Atsakingi asmenys

Antikorupcinės aplinkos kūrimas valstybės įmonėje Turto banke
Darius Zasas
Saugos ir prevencijos skyriaus vadovas
+370 618 00563 darius.zasas@turtas.lt
Korupcijos prevencijos programų ir planų rengimas
Darius Zasas
Saugos ir prevencijos skyriaus vadovas
+370 618 00563 darius.zasas@turtas.lt
Informacijos apie asmenis, siekiančius eiti ar einančius pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, taip pat asmenis, kuriuos į pareigas Europos Sąjungos ar tarptautinėse institucijose teikia Lietuvos Respublika surinkimas
Jolita Griežė
Žmogiškųjų išteklių skyriaus vyriausioji vadybininkė
+370 678 08 999 jolita.grieze@turtas.lt
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas
Darius Zasas
Saugos ir prevencijos skyriaus vadovas
+370 618 00563 darius.zasas@turtas.lt
Guoda Gurauskaitė
Pardavimų departamento direktorė
+370 696 51 565 guoda.gurauskaite@turtas.lt
Jonas Stravinskas
Turto valdymo departamento direktorius
+370 615 27 142 jonas.stravinskas@turtas.lt
Justė Žibūdienė
Teisės ir administravimo departamento direktorė
+370 614 85 858 juste.zibudiene@turtas.lt
Algirdas Stumbrys
Valstybinių kompetencijų departamento direktorius
+370 678 17 646 algirdas.stumbrys@turtas.lt
Inga Liutkevičiūtė
Turto strategijos ir plėtros departamento direktorė
+370 675 39 825 inga.liutkeviciute@turtas.lt
Pastaba. Turto bankas nevykdo antikorupcinio visuomenės švietimo ir informavimo taip pat nerengia teisės aktų, kuriais numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, nurodytus Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje, projektų, todėl nėra paskirti už šias sritis atsakingi asmenys.