Inicijuojama bendrovės „Panevėžio veislininkystė“ nemokumo procedūra

2023-03-29

UAB „Panevėžio veislininkystė“ susidūrus su finansiniais sunkumais ir apyvartinių lėšų trūkumu, pradedama inicijuoti nemokumo procedūra. Balandžio 17 d. įmonės būstinėje Algirdiškio kaime, Panevėžio rajone šaukiamas įmonės kreditorių susirinkimas, kuriame bus nuspręsta, kaip bus vykdomas bankroto procesas.

UAB „Panevėžio veislininkystė“ jau kurį laiką nevykdė veiklos, dėl vykstančių teisminių ginčų nuo 2021-ųjų pabaigos iš dalies buvo areštuotas jos turtas. Prasidėjus karui Ukrainoje, įmonė nebegalėjo vykdyti gana pelningos galvijų karantinavimo veiklos.

Šių metų vasario pabaigoje Lietuvos apeliacinis teismas priėmė bendrovei nepalankų sprendimą ir priteisė beveik 100 tūkst. eurų, kurie turėtų būti sumokėti Kirgizijos bendrovei EKSIMGREYN LC, grąžinant avansą už nesuteiktas paslaugas ir prekes bei padengiant patirtus nuostolius. UAB „Panevėžio veislininkystė“ 2021 m. buvo įsipareigojusi parduoti, o EKSIMGREYN LC nupirkti 112 vienetų Herefordų veislės galvijų – veislinių telyčių, kurių kilmės šalis – Vengrija. Bendrovė taip pat turėjo užtikrinti veislinių telyčių karantinavimą ir gabenimą į paskirties vietą. Teismas konstatavo, kad sutartiniai įsipareigojimai nebuvo įvykdyti tinkamai ir pilna apimtimi, be to, Kirgizijos bendrovei nebuvo grąžintas jos sumokėtas avansas. Po šio teismo sprendimo, Panevėžio įmonė tapo nemoki, nebegali atsiskaityti su darbuotojais ir kreditoriais.

Valstybei priklauso 97,85 proc. UAB „Panevėžio veislininkystė“ akcijų, kurios LR Vyriausybės sprendimu buvo įtrauktos į privatizuojamų objektų sąrašą. Po šio sprendimo, įmonės akcijas valdžiusi Žemės ūkio ministerija 2022-ųjų gegužę jas perdavė Turto bankui. Pirmasis UAB „Panevėžio veislininkystė“ akcijų privatizavimo aukcionas nebuvo sėkmingas. Po teismo sprendimo, įvertinus įmonės finansinę situaciją, ir nesant galimybių atkurti jos mokumo, nuspręsta inicijuoti nemokumo bylą.

UAB „Panevėžio veislininkystė“ valdo nekilnojamąjį turtą dvejose netoli viena kitos nutolusiose vietovėse Panevėžio rajone. Algirdiškio kaime bendrovei priklauso parodų bazė, kurios bendras pastatų plotas yra 4 390 kv. m, bei pagal valstybinės žemės nuomos sutartį nuomoja 4,80 ha ploto žemės sklypą. Valstybinės žemės sklypas išnuomotas iki 2032 m. Dar vienas bendrovės valdomas objektas – Šilagalio kaime esanti ferma, kurioje veikė galvijų karantinavimo centras.