Praneškite apie korupciją

Informaciją apie pažeidimus VĮ Turto banke galite pateikti vienu iš šių būdų:

  • atsiuntę pranešimą per pranešimų sistemą
  • užpildę pranešimo formą ir atsiunte ją el.paštu pranešk@turtas.lt
  • tiesiogiai atvykus į VĮ Turto banko Prevencijos ir rizikų valdymo skyrių adresu Kęstučio g. 45, Vilnius arba į kitą iš anksto telefonu sutartą vietą ir perdavus ją kompetentingam subjektui
  • atsiųsti paštu adresu Kęstučio g. 45, Vilnius, ant voko nurodant žymą „Saugos ir prevencijos skyriaus vadovui ASMENIŠKAI“
  • LR prokuratūrai el. paštu praneseju.apsauga@prokuraturos.lt

Turto banke  paskirtas kompetentingas subjektas – Saugos ir prevencijos ir rizikų valdymo skyriaus vadovas Darius Zasas, mob. tel.: 8 618  00563, el. paštas darius.zasas@turtas.lt.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas, su informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens duomenimis ir kita jį tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidžiančia informacija turi teisę susipažinti tik kompetentingas subjektas.

Informacijoje apie pažeidimą nurodyti asmens duomenys yra reikalingi identifikuoti asmenį, sprendžiant klausimą dėl pranešėjo statuso suteikimo, ir yra saugomi ne trumpiau kaip 3 metus nuo jų gavimo dienos.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

  • to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
  • asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Apie įtariamą galimai neskaidrų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų investavimą ar administravimą galite pranešti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba svetainėje www.skaidrumolinija.lt

Valstybės tarnautojai ar jiems prilyginti asmenys apie jiems žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, išskyrus veiką, kurią galimai padarė jo artimieji ar šeimos nariai, privalo pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai, Lietuvos Respublikos prokuratūrai arba ikiteisminio tyrimo įstaigai. Atmintinę apie tokio pranešimo tvarką rasite čia.

Praneškite STT

Apie įtariamus korupcijos atvejus taip pat galite pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai

Pranešti STT