Dėl 2021 m. sąnaudų ir kitų duomenų pateikimo į VTIPS

2022-01-14

Informuojame, kad vadovaujantis Valstybės turto informacinės paieškos sistemos duomenų pateikimo, naudojimo ir sprendimų derinimo taisyklų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1K-111 (toliau – Taisyklės), 4 punktu, Turto banko generalinio direktoriaus įsakymu tvirtinamas duomenų už 2021 metus pateikimo į Valstybės turto informacinę paieškos sistemą kalendorius ir nustatoma, kad turto valdytojai duomenis į VTIPS privalo pateikti  iki 2022 m. kovo 31 d.

VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2022 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. P1-8.

Kilus duomenų suvedimo į VTIPS klausimams, prašome kreiptis į VTIPS pagalbą:
el. paštu pagalba@valstybesturtas.lt ;
tel. 8 696 28078, 8 686 73806