Rengiamas AB „Vilniaus metrologijos centras“ akcijų privatizavimo sandoris

2021-07-27

Valstybės nekilnojamąjį turtą valdantis bei valstybės įmonių privatizavimą vykdantis Turto bankas šiuo metu ruošia Vilniaus metrologijos centro akcijų pirkimo–pardavimo sandorio projektą, kuris bus teikiamas tvirtinti Privatizavimo komisijai.

Aukciono laimėtojas įvykdė pardavimo sąlygą ir pateikė Konkurencijos tarybos leidimą vykdyti koncentraciją įsigyjant 100 proc. AB „Vilniaus metrologijos centras“ akcijų ir įgyjant vienvaldę pastarosios bendrovės kontrolę.

Sandoris bus sudarytas, kai jo projektui pritars Privatizavimo komisija. Už įsigytas akcijas turi būti atsiskaityta per 5 darbo dienas nuo pirkimo pardavimo sutarties pasirašymo dienos. Gautos lėšos už privatizavimo objektą bus pervestos į valstybės biudžetą.

Turto banko organizuotas viešas aukcionas, kurio metu buvo parduodamas AB „Vilniaus metrologijos centras“ 100 proc. akcijų paketas, įvyko gegužės 28 d. Aukciono laimėtoju pripažintas dalyvis už privatizuojamas akcijas pasiūlęs 8,77 ml. eurų.