Generalinei prokuratūrai siūloma įvertinti galimybę tapti Turto banko kliente

2023-12-20

Vyriausybės pasitarime šiandien priimtas protokolinis sprendimas, kuriuo patvirtinta Turto banko parengta metinė valstybės turto valdymo ir naudojimo ataskaita. Kartu siūloma Generalinei prokuratūrai įvertinti galimybę administracinės paskirties turtą perduoti centralizuotai valdyti Turto bankui. 

Tokį siūlymą Vyriausybė pateikė atsižvelgusi į Turto banko parengtoje metinėje valstybės turto valdymo ir naudojimo ataskaitoje pateiktus duomenis.

„Šis siūlymas teikiamas siekiant didesnio efektyvumo. Centralizuotai valdydami administracinį valstybės turtą turime galimybę sumažinti turto išlaikymo išlaidas, racionaliai planuoti investicijas, kartu gerinti darbo ir klientų aptarnavimo sąlygas. Po šio Vyriausybės sprendimo kartu su Generaline prokuratūra ir Finansų ministerija įvertinsime poreikius, naudą, galimybes ir priimsime sprendimus dėl to, ar bus pereinama į Turto banką ir kokia dalimi“, – teigia Ernestas Česokas, laikinasis Turto banko vadovas.

Šiuo metu Generalinė prokuratūra valdo 26 administracinius pastatus, kurių bendras plotas 40,4 tūkst. kv. m. Taip pat keli generalinės prokuratūros padaliniai mažesniuose miestuose (Biržuose, Ignalinoje ir Tauragėje) jau šiuo metu yra įsikūrę Turto banko valdomose patalpose.

Turto banko parengtoje metinėje valstybės turto valdymo ir naudojimo ataskaitoje nurodoma, kad šiuo metu vienam Generalinės prokuratūros darbuotojui tenka 19,9 kv. m kabinetinio ir net 48,6 kv. m bendro ploto. Palyginimui, vienam Turto banko klientų darbuotojui vidutiniškai tenka 10,3 kv. m kabinetinio ir 20,7 kv. m bendro ploto.

Išsamią 2022 metų valstybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitą galima rasti čia.

Apie Turto banką

Turto bankas – tai valstybės įmonė, kurioje akcininko teises įgyvendina Finansų ministerija. Įmonė siekia efektyvinti valstybės turtą, mažinti jo plotą, paliekant tik valstybės veiklai reikalingus pastatus. Turto bankas centralizuotai valdo apie 700 tūkst. kv. m administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto, jį atnaujina, investuoja į naujų pastatų statybą. Vieni iš pagrindinių įmonės strateginių tikslų yra statinių tvarumo didinimas, investicijos į atsinaujinančią energiją, energijos sąnaudų ir CO2 emisijos mažinimas.