Bus valomi Sporto rūmų fasadai

2023-10-12

Turto bankas paskelbė Sporto rūmų Vilniuje fasado valymo darbų konkursą. Viešąjį pirkimą laimėjusi įmonė turės nuo Sporto rūmų nuvalyti graffiti.  Anksčiau šiemet baigti pastato konservavimo darbai.

„Turto bankas atsakingai žiūri į valstybės turto priežiūrą, kol bus priimti sprendimai dėl pastato ateities, norime užtikrinti tinkamą Sporto rūmų būklės palaikymą. Tai apima ir fasadų priežiūrą“, – sako laikinai Turto banko direktoriaus pareigas einantis Turto banko Finansų departamento direktorius Ernestas Česokas.

Anksčiau šiemetTurto bankas baigė būtiniausius Sporto rūmų konservavimo darbus – suremontuota nesandari stogo danga, apskardinti parapetai, demontuotos nenaudojamos ant stogo esančios konstrukcijos, demontuotos nesaugios pakabinamų lubų plokštės, suremontuoti betoninių fasadų trūkiai ir ištrupėjimai,  pastatas užsandarintas.

Būtiniausi remonto darbai Sporto ir koncertų rūmuose atlikti po pastato techninės ekspertizės  – nustatyta, kad stogas vietomis leidžia vandenį, pakabinamos lubos kelia pavojų (dalis iškritę ant grindų), o pats pastatas nėra sandarus.

Siekiant, kad į pastatą ir ant jo konstrukcijų nepatektų pašaliniai asmenys, Sporto rūmai liks aptverti, stebimi vaizdo stebėjimo įranga ir saugomi saugos tarnybos. 

Apie Turto banką

Turto bankas  –  tai valstybės įmonė, kurioje akcininko teises įgyvendina Finansų ministerija. Įmonė siekia efektyvinti valstybės turtą, mažinti jo plotą, paliekant tik tikrai valstybės veiklai reikalingus pastatus.  Turto bankas centralizuotai valdo apie 700 tūkst. kv. m administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto, jį atnaujina, investuoja į naujų pastatų statybą. Vieni iš pagrindinių įmonės strateginių tikslų yra statinių tvarumo didinimas, investicijos į atsinaujinančią energiją, energijos sąnaudų ir CO2 emisijos mažinimas.