Kontaktiniu būdu teikiamos Turto banko paslaugos

2021-10-22

Vyriausybei įpareigojus Turto banko generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintas įmonės paslaugų, teikiamų kontaktiniu būdu sąrašas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė įpareigojo valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų ir įmonių, kitų įstaigų vadovus patvirtinti teikiamų paslaugų, kurių dėl jų specifikos neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu, sąrašą. Atsižvelgiant į tai, 2021 m. spalio 19 d. Turto banko generalinis direktorius priėmė įsakymą Nr. P1-341, kuriuo patvirtintas Valstybės įmonės Turto banko teikiamų paslaugų, kurių dėl jų specifikos neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu, sąrašas.

Paaiškiname, jog asmenims (t. y. Turto banko klientams), kurie nėra pasiskiepiję nei viena iš COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų, nėra persirgę COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), neturi jiems atlikto COVID-19 tyrimo, kuriuo nustatytas neigiamas rezultatas, nėra vaikai iki 16 metų, kontaktiniu būdu teikiamos tik šios paslaugos:

  1. Asmenų, kurie nesinaudoja elektroninėmis priemonėmis (neturi el. pašto ar kitos elektroninės identifikavimo priemonės), prašymų, skundų priėmimas;
  2. Valstybei priklausančio, valstybės įmonės Turto banko patikėjimo teise valdomo, nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarčių su aukciono laimėtojais pasirašymas (atliekant būtinus notarinius veiksmus), taip pat perdavimo-priėmimo aktų pasirašymas bei su nekilnojamuoju turtu susijusių daiktų (dokumentų, raktų ir kt.) perdavimas aukciono laimėtojui;
  3. Valstybei priklausančio, valstybės įmonės Turto banko patikėjimo teise valdomo, nekilnojamojo turto nuomos sutarčių ir turto perdavimo-priėmimo aktų pasirašymas bei su išnuomotu nekilnojamuoju turtu susijusių daiktų (raktų ir kt.) perdavimas ilgalaikio materialiojo turto viešųjų nuomos konkursų laimėtojams ir nuomos be konkurso dalyviams;
  4. Parduodamų ar nuomojamų valstybei priklausančių, valstybės įmonės Turto banko patikėjimo teise valdomų, nekilnojamojo turto objektų aprodymas potencialiems nekilnojamojo turto pirkėjams ar nuomininkams;
  5. Išnuomoto nekilnojamojo turto objektų periodinių apžiūrų atlikimas, techninės priežiūros, remonto paslaugų teikimas, kitų pagalbinių darbų atlikimas;
  6. Patalpų apžiūros ir perėmimo pasibaigus nuomos sutartims vykdymas, patalpų perdavimas naujiems patalpų nuomininkams, nekilnojamojo turto perdavimo-perėmimo bei grąžinimo aktų, susijusių su nekilnojamojo turto nuoma, pasirašymas;
  7. Valstybei ar savivaldybėms, kurių akcijų privatizavimą valstybės įmonė Turto bankas vykdo pagal pasirašytas sutartis, nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimo procedūrų atlikimas (viešųjų akcijų pardavimo aukcionų organizavimas ir vykdymas);
  8. Pareiškėjų, suinteresuotų asmenų, kurie nesinaudoja elektroninėmis priemonėmis (neturi el. pašto ar kitos elektroninės identifikavimo priemonės), aptarnavimas, informacijos, susijusios su valstybės paveldėtu turtu, teikimas.

Teikiant paslaugas kontaktiniu būdu privaloma užtikrinti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi sąlygas, kitus visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir kitus Vyriausybės nutarime nurodytus reikalavimus.

Į sąrašą neįtrauktos paslaugos minėtiems asmenims turi būti teikiamos tik nuotoliniu būdu.

Kilus klausimų dėl šio pranešimo 1 punkte nurodytų paslaugų teikimo, prašome kreiptis į Viktę Jacytę (tel. 8 613 74174; el. paštas: vikte.jacyte@turtas.lt), dėl klausimų, susijusių su 2 punkte nurodytų paslaugų teikimu – į Indrę Kajokienę (tel. Nr. 8 698 42 551, el. paštas: indre.kajokiene@turtas.lt), dėl klausimų, susijusių su 3 punkte nurodytomis paslaugomis – į Aidą Čeičienę (tel. 8 674 42800, el. paštas: aida.ceiciene@turtas.lt), dėl klausimų, susijusių su 4 punkte nurodytų paslaugų teikimu – į Indrę Kajokienę (tel. Nr. 8 698 42551, el. paštas: indre.kajokiene@turtas.lt) arba Martyną Dailidę (tel. Nr. 8 612 57929, el. paštas: martynas.dailide@turtas.lt), dėl klausimų, susijusių su 5 punkte nurodytomis paslaugomis – į Rodislavą Voišnį (tel. 8 695 08944, el. paštas: rodislavas.voisnis@turtas.lt), dėl klausimų, susijusių su 6 punkte nurodytomis paslaugomis – į Vilių Sekevičių (tel. 8 620 73850, el. paštas: vilius.sekevicius@turtas.lt), dėl klausimų, susijusių su 7 punkte nurodytų paslaugų teikimu – į Algirdą Nenartavičių (tel. 8 616 35991, el. paštas: algirdas.nenartavicius@turtas.lt), dėl klausimų, susijusių su 8 punkte nurodytų paslaugų teikimu – į Julantą Poškutę (tel. 8 686 54746, el. paštas: julanta.poskute@turtas.lt).