Interesų derinimas

Viešų ir privačių interesų derinimas

Vadovaujantis 2020 m. kovo 16 d. VĮ Turto banko generalinio direktoriaus įsakymu  Nr. P1-95, privačius interesus privalo deklaruoti visi įmonės darbuotojai. Su deklaracijų turiniu įvedę Turto banko kodą 112021042 arba darbuotojo duomenis galite susipažinti čia.

Privačių interesų deklaravimą įmonėje administruoja ir deklaracijų pateikimo VTEK kontrolę vykdo Saugos ir prevencijos skyriaus vadovas.

 

Atsakingi asmenys:
Darius Zasas
Saugos ir prevencijos skyriaus vadovas
8 618 00563 darius.zasas@turtas.lt

Tinkamos pareigybės

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 str. 5 d. numatyta, kad į pareigas skiriantis ar teikiantis subjektas patvirtina ir savo interneto svetainėje paskelbia sąrašą pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją. Į šį sąrašą įtraukiamos visos bent vieną iš LR Korupcijos prevencijos įstatymo 17 str. 4 dalyje nurodytų požymių atitinkančios pareigybės, taip pat į pareigas skiriančio ar teikiančio subjekto sprendimu – kitos viešojo sektoriaus subjekto darbuotojų pareigybės. VĮ Turto banko pareigybių, dėl kurias siekiančių užimti asmenų Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai teikiamas prašymas pateikti informaciją, sąrašas patvirtintas Turto banko generalinio direktorius įsakymu.

 

Dokumentai: