Atveriami valstybės nekilnojamojo turto sandorių duomenys

2021-08-04

Valstybės nekilnojamąjį turtą valdanti ir jo priežiūrą užtikrinanti valstybės įmonė Turto bankas tinklalapyje www.valstybesturtas.lt pradeda skelbti sutartis, susijusias su valstybės nekilnojamuoju turtu. Tikimasi, kad toks sutarčių viešinimas prisidės prie skaidresnių sandorių dėl valstybės nekilnojamojo turto, didins pasitikėjimą valstybės institucijomis ir suteiks visuomenei galimybę peržiūrėti atliekamus veiksmus su valstybės nuosavybe.

Tinklalapyje viešinamos patikėjimo, panaudos, nuomos, o taip pat pardavimo sutartys su privačiais bei juridiniais asmenimis dėl valstybės nekilnojamojo turto. Viešinamas valstybei priklausančio objekto adresas, unikalus numeris, sutarties sudarymo ir galiojimo data; bendra nuomos kaina ir vieno kvadratinio metro kaina, kai sudaroma nuomos sutartis; pardavimo kaina, kai sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis; teisinis pagrindas, kuriuo vadovaujantis sudaryta sutartis valstybės turtu. Kuomet sandoris sudarytas su fiziniu asmeniu, pateikiami tik nuasmeninti sandorio šalies duomenys.

„Iki šiol sandorių valstybės turtu duomenys buvo fragmentuoti, pateikiami nesistemiškai, tad jų susisteminimas ir viešinimas – tai žingsnis į dar vienus atvirus valstybės duomenis. Valstybei priklauso milijardinės vertės nekilnojamasis turtas, tad, tikiuosi, atvira prieiga prie duomenų apie šį turtą prisidės prie pasitikėjimo valstybės institucijomis ir viešuoju sektoriumi didinimo, o visuomenei, nevyriausybinėms organizacijoms ir aktyviems piliečiams suteiks papildomą įrankį stebėti, kaip disponuojama mūsų visų turtu“, – sako Mindaugas Sinkevičius, Turto banko generalinis direktorius.

Turto bankas yra Valstybės turto informacinės paieškos sistemos (VTIPS) tvarkytoja. Šioje sistemoje pateikiamos informacijos pagrindu ir formuojamos atvirų duomenų ataskaitos, kurias galima parsisiųsti www.valstybesturtas.lt tinklalapyje. Duomenis į sistemą pateikia valstybės nekilnojamojo turto valdytojai, kurie ir atsako už informacijos kokybę bei teisingumą.

Skelbiami duomenys yra viešinami .csv ir .xlsx formatais, juos galima nemokamai parsisiųsti į vartotojo laikmeną, tad jie pritaikomi tolimesnėms analizėms. Duomenys apie naujas sutartis arba esamų sutarčių pakeitimus bus atnaujinami kas savaitę.

2020 m. pabaigoje valstybė valdė  daugiau nei 27,35 tūkst. vienetų arba 9,88 mln. kv. m ploto nekilnojamojo turto, kuris buvo vertinamas maždaug 3,05 mlrd. eurų. Turto bankas tėra vienas iš beveik 500 valstybės turto valdytojų, tarp kurių įvairios valstybės institucijos ir įstaigos, valdantis maždaug dešimtadalį valstybės nekilnojamojo turto.

2020 m. pabaigoje didžiausią bendro valstybės nekilnojamojo turto ploto dalį Lietuvos Respublikoje sudarė mokslo (20 proc., beveik 2 mln. kv. metrų) ir administracinės (17 proc., 1,7 mln. kv. metrų) paskirties nekilnojamojo turto objektai. Valstybei priklausantis gyvenamosios paskirties turtas sudarė 11 proc., gamybos ir sandėliavimo – 10 proc., gydymo 10 proc., transporto ir garažų – 7 proc.,  kultūros – 5 proc., kitos paskirties – 20 proc.

VTIPS tobulinimas ir duomenų atvėrimas yra Turto banko įgyvendinamo Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai su Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamo projekto „Valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto valdymo tobulinimas“ dalis.