako Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas Motiejus Jakubauskas.

Šiuo metu Lietuvoje gyvena apie 2 500 senųjų totorių, kurie pripažįsta savo tautinį identitetą ir jį puoselėja, palaiko tradicijas, renkasi į bendruomenių susibūrimus.

Projekto pabaiga – 2028 m.

Iš viso ministerijų miestelio projektas yra padalintas į 6 vystymo etapus, I-ąjį etapą ketinama baigti 2025 metais.Vystant ministerijų miestelį etapais, siekiama užsitikrinti projekto finansavimą. Įgyvendinus pirmojo pastato kapitalinį remontą, į jį būtų perkeliamos trys ministerijos – Žemės ūkio, Susisiekimo ir Sveikatos apsaugos. Atlaisvinus ministerijų patalpas miesto centre ir jas pardavus, tikimasi gauti per 40 mln. eurų pajamų. Iš šių lėšų būtų finansuojamas pirmasis projekto etapas ir užsitikrinamas finansavimas kitam etapui.

Lygiagrečiai pirmajam etapui šiuo metu yra rengiamos sąlygos kvartalo urbanistiniam–architektūriniam konkursui, po kurio paaiškės, kaip konkrečiai atrodys ministerijų miestelis.

Viso projekto vertė preliminariai sieks 170 mln. eurų, konversiją ketinama baigti 2028 m.

Apie Turto banką

Turto bankas – tai valstybės įmonė, kurioje akcininko teises įgyvendina Finansų ministerija. Įmonė siekia efektyvinti valstybės turtą, mažinti jo plotą, paliekant tik valstybės veiklai reikalingus pastatus. Turto bankas centralizuotai valdo apie 700 tūkst. kv. m administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto, jį atnaujina, investuoja į naujų pastatų statybą. Vieni iš pagrindinių įmonės strateginių tikslų yra statinių tvarumo didinimas, investicijos į atsinaujinančią energiją, energijos sąnaudų ir CO2 emisijos mažinimas.