Poveikis visuomenei

Turto bankas kuria ir palaiko atvirus ir dalykiškus santykius su socialiniais parteriais, interesų turėtojais ir yra atskaitingas už vykdomas veiklas. Įmonės darbuotojai prisideda prie socialinių santykių stiprinimo konsultuodami, padėdami tvarkyti su turto valdymu, nuosavybe susijusius klausimus asmenims, kuriems tokia pagalba būtina.

Informuojame vietos bendruomenes apie jų kaimynystėje vykdomus projektus. Jų įgyvendinimo metu darbų laikas derinamas su gyventojais. Įmonė siekia, kad gyventojams būtų minimizuoti nepatogumai, kylantys dėl statybos darbų.

Įmonė ne rečiau kaip kartą per metus pristato interesų turėtojams finansinės ir nefinansinės veiklos ataskaitas.

Teisės aktai draudžia įmonei teikti finansinę paramą, tačiau įmonė skatina darbuotojų savanorišką neatlygintiną įsitraukimą į labdaringą veiklą, dalyvavimą veiklose, kuriose galėtų prisidėti, pagelbėti turto priežiūros, remonto srityse.