Turto valdymas

Turto bankas yra pirmasis ir vienintelis centralizuoto valstybės administracinio nekilnojamojo turto valdytojas, valdantis apie 700 tūkst. kv. m valstybei priklausančio administracinės paskirties (biurų) ploto. Turto bankas valstybės nekilnojamąjį turtą valdo patikėjimo teise ir yra vienas iš kelių šimtų valstybės turto valdytojų. Mūsų tikslas šį centralizuotai valdomo administracinio turto portfelį padaryti maksimaliai efektyvų tiek energetine, tiek ploto panaudojimo prasme. Todėl palaipsniui atnaujiname ir modernizuojame valstybės turtą, taip gerindami darbo sąlygas viešojo sektoriaus darbuotojams bei teikiamų paslaugų gyventojams kokybę. Užtikriname ir kasdienių pastatų priežiūros ir aptarnavimo paslaugų teikimą.

Turto bankas taip pat dalyvauja priimant sprendimus dėl kitų valstybės turto valdytojų valdomo turto perėmimo centralizuotai valdyti ar pripažinimo nereikalingu, rūpinasi valstybės turto pardavimu, atstovauja valstybę turto paveldėjimo ar dovanojimo valstybės naudai atvejais.