2018 m. pradedamos diskusijos dėl Ministerijų miestelio. Turto banko užsakymu buvo parengtas Vyriausybės miestelio investicinis projektas. Pradinė idėja įkurdinti jį prie LR Seimo nesulaukė politinio palaikymo.

2020-2021 m. Turto bankas, siekdamas įvertinti, A. Goštauto g. komplekso pastatų atnaujinimo ir pritaikymo valstybės institucijų veiklai galimybes, atliko A. Goštauto g. komplekso išeities duomenų analizę ir įvertino galimus komplekso vystymo scenarijus.

2022 m. parengta ir Vilniaus miesto vyriausiajam architektui pristatyta ir aptarta administracinio A. Goštauto g. kvartalo transformacijos į valstybės institucijoms pritaikytą kompleksą urbanistinė vizija.

2023 m. sausio 18 d. Vyriausybė protokoliniu sprendimu įpareigojo Turto banką pradėti administracinio kvartalo Goštauto gatvėje Vilniuje vystymą. Projektas įgyvendinamas 6 etapais.

2023 m. I ketvirtis

Visas kompleksas

 • Paskelbtas architektūrinio konkurso organizatoriaus pirkimas
 • Pasirašyta sutartis su konkurso organizatoriaus pirkimo nugalėtoju – Lietuvos architektų sąjunga.

I etapas

 • pasirašyta sutartis su DoArchitects dėl pastato Goštauto g. 11, Vilniuje atnaujinimo projektinių pasiūlymų ir pastato paskirties projekto pakeitimo
 • parengti projektiniai pasiūlymai  ir pastato paskirties keitimo projektas

2023 m. II ketvirtis

Visas kompleksas

 • skelbiami  pirkimai dėl teritorijos tyrinėjimų
 • rengiami viso A. Goštauto gatvės administracinio kvartalo techniniai reikalavimai architektūriniam konkursui
 • skelbiamas viso A. Goštauto gatvės administracinio kvartalo tarptautinio architektūrinio konkursas
 • organizuojami ir vykdomi viešieji renginiai ir pristatymai ministerijoms, visuomenei ir kitoms suinterisuotoms institucijoms

I etapas

 • vykdomos Goštauto g. 11, Vilniuje esančio pastato paskirties keitimo projekto viešinimo procedūros
 • skelbiamas pirkimas dėl techninio projekto rengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo
 • skelbiami pirkimai dėl teritorijos tyrinėjimų
 • organizuojami ir vykdomi viešieji renginiai ir pristatymai ministerijoms, visuomenei ir kitoms suinterisuotoms institucijoms

2023 m. III-IV ketvirtis

Visas kompleksas

 • architektūrinio konkurso nugalėtojų paskelbimas ir projekto pristatymas visuomenei
 • organizuojami ir vykdomi viešieji renginiai ir pristatymai ministerijoms, visuomenei ir kitoms suinteresuotoms institucijoms
 • vykdomi teritorijos tyrinėjimai

I etapas

 • vykdomi teritorijos tyrinėjimai
 • vykdomi griaunamų pastatų pripažinimo nereikalingais ir nurašymo procedūros
 • išduodami architektūriniai reikalavimai
 • pakeistas I etapo projekto darbų vykdymo planas ir strategija
 • rengiami techninio darbo projekto parengimo, projekto vykdymo priežiūros ir rangos darbų pirkimo dokumentai ir techninė užduotis naujam pirkimui
 • vykdoma rinkos konsultacija 

2024 m. I ketvirtis

Visas kompleksas

 • architektūrinio-urbanistinio konkurso paskelbtų nugalėtojų apdovanojimas, prizų įteikimas
 • rengiami pirkimo dokumentai BIM koordinatoriaus pirkimui ir vykdomas viešas pirkimas
 • rengiami pirkimo dokumentai dėl BREEAM konsultacinių paslaugų pirkimo ir vykdomas viešas pirkimas
 • rengiamas kitų etapų (A. Goštauto g. 9 ir A. Goštauto g. 12, Vilniuje pastatai) įgyvendinimo planas, kuris bus teikiamas LR Vyriausybės pritarimui

I etapas

 • rengiami pirkimo dokumentai dėl BREEAM konsultacinių paslaugų pirkimo ir vykdomas viešas pirkimas
 • skelbiamas rangos darbų kartu su techninio darbo projekto parengimu ir projekto vykdymo priežiūros paslaugomis pirkimas
 • rengiami pirkimo dokumentai dėl griovimo darbų ir laikinos parkavimo aikštelės įrengimo darbų projekto parengimo

