A.Goštauto kvartalo konversija: ruošiamasi skelbti I-ojo pastato rangos darbų konkursą

Pastatas A.Goštauto g. 11, Vilnius

Turto bankas netrukus skelbs pastato A.Goštauto g. 11 Vilniuje rangos darbų su techninio darbo projekto parengimu pirkimą. Prieš konkursą bus organizuojamos rinkos konsultacijos, siekiant rinkos dalyvius supažindinti su projektu, jo apimtimi ir išgirsti potencialių tiekėjų lūkesčius, pastabas. Tokia pati procedūra bus taikoma ir kitam Turto banko objektui – Gedimino pr. 38, Vilniuje.

„Nuolat deklaruojame, kad esame atviri diskusijai ir siekiame įsiklausyti į rinkos lūkesčius, pastabas. Norime, kad Turto banko projektai būtų pavyzdiniai“, – sako laikinasis Turto banko vadovas Ernestas Česokas.

Po konsultacijų su rinka, bus skelbiamas tarptautinis viešasis pirkimas skelbiamų derybų būdu. Tai reiškia, kad visi rangovai pateiks pasiūlymus, o vėliau su jais bus vedamos derybos.

„Derybos mums suteikia lankstumo ir galimybę derėtis su būsimu rangovu dėl projekto įgyvendinimo terminų, kainos, rizikų pasidalijimo ir kitų sutarties aspektų, siekiant sklandaus, greito ir kokybiško įgyvendinimo“, – aiškina E. Česokas.

Turto bankas tikisi atlikti visas procedūras ir sutartį su rangovu dėl A.Goštauto g. 11 pastato modernizacijos pasirašyti 2024 m. II ketv. Jei procesas vyks sklandžiai, pastato konversiją ketinama užbaigti 2026 m.

„Skirtingai nei verslo įmonės, Turto bankui galioja griežtos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos, kurios imlios laikui. Projekto pabaigos data koreguojama, priklausomai nuo to, kaip sklandžiai pavyksta atlikti pirkimus“, – sako E.Česokas.

Vertinant rangovų pasiūlymus kainai teks 40 balų,  darbuotojų  techniniam/profesiniam pasirengimui skiriama 30 balų, atlikimo terminas 20 balų, darbo laiko apskaitos statybvietėje ir alkoholio kontrolės darbe sistemoms skiriama po 5 balus šimtabalėje sistemoje. 

Pastatas A. Goštauto g. 11 Vilniuje turės būti projektuojamas BIM sistemoje, užtikrinančiai 3 D modeliavimą ir aktyvią projekto eigos stebėseną.  Pats pastatas sertifikuojamas BREEAM standartu, užtikrinančiu statybų ir pačio pastato tvarumą dešimtyje stebimų kategorijų, apimančių nuo energijos suvartojimo iki poveikio aplinkai.

Modernizuojamas pastatas turės būti ne žemesnės nei A energetinės klasės.

Planuojama, kad naujos kokybės pastate įsikurs trijų ministerijų darbuotojai – Žemės ūkio, Susisiekimo ir Sveikatos apsaugos.

Viso kvartalo konversija – 2028 m.

Šiuo metu Turto bankas baigia vertinti viso A. Goštauto kvartalo tarptautinio architektūrinio konkurso pasiūlymus. Sutartį su laimėtoju ketinama pasirašyti I-ąjį 2024 metų ketvirtį. Architektų buvo prašoma parengti pasiūlymus, kurie apimtų viso kvartalo tarp A. Goštauto ir Lukiškių gatvių sutvarkymą, numatytų galimo naujo užstatymo sprendinius. Teritorijoje jau esantiems statiniams ir daliai naujos statybos ketinama skelbti atskirus architektūrinius konkursus, kurių sprendiniai turės derėti su konkurso nugalėtojo pasiūlyta urbanistine vizija.

Visą A.Goštauto kvartalą išvysti ketinama 2028 m. Čia įskurtų 9–10 ministerijų ir kitos biudžetinės įstaigos.

Viso projekto preliminari vertė 170 mln. eurų. Projektas finansuojamas parduodant neefektyvų valstybės turtą.

Apie Turto banką

Turto bankas – tai valstybės įmonė, kurioje akcininko teises įgyvendina Finansų ministerija. Įmonė siekia efektyvinti valstybės turtą, mažinti jo plotą, paliekant tik valstybės veiklai reikalingus pastatus. Turto bankas centralizuotai valdo apie 700 tūkst. kv. m administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto, jį atnaujina, investuoja į naujų pastatų statybą. Vieni pagrindinių įmonės strateginių tikslų yra didinti statinių tvarumą, investuoti į atsinaujinančią energiją, mažinti energijos sąnaudas ir CO2 emisiją.