Išaugę Turto banko pajamos nukreipiamos į valstybės turto atnaujinimą

2021-10-21

Valstybės nekilnojamąjį turtą valdanti ir jo priežiūrą užtikrinanti valstybės įmonė Turto bankas per pirmąjį šių metų pusmetį gavo 9,9 mln. eurų pajamų, tai yra 85 proc. daugiau nei tuo pat metu pernai, kai pajamos siekė 5,34 mln. eurų. Kaip ir prognozuota, šį pajamų augimą lėmė perėjimas nuo panaudos prie nuomos santykių. Nuomos pajamos nukreipiamos į valstybei priklausančių pastatų atnaujinimą bei modernizavimą, darbo sąlygų gerinimą.

Administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto valdymo ir priežiūros paslaugų pajamos pirmąjį šių metų pusmetį sudarė apie 59 proc. visų Turto banko pajamų – viso 5,86 mln. eurų. Palyginti su 2020 m. pirmuoju pusmečiu, šios pajamos buvo 3,27 mln. eurų didesnės.

2020-ųjų pabaigoje įvykdžius paskutinį – šeštąjį valstybės administracinio nekilnojamojo turto centralizavimo etapą, nuo šių metų pradžios centralizuotai valdomas administracinės paskirties valstybės turtas yra suteikiamas ne panaudai (neatlygintinai), o nuomai. Šis pokytis palietė 140 valstybės institucijų, kurios tapo Turto banko klientėmis. Turto nuoma, kaip ir tikėtasi, paskatino institucijas atsisakyti nereikalingo turto, o Turto bankui leidžia užtikrinti finansinius išteklius valstybės turto atnaujinimui.

„Šiuo metu intensyviai dirbame ir vėliausiai kitų metų pirmąjį ketvirtį baigsime net 24 objektų, kurie bus modernizuojami 2022–2023 metais, projektavimą. Investicijos į šiuos objektus perkops 50 mln. eurų“, – tvirtina Turto banko generalinis direktorius Mindaugas Sinkevičius. Iš viso per artimiausius dešimt metų į centralizuotai valdomo turto atnaujinimą bei naujų projektų vystymą Turto bankas investuos apie 255 mln. eurų

„Ruošdamiesi nuomos santykiams, atnaujinome informacines sistemas, įdiegėme klientų užklausų valdymo sistemą, klientų aptarnavimo standartą, ir toliau peržiūrime ir tobuliname apskaitos bei viešųjų pirkimų procesus. Džiugu, kad padidėjusios administracinio turto apimtys, COVID-19 pandemijos situacija bei kiti veiksniai neturėjo neigiamos įtakos Turto banko klientų aptarnavimo kokybei. Atvirkščiai, mums pavyko pertvarkyti įmonės veiklą, pritaikant prie pasikeitusių sąlygų, o klientų pasitenkinimas Turto banko teikiamomis paslaugomis bei aptarnavimu augo ir buvo keliais punktais aukštesnis nei prognozuota“, – pasiektus rezultatus teigiamai vertina Turto banko vadovas.

Pirmojo šių metų pusmečio pabaigoje Turto bankas valdė 681 tūkst. kv. m administracinės paskirties valstybės turto, kurio vertė siekė 467,1 mln. eurų. Tuo pačiu metu pernai Turto banko portfelyje buvo 595,4 tūkst. kv. m, o turto vertė siekė 409,4 mln. eurų. Portfelio pokytį sudaro paskutiniu – šeštuoju etapu 2020 m. perimtas valdyti turtas.

Šiais metais ženkliai išaugę valstybei nebereikalingo nekilnojamojo turto pardavimų apimtys lėmė ir Turto banko pajamų už šios veiklos vykdymą augimą – jos sudarė net penktadalį pirmojo šių metų pusmečio įmonės pajamų arba 1,9 mln. eurų. Dar 571 tūkst. eurų pajamų gauta už bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto ir perduoto nekilnojamojo turto pardavimą.

Išaugus valdomo turto portfeliui, šiais metais didėjo išlaidos jo priežiūrai, remontams, priimta daugiau darbuotojų, kurie ne tik vykdo turto priežiūrą, bet ir ruošiasi plataus masto centralizuotai valdomo valstybės administracinio turto modernizacijos programai. Turto banko sąnaudos pirmąjį šių metų pusmetį siekė 8,44 mln. eurų ir buvo beveik 3 mln. eurų didesnės nei tuo pačiu metu pernai, kai sudarė 5,46 mln. eurų. Pirmąjį šių metų pusmetį palyginus su tuo pačiu periodu prieš metus amortizacijos ir nusidėvėjimo išlaidos augo 20 proc. (nuo 1,88 iki 2,25 mln. eurų), priežiūros ir eksploatacijos – 87,5 proc. (nuo 735 tūkst. Eurų iki 1,38 mln. eurų), remonto išlaidos augo net penkis kartus (nuo 179 tūkst. eurų iki 950 tūkst. eurų) ir, pradėjus suplanuotus remontus bei atnaujinimo projektus, toliau ženkliai augs.

Tarp didžiausių šiuo metu vykdomų projektų – į pabaigą judanti šįmet pradėta naujojo Lietuvos Respublikos Vadovybės apsaugos tarnybos biuro pastato rekonstrukcija T. Ševčenkos g. Vilniuje. Šio projekto vertė 10,74 mln. eurų. Jau įvyko Vilniaus miesto 5-ojo policijos komisariato ir kelių policijos pastato Sietyno g. Vilniuje rangos darbų konkursas, dar šįmet tikimasi pasirašyti sutartį su konkurso nugalėtoju ir pradėti šį 15 mln. eurų vertės projektą.

Grynasis Turto banko pelnas pirmąjį šių metų pusmetį sudarė 1,49 mln. eurų. 2021 m. pirmojo pusmečio EBITDA, lyginant su 2020 m. pirmuoju pusmečiu, padidėjo nuo 1,75 iki 3,69 mln. eurų.

Visą pirmojo 2021 m. pusmečio Turto banko ataskaitą galima rasti čia.