Aplinkosauga ir klimato kaita

Veikdami šia kryptimi siekiame mažinti poveikį aplinkai. Planuodami ir vykdydami infrastruktūrinius projektus, vertiname galimą poveikį aplinkai, atsižvelgiant į darbų pobūdį ir objekto reikšmingumą.

Tausojame ir skatiname savo darbuotojus, socialinius partnerius bei klientus tausoti gamtos išteklius, prisidėti prie energijos vartojimo efektyvumo didinimo, suteikiame galimybę naudotis elektros energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių.

Įgyvendiname energijos ir medžiagų sąnaudas mažinančias veiklas, skiriame dėmesį atliekų kiekio stebėjimui, rūšiavimui, pavojingų atliekų tvarkymui, skatiname racionalų vandens, popieriaus ir energijos išteklių valdymą ir naudojimą.

Diegiame pažangias ir efektyvias technologijas, taikome priemones ir procesus bei aplinkosaugos standartus, padedančius mažinti veiklos poveikį aplinkai, bei priemones gerai aplinkos būklei atkurti.