Prasideda Turto banko valdomo pastato Anykščiuose modernizacija

Jau artimiausiu metu Turto banko valdomo administracinio pastato, esančio J. Jablonskio g. 30, Anykščiuose, modernizacijos darbai. Valstybės turtą valdanti įmonė Turto bankas rangos darbų sutartį pasirašė su bendrove „Aukštaitijos ranga“. Bendros investicijos, kurios dengiamos Turto banko bei Europos regioninės plėtros ir Energijos efektyvumo fondų lėšomis, sieks milijoną eurą, darbus ketinama atlikti per metus.

„Brangstantys energijos šaltiniai šįmet daugelį privertė susimąstyti apie energijos taupymą. Kiekvienas iš mūsų pakeitę įpročius galime sutaupyti net 10–15 proc. energijos. Tačiau, mes, kaip valstybės administracinio turto valdytojai, galime imtis ir didesnį efektą galinčių atnešti priemonių. Viena svarbiausių, kuriai ruošėmės pastaruosius porą–trejetą metų, – tai administracinių valstybės pastatų modernizacijos programa, kurios dėka seni, energetiškai neefektyvūs pastatai taps ženkliai taupesniais“, – sako Turto banko generalinis direktorius Mindaugas Sinkevičius. 

Puikus tokio pokyčio pavyzdys bus būtent J. Jablonskio g. 30, Anykščiuose esantis pastatas. Šiuo metu F energetinės klasės pastatas po modernizacijos atitiks B energinio naudingumo klasę, energijos suvartojimas sumažės bent 30 proc.

Įgyvendinus projektą, šis daugiau nei tūstančio kv. m ploto pastatas radikaliai pasikeis tiek viduje, tiek išorėje. Iš seno, suvargusio, sovietmetį menančio statinio, jis virs moderniu biurų pastatu, kuriame bus 52 darbo vietos ir veiks net šešios valstybės įstaigos.

Patalpos bus perplanuotos, atliktas vidaus remontas, sutvarkytos laiptinės, įrengtas keltuvas bei tualetai negalią turintiems žmonėms. Bus modernizuotos šildymo ir vėdinimo, vandentiekio ir nuotekų, apšvietimo sistemos, apšiltintas stogas ir išorinės sienos, pakeistos lauko durys bei langai. Taip pat numatyta įrengti elektromobilių įkrovimo stotelę, bus sutvarkyta aplinka.

J. Jablonskio g. 30, Anykščiuose po modernizacijos įsikurs Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija, Sodra, Užimtumo tarnyba, Aplinkos apsaugos departamentas ir Valstybinė miškų tarnyba. Pilnai užpildžius J. Jablonskio g. 30 esantį pastatą, jame įsikūrusių įstaigų buvusios patalpos bus parduodamos viešų aukcionų metu, o gautomis lėšomis būtų dengiama dalis modernizacijos projekto investicijų.

Turto bankas dalyvauja Europos Sąjungos Energijos efektyvinimo fondo (ENEF) programoje ir nuo 2020-ųjų pabaigos įgyvendina įspūdingo masto valstybei priklausančių administracinės paskirties pastatų modernizaciją. Svarbiausias šios programos tikslas didinti energijos vartojimo viešiesiems pastatams šildyti ir apšviesti efektyvumą, mažinti į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) kiekį, užtikrinti viešųjų pastatų infrastruktūros atitikimą higienos normos reikalavimams. Bendra programos investicijų apimtis viršija 50 mln. eurų, jos metu bus modernizuotos dvi dešimtys administracinių pastatų visoje Lietuvoje. Šiuo metu dalis modernizacijos projektų jau pradėti, dalies – vyksta rangos darbų pirkimo procedūros.

Apie Turto banką

Turto bankas  yra valstybės įmonė, kurioje akcininko teises įgyvendina Finansų ministerija. Įmonė siekia efektyvinti valstybės turtą, mažinti jo plotą, paliekant tik tikrai valstybės veiklai reikalingus pastatus.  Turto bankas centralizuotai valdo apie 700 tūkst. kv. m administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto, jį atnaujina, investuoja į naujų pastatų statybą. Vieni iš pagrindinių įmonės strateginių tikslų yra statinių tvarumo didinimas, investicijos į atsinaujinančią energiją, energijos sąnaudų ir CO2 emisijos mažinimas.

Sovietinis pastatas vos per metus pavirs šiuolaikišku biurų pastatu. Augusto Didžgalvio nuotr.
Pastato J. Jablonskio g. 30, Anykščiuose permainų vizualizacija