Vyriausybė pritarė pirmojo A. Goštauto g. ir Lukiškių g. pastatų komplekso etapo investiciniam projektui

2023-05-22

Vyriausybė pritarė Finansų ministerijos pateiktam A. Goštauto gatvės administracinio kvartalo konversijos pirmojo etapo investiciniam projektui. Šis projektas apima pastato, esančio A. Goštauto g. 11, kapitalinį remontą. Skaičiuojama darbų vertė siekia 16,185 mln. eurų, darbus ketinama baigti 2025 metais.

Į A. Goštauto g. 11 esantį 8,63 tūkst. kv. m. pastatą planuojama perkelti tris ministerijas – Žemės ūkio, Susisiekimo ir Sveikatos apsaugos. Šios ministerijos pasirinktos atsižvelgiant į pastatų, kuriose jos įsikūrę nusidėvėjimą, prastą būklę bei efektyvumo rodiklius. Šių ministerijų pastatuose vienam darbuotojui tenka net iki 31,7 kv. m. bendrojo ploto, kai šiuo metu nustatytas rodiklis yra 22 kv. m. vienam darbuotojui. 

„Šis projektas atliepia kelis aspektus: leidžia maksimaliai efektyviai panaudoti valstybės turtą Vilniaus mieste, sukurti šiuolaikiškas darbo vietas tarnautojams bei atverti naujas viešąsias erdves miestiečiams. Užbaigus projektą, Vilniuje beveik neliks tuščių nenaudojamų patalpų, o turimos bus naudojamos efektyviai, taupant valstybės lėšas“, – teigia Finansų ministerijos kancleris Remigijus Skilandis. 

Investicinį projektą parengė ir su minėtomis ministerijomis suderino VĮ Turto bankas. Projekte buvo įvertintos penkios alternatyvos: minėtų ministerijų pastatų modernizacija ir pritaikymas pagal institucijų poreikius, mokslo paskirties pastatų A. Goštauto g. 11 pritaikymas administracinei paskirčiai, patalpų nuoma rinkoje, pastato įsigijimas rinkoje ir pritaikymas, naujo pastato statyba A. Goštauto g. kvartale. 

Paskaičiavimai parodė, kad A. Goštauto g. 11 pastatų remonto alternatyva yra ekonomiškai naudingiausia (brangiausia būtų modernizuoti minėtų ministerijų pastatus). Be to, šis pastatas šiuo metu yra tuščias. 

Po Vyriausybės sprendimo VĮ Turto bankas artimiausiu metu pristatys visuomenei pirmojo konversijos etapo projektinius pasiūlymus. Po jų aptarimo bus skelbiamas viešasis pirkimas techniniam darbo projektui parengti. Šis pirkimas bus vykdomas per VĮ Turto bankas paskelbtą dinaminę pirkimų sistemą, kuri leidžia iš anksto patikrinti tiekėjų kvalifikaciją ir jiems išsiųsti kvietimus dalyvauti projektuose. 

Techniniame darbo projekte bus numatytas konkretus inžinerinių tinklų išdėstymas, darbo vietų skaičius, tikslus išplanavimas. Pagal šį projektą jau bus vykdomi rangos darbai. Techninis projektas turės būti parengtas iki metų pabaigos, vėliau bus skelbiamas rangos darbų konkursas. 

Projektas vykdomas etapais, siekiant užtikrinti jo finansavimą. Įgyvendinus A. Goštauto g. 11 pastato kapitalinį remontą, į jį būtų perkeliamos minėtos trys ministerijos, o jų neefektyvūs pastatai miesto centre (23,5 tūkst. kv. m.) – parduodami. Iš šių pastatų pardavimo gautomis lėšomis (apie 40 mln. eurų) būtų finansuojamas pirmasis projekto etapas ir užsitikrinamas finansavimas tolesniam projekto finansavimui. Projektas suskirstytas į 6 vystymo etapus, visus komplekso konversijos darbus ketinama baigti iki 2028 m. antro ketvirčio.

