Patvirtinti Turto banko remontų kriterijai užtikrins skaidrų bendradarbiavimą su klientais

2021-02-05

Valstybės turtą valdanti ir jo priežiūrą atliekanti valstybės įmonė Turto bankas patvirtino remontų, kurių suma siekia iki 500 tūkst. Eur, atrankos kriterijų sąrašą. Vadovaujantis šiais kriterijais bus sudaroma prioritetinių remontuotinų patalpų eilė ir pagal jį bus vykdomi atnaujinimo darbai. Turto bankas tikisi, kad aiškūs kriterijai padarys procesą skaidrų ir užtikrins sėkmingą bendradarbiavimą su  klientais – valstybės institucijomis ir įstaigomis.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojus Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo įstatymo naujos redakcijos nuostatoms, centralizuotai valdomas administracinės paskirties turtas turi būti suteikiamas naudotojams nuomos santykiais. Kartu su nuomos santykiais, centralizuojami ir turto remontai.

„Iki šiol patalpų remontų modelis buvo hibridinis – remontų eiga rūpinosi Turto banko specialistai, o poreikį nusimatydavo, lėšas tam skirdavo pačios institucijos. Nuo šių metų pradžios institucijoms kartu su nuoma mokant vertės palaikymo įmoką, Turto bankas rūpinsis tiek remontų organizavimu, tiek jų finansavimu“, – aiškina Marius Jakštas, Turto banko Turto valdymo departamento direktorius.

Turto banko atlikta analizė parodė, kad du trečdaliai administracinės paskirties valstybės turto yra patenkinamos arba blogos būklės, tad remontų poreikis yra didelis. Siekiant užtikrinti, kad procesas būtų skaidrus ir atnaujinimo darbai pasiektų tas patalpas, kurioms labiausiai jų reikia, buvo sudarytas remonto kriterijų sąrašas, pagal kurį bus sudaroma remontuotinų patalpų ir pastatų eilė. Į šį sąrašą patenka tik tos patalpos, kurios nedalyvauja kitose Turto banko atnaujinimo ir modernizavimo programose (pvz. Viešųjų investicijų plėtros agentūros).

Objekto būklė vertinama balais pagal patvirtintus kriterijus – maksimalus balų skaičius gali būti 52. Kuo daugiau yra surenkama balų, tuo objektas atsiduria aukščiau sąrašo viršuje. Kriterijai suskirstyti į keturias grupes: inžinerinės įrangos būklė (max. 10 balų), bendro naudojimo turto būklė (max. 10 balų), kliento nuomojamų pagrindinių patalpų būklė objekte (max.10 balų), bendrieji kriterijai (max. 22 balai).

Klientų poreikio remontams apklausa kitiems metams bus vykdoma rugpjūčio mėnesį – institucijos turi pateikti remontuotinų pastatų ir patalpų sąrašą raštu iki rugsėjo 1 d. Turto bankui.  Komisija, sudaryta iš Turto banko regionų vadovų, objekto valdytojų, techninės priežiūros specialistų vertina pateiktas remontuotinas patalpas pagal nustatytus kriterijus ir sudaro remontų eilę metams. Esant sutaupymams ir kintant poreikiams, remontų sąrašas peržiūrimas vieną kartą per ketvirtį.

Dėl remontų, kurių suma viršija 0,5 mln. Eur, patvirtinta atskira tvarka. Didesnės sumos, investuojamos į valstybės nekilnojamąjį turtą, turi atitikti ilgalaikius tikslus, todėl tokiems remontams pritaria arba ne Turto banko Turto strategijos ir plėtros departamentas, o tvirtina Turto banko generalinis direktorius ir įmonės Valdyba.

2021 metais Turto bankas planuoja surinkti 9,786 mln. Eur pajamų iš nuomos vertės palaikymo dedamosios – visos šios lėšos bus skiriamos klientų poreikiams: remontams (2,16 mln. Eur), turto priežiūros kaštams padengti (3 mln. Eur.), naudojamo turto efektyvinimui ir atnaujinimui (4,61 mln. Eur).

Turto bankas vykdo administracinės paskirties valstybės turto valdymą ir priežiūrą. Įmonė centralizuotai valdo 667 634 kv. m ploto patalpų. Iš viso Turto banko klientai yra 140 valstybės institucijos, veikiančios visoje Lietuvoje.