2020 m. nekilnojamojo turto valdymo ataskaita: atsisakoma perteklinio turto, o esamas naudojamas efektyviau

2021-11-10

Valstybė atsisako vis daugiau nereikalingo ir nenaudojamo nekilnojamojo turto, o esamas išnaudojamas efektyviau. Tai rodo šiandien Finansų ministerijos Vyriausybei pristatyta 2020 metų valstybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaita, kurią parengė VĮ Turto bankas.

„Valstybė toliau mažina nereikalingo turto apimtis, sėkmingai jį parduodama arba išnuomodama. Pernai užbaigtas administracinės paskirties valstybės nekilnojamo turto centralizavimas sudaro galimybes identifikuoti neefektyvius biurų pastatus, priimti centralizuotus sprendimus dėl pastatų valdymo, atnaujinimo ar atsisakymo, bei dar reikšmingiau mažinti turto priežiūros sąnaudas“, – teigia finansų viceministras Gediminas Norkūnas.

Baigtas turto valdymo centralizavimas

Pernai buvo užbaigtas paskutinis administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto (AVNT) centralizacijos etapas – VĮ Turto bankui centralizuotai valdyti perduoti paskutiniai 84 tūkst. kv. metrų AVNT. Iš viso metų pabaigoje VĮ Turto bankas buvo perėmęs beveik 665 tūkst. kv. metrų.

AVNT centralizavimas sudaro galimybes VĮ Turto bankui įvertinti nekilnojamojo turto valdymo rodiklius, identifikuoti neefektyvius pastatus ir priimti centralizuotus sprendimus – efektyviau planuoti esamo turto atnaujinimus, spręsti pastatų valdymo, pardavimo klausimus. Duomenų apie visus AVNT suvedimas į Valstybės turto informacinę paieškos sistemą leidžia ataskaitoje pateikti kur kas išsamesnius VNT išlaikymo sąnaudų duomenis.*

Atsisakius perteklinio AVNT ir dalį išnuomojus, gautos lėšos skiriamos esamo nekilnojamojo turto atnaujinimui. 2020 m. VĮ Turto bankas vykdė 35 atnaujinimo (modernizavimo) projektus, kurių bendra vertė – 89 mln. eurų. Suremontuota 6500 kv. metrų valstybei priklausančių patalpų, dėl kurių pokyčius pajautė ne tik apie 5 tūkst. viešojo sektoriaus darbuotojų, bet ir institucijų lankytojai.

VĮ Turto bankui keliami tikslai toliau mažinti AVNT plotus ir jų išlaikymo sąnaudas, gerinti AVNT pastatų būklę bei užtikrinti valstybės institucijų poreikius. Iki 2030 m. ketinama turėti ne mažiau kaip 85 proc. geros būklės, neperteklinį AVNT portfelį, metiniai išlaikymo kaštai sumažėtų 29 proc. – 4,9 mln. eurų.

Siekiant užsibrėžtų tikslų, VĮ Turto bankas planuoja parduoti 239 nekilnojamojo turto objektus, kurių bendras plotas sudaro 162 tūkst. kv. metrų, o gautos lėšos (preliminariai 81 mln. eurų) būtų skirtos VĮ Turto banko valdomam turtui atnaujinti.

Ataskaitoje taip pat pažymima, kad 2020 m. karantino metu institucijos sėkmingai vykdė veiklą nuotoliniu būdu, todėl valstybė planuoja įsivertinti galimybę palaipsniui mažinti institucijų darbuotojams skirtą AVNT plotą. Skaičiuojama, kad priklausomai nuo hibridinio darbo modelio taikymo masto per metus būtų galima sutaupyti nuo 1,1 iki 4,6 mln. eurų.

Pokyčiai valstybės nekilnojamo turto valdyme

2020 m. valstybės nekilnojamojo turto (VNT) objektų skaičius Lietuvoje sumažėjo 1,9 proc. ir sudarė daugiau kaip 27 tūkst. objektų, kurių bendras plotas – 9,85 mln. kv. metrų. Šio turto likutinė vertė – 3 055,30 mln. eurų, jį valdo beveik 500 subjektų.

VNT sudėtis pagal paskirtį iš esmės nekito 5-erius metus iš eilės. 2020 m. pab. duomenimis, daugiausia valstybė turi mokslo (20 proc.) ir administracinės paskirties VNT (17 proc.). Gyvenamosios paskirties VNT sudaro 11 proc. viso VNT, gamybos ir sandėliavimo bei gydymo – po 10 proc.

Valstybinės įstaigos toliau atsisako nereikalingo nekilnojamojo turto, kuris perduodamas VĮ Turto bankui. 2020 m. VĮ Turto bankui iš viso perduota 128 tūkst. kv. metrų plotą užimantys 575 nenaudojami VNT objektai (per 5 metus – virš 3172 objektų). Daugiausia nenaudojamo VNT atsisakė Valstybinių miškų urėdija (17,6 tūkst. kv. metrų), Sveikatos apsaugos ministerija (12,2 tūkst. kv. metrų), Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (10,8 tūkst. kv. metrų), Marijampolės kolegija (9,3 tūkst. kv. metrų). Valstybės funkcijoms nereikalingas ar nenaudojamas turtas yra parduodamas.

Perteklinio turto atsisakymas per 2020 m. valstybei suteikė 20,7 mln. eurų naudos. Pernai organizuota daugiau nei 1,5 tūkst. VNT aukcionų, sudaryta 564 sandoriai (21 proc. daugiau palyginti su 2019 m.). Iš viso pernai parduota valstybei nereikalingo turto už 19,52 mln. eurų, dar 1,2 mln. eurų pajamų VĮ Turto bankas gavo iš nuomos privatiems subjektams.

Išnuomoto valstybės NT rodikliai ataskaitiniais metais gerėjo: valstybė išnuomojo beveik 15,6 tūkst. kv. metrų daugiau VNT ploto (viso 318 tūkst. kv. metrų) ir gavo beveik 6,9 mln. eurų daugiau nuomos pajamų nei 2019 m. – iš viso 12,18 mln. eurų. Išnuomoto ploto didėjimą daugiausia lėmė VĮ Lietuvos oro uostai valdomo nekilnojamojo turto sandoriai.

Apie 2020 m. valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitą:

Ataskaitoje pateikiami duomenys apie VNT apimtis, jo išlaikymo sąnaudas, turto valdymo efektyvumo rodiklius ir jų palyginimą tarp institucijų, taip pat informacija apie VNT sandorius ir jų būklę bei nekilnojamojo turto panaudojimą.

Visą 2020 m. valstybės turto valdymo ataskaitą rasite čia.

* Padidėjusi duomenų imtis leidžia tiksliau įvertinti VNT valdymo rodiklius, identifikuoti neefektyvius pastatus. Gavus daugiau sąnaudų duomenų, išaugo ir bendras jų rodiklis. Taigi, lyginant 2019 m. pateiktas sąnaudas su 2020 m. sąnaudomis, reikia atsižvelgiant į šį faktą.