Gerėja duomenų apie valstybės turtą pateikimas

2022-01-28

Valstybės turto informacinės paieškos sistemą (VTIPS) tvarkančio Turto banko specialistai organizavo mokymų ciklą valstybės institucijų, įstaigų ir įmonių darbuotojams apie tai, kaip į šią sistemą turėtų būti pateikiami duomenys apie valstybės turtą. Tokie mokymai duoda akivaizdžius rezultatus – duomenų apie valstybės turtą pateikimas kasmet gerėja ir šiuo metu siekia 95 proc.

Sausio 25–27 dienomis vykusiuose mokymuose dalyvavo beveik 300 darbuotojų iš 277 įvairių valstybės institucijų, įstaigų ir įmonių. Mokymų metu siekiama suteikti kuo daugiau praktinio pobūdžio informacijos, demonstruojamas duomenų apie valstybės turtą suvedimas į VTIPS realiu laiku, atkreipiamas dėmesys į dažniausiai pasitaikančias klaidas, nagrinėjami konkretūs atvejai, atsakoma į dalyvių klausimus ir pan. Šįmet sulaukta virš 100 klausimų, į kuriuos bus parengti atsakymai raštu ir paskelbti kartu su mokymų medžiaga.

Mokymų nauda akivaizdi – 2020 m. valstybės turto valdytojai pateikė didžiausią kiekį duomenų per visą VTIPS gyvavimo laiką nuo 2016-ųjų. Duomenų pateikimas pasiekė net 95 proc., kai 2019 m. jis tebuvo 69 proc. Remdamasis šiais valstybės turto valdytojų pateiktais duomenimis, Turto bankas rengia Metinę valstybės turto valdymo ataskaitą.

„Taigi tai turi tiesioginį poveikį Metinės ataskaitos kokybei, padidėjusi duomenų imtis leidžia tiksliau įvertinti valstybės nekilnojamojo turto valdymo rodiklius, identifikuoti neefektyvius pastatus. Teisingas valstybės nekilnojamojo turto duomenų tvarkymas, ar tikslios informacijos pateikimas į VTIPS, – valstybės turto valdytojų ir Turto banko atsakingas darbas“, – sako Algirdas Stumbrys, Turto banko Valstybinių kompetencijų departamento direktorius.

Nuo 2016 m. valstybės turtą naudojančios įstaigos turi prievolę suvesti duomenis apie naudojamą turtą ir šio turto išlaikymo sąnaudas į VTIPS. Siekiama, kad valstybės turtas būtų naudojamas racionaliai, todėl jo duomenų detali apskaita padeda įvertinti, kiek ir kokio turto valstybė turi, kiek kainuoja jį išlaikyti. Šiuo metu į VTIPS duomenis teikia 605 valstybės turto valdytojai ir naudotojai, šia sistema naudojasi per du tūkstančius vartotojų.

Primename, kad duomenis už 2021 m. turto valdytojai ir naudotojai į VTIPS turi pateikti iki šių metų kovo 31 d. Į informacinę sistemą surenkami tokie duomenys kaip patalpų išlaikymo sąnaudos, kabinetinis plotas, darbuotojų skaičius, nuomos kainos, likutinių verčių duomenys, kito valstybės turto duomenys.

Pateikti duomenys vėliau naudojami analizei, jų pagrindu ruošiama Valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo metinė ataskaita. Su visomis metinėmis ataskaitomis galite susipažinti ČIA.

Su duomenų į VTIPS teikimo instrukcijomis ir atsakymais į dažniausiai pasitaikančius klausimus galite susipažinti ČIA.