Skelbiama Turto banko nepriklausomų valdybos narių atranka

2022-07-15

Finansų ministerija skelbia trijų nepriklausomų narių atranką į valstybės įmonės Turto bankas valdybą. Kandidatai bus atrenkami pagal kompetencijų sritis. Tai – strateginio planavimo ir valdymo, finansų ir  rizikos valdymo bei nekilnojamojo turto verslo projektų vystymo ir valdymo. 

Kandidatas į strateginio planavimo ir valdymo kompetencijų srities valdybos nario pareigas turi turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo verslo valdymo įmonės, kurioje dirba ne mažiau kaip 100 darbuotojų arba kurios balanse nurodyto turto vertė ne mažesnė kaip 20 mln. eurų, aukščiausio lygmens vadovų komandoje patirtį. Taip pat – patirtį verslo strategijos formavimo srityje.

Finansų ir rizikos valdymo kompetencijų srities valdybos nario pareigas užimsiantis pretendentas turi turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo finansų valdymo įmonėje ar įmonių grupėje, kurios balanse nurodyto turto vertė ne mažesnė kaip 20 mln. eurų, patirtį. Taip pat jam keliami darbo patirties finansų, projektų ir rizikų valdymo bei vidaus kontrolės sistemos formavimo specialieji reikalavimai.

Kandidatuojantis į nekilnojamojo turto verslo projektų vystymo ir valdymo kompetencijų srities valdybos nario pareigas turi turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo nekilnojamojo turto verslo projektų vystymo ir valdymo įmonėje ar įmonių grupėje, kurios balanse nurodyto turto vertė ne mažesnė kaip 50 mln. eurų, patirtį.

Turto banko valdyba sudaroma 4 metų kadencijai iš 5-ių narių: trys nepriklausomi fiziniai asmenys, valstybės tarnautojas ir Turto banko darbuotojų atstovas. Turto banko valdyba atsakinga už įmonės struktūrą, strategijos įgyvendinimą, veiklos rodiklių nustatymą, lėšų planavimą bei kitas valdybos narių kompetencijai priskirtas funkcijas. Senosios sudėties Turto banko valdyba darbą baigė gegužės 14 d. 

Daugiau informacijos apie nepriklausomų valdybos narių atranką galite rasti čia. Kandidatuoti į poziciją galima iki 2022 m. rugpjūčio 2 d.

Pagrindinės VĮ Turto banko veiklos sritys: centralizuotas valstybės nekilnojamojo turto valdymas, valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimas, skolų valstybei išieškojimas ir pagal pavedimo sutartis perduotų paskolų, valstybės garantijų ir kitų turtinių įsipareigojimų vykdymas.