Šiuo metu, lygiagrečiai su pirmojo projekto etapo darbais kartu su Lietuvos architektų sąjunga yra rengiama techninė užduotis tarptautiniam architektūriniam konkursui. Konkursą ketinama skelbti vasarą. Po jo paaiškės bendra kvartalo vizija. Prie jos turės būti priderinti ir visi pirmojo etapo sprendiniai. Vėliau, dviem jau esamiems pastatams – A. Goštauto g. 9 ir A. Goštauto g. 12 – bei naujiems kitiems pastatams bus skelbiami atskiri konkursai. Jų sprendiniai taip pat turės derėti prie bendros kvartalo vizijos. 

Visą informaciją apie projektą, projekto dokumentaciją, viešųjų pirkimų dokumentus galima rasti vienoje vietoje, VĮ Turto bankas sukurtame projekto tinklapyje čia.

Pirmojo etapo metu, bus remontuojamas A. Goštauto g. 11, Vilniuje esantis pastatas.

Apie A. Goštauto gatvės administracinio kvartalo konversijos projektą

Vyriausybė sausio 18 d. pasitarimo protokolu pritarė A. Goštauto ir Lukiškių gatvėse Vilniuje esančių pastatų atnaujinimo koncepcijai. Atnaujintame komplekse, be dabartinių nuomininkų, įsikurs dalis ministerijų bei valstybės įstaigų. Planuojama, kad be administracinės paskirties pastatų kvartale bus formuojama aktyvi vieša erdvė miestiečiams, išlaikant istorinę šios vietovės atmintį. 

Preliminariais skaičiavimais, viso projekto vertė sudarys 167,6 mln. eurų, o čia perkėlus dalį ministerijų bei kitų valstybės įstaigų, Vilniaus mieste bus atlaisvinta daugiau kaip 88 tūkst. kv. m. centralizuotai valdomo administracinės paskirties valstybės nekilnojamo turto (AVNT). Jį pardavus tikimasi gauti apie 151,7 mln. eurų pajamų, kuriomis ir bus finansuojama administracinio kvartalo konversija. Dar 2,84 mln. eurų kasmet būtų sutaupomi dėl sumažėjusių komunalinių paslaugų ir AVNT remontų išlaidų.

Kompleksas bus vystomas šešiais etapais ir apims tiek esamų pastatų atnaujinimą, tiek ir naujų statybą bei visos komplekso teritorijos sutvarkymą. Kadangi dabartiniai ministerijų pastatai yra neefektyvūs energetiškai bei išplanavimo ir patalpų išnaudojimo aspektais, pirmuosius tris etapus planuojama skirti ministerijų poreikiams.

Skaičiuojama, kad dėl efektyvesnio AVNT panaudojimo, laisvo AVNT dalis Vilniuje sumažės nuo 26,49 proc. iki mažiau kaip 5 proc., o į kompleksą perkeltų ministerijų bei įstaigų bendrojo ploto, tenkančio vienam darbuotojui rodiklio vidurkis – nuo 20,9 kv. m./darbuotojui iki 13,6 kv. m./darbuotojui.

Centralizuotai valdomas AVNT iš viso apima 689,5 tūkst. kv. m., beveik pusė jo – 332,9 tūkst. kv. m. – yra Vilniuje. Didžiausia laisvo AVNT ploto dalis Vilniaus mieste (beveik 20 tūkst. kv. m.) tenka būtent minėtam A. Goštauto g. ir Lukiškių g. pastatų kompleksui. Bendras šio komplekso plotas yra daugiau kaip 34 tūkst. kv. m., kuris sudaro reikšmingą – apie 10 proc. dalį – bendrame Vilniaus AVNT portfelyje. Komplekso užimtumas šiuo metu siekia 40,92 proc., o jame esančios laisvos patalpos šiuo metu nėra tinkamos būklės nei valstybės įstaigų veiklai, nei nuomai.

A. Goštauto g. ir Lukiškių g. komplekso galimybių studijos prezentaciją galite rasti čia.

Finansų ministerijos pranešimas spaudai