Bus atliekami žvalgomieji archeologiniai tyrimai A. Goštauto gatvės administracinio kvartalo teritorijoje

2023-05-04

Turto bankas pasirašė sutartį su atvirą konkursą laimėjusia VšĮ „Akiračiai“ dėl A. Goštauto gatvėje esančio administracinio kvartalo teritorijos archeologinių žvalgomųjų tyrimų. Planuojamos konversijos teritorijoje buvo įsikūrusi istorinė totorių bendruomenė, čia veikė mečetė, šalia jos būta kapinių.

Žvalgomieji archeologiniai tyrimai bus atliekami visoje A. Goštauto administracinio kvartalo teritorijoje. Jų metu bus surenkami pradiniai duomenys apie galimai šioje teritorijoje esančius archeologinio paveldo objektus. Sutartinių darbų vertė – 15 tūkst. eurų be PVM.

„Valstybė turi moralinį įsipareigojimą įamžinti istorinės totorių bendruomenės palikimą, kuris brutaliai sunaikintas sovietmečiu. Taip pat norime būti tikri, kad dar iki statybų darbų pradžios būtų atlikti visi reikalingi tyrimai ir veiksmai, jei būtų aptikta radinių“, – sako Turto banko generalinis direktorius Mindaugas Sinkevičius.

Žvalgomuosius archeologinius tyrimus ketinama atlikti vėliausiai iki liepos pabaigos Šių tyrimų metu surinkti duomenys parodys, ar reikalingi detalieji archeologiniai tyrimai. Archeologinių žvalgomųjų tyrimų rezultatai bus paskelbti viešai.

Manoma, kad šioje vietoje kūrėsi pirmieji į Lietuvą atvykę totoriai – viena seniausių tautinių mažumų Lietuvoje. Istoriniai duomenys rodo, kad toje vietoje, kur šiuo metu stovi A. Goštauto g. 11 numeriu pažymėti pastatai, prieš 60 metų stovėjo totorių mečetė, aplink ją buvo senosios totorių kapinės. Visa tai buvo sunaikinta sovietmečiu, pradėjus institutų pastatų statybas.

Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos vadovo Motiejaus Jakubausko teigimu, galimas dalykas, kad dalyje A. Goštauto administracinio kvartalo teritorijos yra iki šiol išlikę palaidojimų ar palaikų fragmentų, todėl prieš vykdant bet kokius tolesnius šios teritorijos rekonstrukcijos darbus būtina atlikti istorinius ir archeologinius tyrimus, jei būtų aptikta palaikų, juos perlaidoti, o šios vietos atminimą išsaugoti.

Projekto pabaiga – 2028 m.

Iš viso ministerijų miestelio projektas yra padalintas į 6 vystymo etapus, I-ąjį etapą ketinama baigti 2025 metais.

Vystant ministerijų miestelį etapais, siekiama užsitikrinti projekto finansavimą. Įgyvendinus pirmojo pastato kapitalinį remontą, į jį būtų perkeliamos trys ministerijos – Žemės ūkio, Susisiekimo ir Sveikatos apsaugos. Atlaisvinus ministerijų patalpas miesto centre ir jas pardavus, tikimasi gauti per 40 mln. eurų pajamų. Iš šių lėšų būtų finansuojamas pirmasis projekto etapas ir užsitikrinamas finansavimas kitam etapui.

Lygiagrečiai pirmajam etapui šiuo metu yra rengiamos sąlygos kvartalo urbanistiniam–architektūriniam konkursui, po kurio paaiškės, kaip konkrečiai atrodys ministerijų miestelis.

Apie Turto banką

Turto bankas – tai valstybės įmonė, kurioje akcininko teises įgyvendina Finansų ministerija. Įmonė siekia efektyvinti valstybės turtą, mažinti jo plotą, paliekant tik valstybės veiklai reikalingus pastatus. Turto bankas centralizuotai valdo apie 700 tūkst. kv. m administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto, jį atnaujina, investuoja į naujų pastatų statybą. Vieni iš pagrindinių įmonės strateginių tikslų yra statinių tvarumo didinimas, investicijos į atsinaujinančią energiją, energijos sąnaudų ir CO2 emisijos mažinimas.