Trijų ketvirčių Turto banko pardavimų rezultatai viršijo lūkesčius

2021-10-14

Per tris šių metų ketvirčius valstybės nekilnojamąjį turtą valdanti valstybės įmonė Turto bankas sudarė 411 sandorių už 44,38 mln. eurų. Aukcionuose valstybei nebereikalingas turtas parduotas už 50 proc. didesnę kainą nei buvo nustatyta pradinė pardavimo kaina vertinimo metu.

„Aktyvumas esantis nekilnojamojo turto rinkoje atsispindi ir mūsų rezultatuose, šiandien galime jau užtikrintai pasakyti, kad tai bus rekordiniai pagal pardavimus metai“, – džiaugiasi rezultatais Guoda Gurauskaitė, Turto banko Pardavimų departamento direktorė.

Rinkos dalyvių aktyvumą liudija ir iš pirmo aukciono parduotų objektų dalis. Jei pernai per pirmąjį aukcioną parduota apie 39 proc. objektų, tai per devynis šių metų mėnesius net 59 proc. visų siūlomų objektų parduoti jau pirmojo aukciono metu. Taip pat išaugo aukcionų dalyvių skaičius. Pernai dažniausiai aukcionuose būdavo vos po vieną dalyvį, šįmet daugiau nei pusė aukcionų įvyksta, kur varžosi nuo 2 iki 10 dalyvių, o dešimtadalyje aukcionų buvo daugiau nei 10 dalyvių. Skaitlingiausias šių metų aukcionas sutraukė net 137 dalyvius. Iš viso Turto banko skelbtuose aukcionuose per devynis šių metų mėnesius dalyvavo daugiau nei 1,9 tūkst. dalyvių.

„Išlieka tendencija, kad daugiausia parduodame gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto. Nuo pirmosios pandemijos bangos stebime išaugusią poilsio paskirties objektų paklausą, didžiausio susidomėjimo sulaukia objektai pajūryje ar kitų vandens telkinių“, – dalyvių lūkesčius komentuoja Turto banko Pardavimų departamento vadovė.

Brangiausiu šio laikotarpio sandoriu, žinoma, tapo už 12,1 mln. eurų prestižiniame sostinės Žvėryno rajone parduotas buvusios infekcinės ligoninės kompleksas. Iš viso per šių metų sausį–rugsėjį parduota 12 objektų, kurių kiekvieno vertė yra didesnė nei ketvirtis milijono, už juos gauta 33,2 mln. eurų, jų pardavimo kainos, palyginus su pradinėmis, augo net 52 proc. Didžioji šios sumos dalis (27,3 mln. eurų), remiantis atskiru Vyriausybės nutarimu, atiteks esamų pastatų atnaujinimo ir naujų statinių projektams. Iš viso šiuo metu Turto bankas įgyvendina 7 tokius projektus, jų darbų vertė siekia beveik 30 mln. eurų. Likusios iš pardavimų gautos lėšos pateks į valstybės biudžetą.

Nors didžioji pajamų dalis atkeliauja iš didelės vertės turto pardavimų, daugiausia sandorių sudaroma dėl mažos vertės turto, kurio kaina yra iki 10 tūkst. eurų. Tokių sandorių per devynis šių metų mėnesius buvo 256, už juos gauta 1,2 mln. eurų pajamų, o jų pardavimo kainos kilo net 59 proc. nuo nustatytos pradinės vertės.

Pigiausias per tris šių metų ketvirčius parduotas turtas tekainavo 23 eurus – tai buvo 24-oji ūkinio pastato dalis. Parduotas šis turtas 7-ojo aukciono metu, per tą laiką kaina nuo pradinio 70 eurų įvertinimo buvo sumažinta 67 proc.

„Nepaisant karštinės nekilnojamojo turto rinkoje, kai kurie objektai aukcionuose sukasi labai ilgai. Šių metų rekordininkas – objektas parduotas 18-to aukciono metu. Sudėtingiausia parduoti būtent tokius objektus, kuriuos valdome bendrosios dalinės nuosavybės būdu. Kartais sulaukiame, atrodytų, labai logiško klausimo: kas pirks trečdalį buto ar aštuntadalį sandėlio? Ar čia nėra klaidos? Klaidos tikrai nėra. Dažniausiai tokie objektai Turto bankui atitenka, kaip valstybės paveldėtas turtas. Jei bendrasavininkiai išvykę į užsienį ar tiesiog nenori įsigyti likusios turto dalies, net ir kainos mažinimas tokių objektų parduoti nepadeda“, – dalijasi parduodamų objektų specifika Turto banko atstovė.

Vadovaujantis Civiliniu kodeksu turtas paveldėjimo teise pereina valstybei, kai palikėjas neturi įpėdinių nei pagal įstatymą, nei pagal testamentą. Valstybei atstovauja Turto bankas, kuris taip pat atsako ir už skolas, neviršijančias paveldėto turto vertės. Dėl turto paveldėjimo Turto bankas privalo kreiptis į notarą, kuris išduoda palikimo perėjimo valstybei liudijimą. Paveldėtas gyvenamosios paskirties turtas, sutvarkius reikiamus dokumentus, dažniausiai yra parduodamas aukcione.

Būna taip, kad Turto bankui jau perėmus valstybės vardu paveldėtą turtą, atsiranda paveldėtojai, kuriems teismo keliu turtas gali būti sugrąžintas. Tokiu atveju, paveldėtojai turi padengti visas Turto banko patirtas išlaidas, susijusias su grąžinamu turtu (paveldėjimas, registravimas, skolos, komunalinės paslaugos ir kt.).

Visi Turto banko skelbiami vieši aukcionai yra elektroniniai ir vykdomi sistemoje www.evarzytines.lt, juose gali dalyvauti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys. Valstybei priklausantis nekilnojamasis turtas parduodamas tik tokiu atveju, kuomet Vyriausybė apsisprendžia, kad jis nėra reikalingas valstybės funkcijoms vykdyti ir turi būti parduotas. Toks turtas įtraukiamas į parduodamo turto sąrašą. Turto bankas paruošia dokumentus ir organizuoja tokio turto pardavimo viešus aukcionus, o gautos lėšos keliauja į valstybės biudžetą. Visais atvejais Turto banko parduodamo turto pradinę kainą nustato nepriklausomi vertintojai. Tais atvejais, kai turto nepavyksta parduoti pirmo aukciono metu, jis siūlomas pakartotinai. Kelissyk nepavykus parduoti turto aukcionuose, jo kaina, vadovaujantis nustatyta tvarka, gali būti mažinama.