2024 m. II ketvirtis

Visas kompleksas

 • sutarties su architektūrinio viso komplekso konkurso nugalėtoju pasirašymas (projektavimo darbai vykdomi etapais iki 2026 II ketvirčio)
 • pasirašyta sutartis su BIM koordinatoriumi
 • pasirašyta sutartis su BREEAM konsultantais
 • vykdomas nuolatinis bendradarbiavimas su naudotojais ir įvairiomis atsakingomis institucijomis projekto įgyvendinimo klausimais
 • vykdomi projektavimo darbai

I etapas

 • pasirašyta sutartis su BREEAM konsultantais
 • vykdomos rangos darbų kartu su techninio darbo projekto parengimu ir projekto vykdymo priežiūros paslaugomis pirkimo skelbiamos derybos
 • vykdomas griovimo darbų ir laikinos parkavimo aikštelės įrengimo darbų projekto parengimo pirkimas, pasirašoma sutartis su nugalėtoju

2024 m. III-IV ketvirtis

Visas kompleksas 

 • vykdomi projektavimo darbai
 • rengiami pirkimo dokumentai slaptos dalies pirkimui
 • vykdomas nuolatinis bendradarbiavimas su naudotojais ir įvairiomis atsakingomis institucijomis projekto įgyvendinimo klausimais
 • tikimasi gauti LR Vyriausybės sprendimą dėl likusių projekto etapų (A. Goštauto g. 9 ir A. Goštauto g. 12, Vilniuje pastatai) įgyvendinimo ir pradėti jų vykdymą

I etapas

 • skelbiamas griovimo darbų ir laikinos parkavimo aikštelės įrengimo darbų techninio projekto ekspertizių atlikimo paslaugų pirkimas
 • vykdomi statybos rangos darbai, projekto rengimo ir kitos susijusios paslaugos
 • rengiami pirkimo dokumentai slaptos dalies pirkimui
 • vykdomas nuolatinis bendradarbiavimas su naudotojais ir įvairiomis  atsakingomis institucijomis projekto įgyvendinimo klausimais

2025 m. I-IV ketvirtis

Visas kompleksas 

 • vykdomi projektavimo darbai
 • vykdomi slaptos dalies projektavimo darbai
 • vykdomas pirkimas techninės projekto ekspertizės paslaugų atlikimui
 • kitų etapų (A. Goštauto g. 9 ir A. Goštauto g. 12, Vilniuje pastatai) įgyvendinimas priklausomai nuo LR Vyriausybės priimto sprendimo

I etapas

 • vykdomi griovimo darbų ir laikinos parkavimo aikštelės įrengimo darbai
 • vykdomas techninio darbo projekto ekspertizių atlikimo paslaugų pirkimas ir ekspertuojamos projekto dalys, gaunamas statybos leisimas
 • perkamos statybos darbų techninės priežiūros paslaugos
 • vykdomi statybos rangos darbai

2026 m. I-IV ketv.

Visas kompleksas

 • vykdomos projektų ekspertizės paslaugos
 • perkamos statybos darbų techninės priežiūros paslaugos
 • perkami statybos rangos darbai
 • vykdomi statybos rangos darbai ir kitos susijusios paslaugos
 • kitų etapų (A. Goštauto g. 9 ir A. Goštauto g. 12, Vilniuje pastatai) įgyvendinimas priklausomai nuo LR Vyriausybės priimto sprendimo

I etapas

 • baigti griovimo darbai ir jų vietoje įrengta laikino parkavimo aikštelė
 • baigiami A. Goštauto g. 11, Vilniuje  pastato rangos remonto darbai
 • vykdomi ministerijų darbuotojų persikėlimo darbai

2027 m. – 2028 m. I ketvirtis

Visas kompleksas

 • baigiami ministerijų naujų pastatų rangos darbai, sutvarkyta komplekso teritorija
 • vykdomi ministerijų darbuotojų persikėlimo darbai
 • kitų etapų (A. Goštauto g. 9 ir A. Goštauto g. 12, Vilniuje pastatai) įgyvendinimas priklausomai nuo LR Vyriausybės priimto sprendimo

 

*Projekto eigos grafiko įgyvendinimas gali keistis, priklausomai nuo viešųjų pirkimų procedūrų rezultatų, trečiųjų asmenų derinimų ir LRV sprendimų