Aukcione parduodamas Libertavos dvaro kompleksas

2022-03-15

Turto bankas paskelbė Libertavos dvaro sodybos, esančios Molėtų rajone, aukcioną. Registracija į aukcioną prasideda kovo 21 d., aukciono pradžia – kovo 28-ąją.

Aukcione parduodami Libertavos dvaro sodybos statiniai: mediniai rūmai–gyvenamasis namas bei ūkinių medinių ir raudonų plytų mūro pastatų likučiai: svirnas ir tvartas. Pradinė šio turto kaina 26 591 euras. Dvaro sodyba yra išnuomojamame daugiau nei 4,7 hektarų ploto žemės sklype. Dvaro sodyba yra nuošaliau nuo tankiai apgyvendintų teritorijų, aplink daug žalumos, keletas pavienių sodybų, šalia yra Libertavos ežeras.

Elektroninis aukcionas yra viešas, jame gali dalyvauti visi norintys. Dalyvių registracija ir aukcionas vyksta VĮ Registrų centro platformoje www.evarzytines.lt. Daugiau informacijos apie objektą ir vyksiantį aukcioną galima rasti čia.  

Pustrečio šimto metų istoriją skaičiuojančios Libertavos dvaro sodybos fragmentai su išlikusiais mediniais rūmais, svirnu, tvartu, parku ir jame esančiais smulkiosios architektūros elementais yra kultūros paveldo objektai. Visą informaciją apie saugotinus dvaro sodybos elementus ir vertingąsias savybes galima rasti Kultūros vertybių registre.

Yra atlikti Libertavos dvaro rūmų ir svirno pastatų fotogrametriniai apmatavimai, kurie naujajam dvaro šeimininkui leistų atkurti ir atstatyti šiuos įspūdingus medinės architektūros kultūros paveldo statinius.

Rašytiniuose šaltiniuose apie šį dvarą nėra daug informacijos. Žinoma, kad XIX a. antroje pusėje Libertavos dvaro sodybą iš Fiodoro Paškevičiaus nuperka Kornelijus ir Marija Makarskai. Vėliau sodybą paveldėjo Makarskų sūnus Anupras. Būtent jo valdymo laikais – 1882–1922 metais Libertavos dvaras išgyveno savo geriausius metus, dvaro rūmai buvo papuošti įvairiausiais medžio dirbiniais ir raižiniais. Visa dvaro teritorija apsodinta medžiais, įrengti tvenkiniai, užveistas didžiulis sodas. Tarpukariu dvarininkams priklausiusi žemė buvo išdalinta, sovietiniais laikais dvaro rūmuose veikė mokykla ir biblioteka, gyveno Dapkūniškių kolūkio kolūkiečių šeimos. Paskutinieji gyventojai dvarą paliko apie 2010-uosius. 2017-aisiais dvaro sodyboje visą mėnesį buvo filmuojama dalis lietuviško vaidybinio pilnametražinio filmo „Gimtinė“ scenų. Turto bankas šį objektą perėmė ir patikėjimo teise pradėjo valdyti 2020 m. birželio 5 d.