Gerindamas valdyseną ir didindamas dėmesį veiklos efektyvumui Turto bankas įsteigė audito komitetą

2024-03-14

Siekiant didinti veiklos efektyvumą ir gerinti kontrolės sistemos veiklą, Turto banke veiklą pradeda audito komitetas. Pagal Finansų ministerijos patvirtintus Turto banko įstatus, komitetą sudaro 3 nariai, iš kurių 2 – nepriklausomi ekspertai. Komitetas padės užtikrinti priimamų finansinių ir veiklos sprendimų naudą įmonės akcininkui, įmonei, darbuotojams, klientams.

Turto banko audito komitetas dirbs kaip patariamasis valdybos organas, kurio funkcijos yra numatytos Finansinių ataskaitų audito įstatyme. Viena iš pagrindinių komiteto užduočių – stebėti veiklos ir finansinių ataskaitų auditų rezultatus, išorės auditorių nepriklausomumą, vertinti ir prižiūrėti įmonės vidaus audito darbą bei stebėti vidaus kontrolės kokybę,

„Turto bankas siekia nuosekliai gerinti savo valdysenos kokybę. Tobuliname savo darbinius įrankius, todėl audito komiteto įsteigimas yra reikalingas žingsnis. Koordinuodamas savo veiklą su Valdyba, Audito komitetas atliks reikšmingas veiklos gerinimo ir valdymo kontrolės funkcijas. Neabejoju, kad tai darys Turto banko veiklą dar efektyvesne“, – sako Turto banko valdybos pirmininkas Laimonas Belickas. „Noriu pasidžiaugti, kad į Audito komiteto veiklą jungiasi vienos geriausių Lietuvos vidaus audito ir valdysenos profesionalių Laura Garbenčiūtė-Bakienė ir Aurelija Aukščionė. Valdyba per dedikuotą nepriklausomą valdybos narį Aurimą Staškevičių užtikrins efektyvų bendradarbiavimą“.

Be kita ko, Audito komitetas taip pat didelį dėmesį skirs Turto banko veiklos efektyvumo, tikslų pasiekimo ir kitų rizikų valdymui, vidaus kontrolės, atitikties ir vidaus audito sistemų stebėsenai.

Naujasis Turto banko patariamasis organas veiks teikdamas išvadas, rekomendacijas bei pasiūlymus Valdybai dėl klausimų, susijusių su komiteto funkcijomis, prisidės prie įmonės veiklos procesų veiksmingumo užtikrinimo.