Teismas nemato kliūčių vykdyti Vilniaus koncertų ir sporto rūmų rekonstrukciją

2021-05-11

Vilniaus miesto apylinkės teismas nusprendė netenkinti Izraelio piliečių prevencinio ieškinio, kuriuo buvo siekiama uždrausti planuojamus Vilniaus kongresų centro įrengimo bei buvusių Vilniaus žydų Šnipiškių senųjų kapinių išsaugojimo darbus.

Teismas, išnagrinėjęs bylą, nenustatė VĮ Turto banko,  veiksmų neteisėtumo. Atvirkščiai, teismo nuomone, Turto bankas suvokia senųjų kapinių svarbą, būtinybę tinkamai jas sutvarkyti bei įamžinti jose palaidotų asmenų atminimą. Atliekant pastato rekonstrukciją, neabejotinai bus dedamos pastangos deramai įamžinti senųjų Vilniaus gyventojų buvusių kapinių vietą, sutvarkyti teritoriją neatliekant žemės judinimo darbų, o rekonstruojamame pastate ketinama įsteigti muziejų, skirtą šios vietos atminimui.

„Mes ne tik vadovaujamės visais galiojančiais teisės aktais, bet ir esame įpareigoti Vyriausybės bendradarbiauti su Europos žydų kapinių išsaugojimo komitetu. Taigi vykdant rekonstrukcijos darbus bus atsižvelgiama ir į religines žydų tikėjimo nuostatas. Tiek parengiamieji darbai, tiek vėliau rekonstrukcija, bus vykdoma su rabinų priežiūra, siekiant apsaugoti palaikus ir kapines bei įamžinti šios vietos atminimą“, – sako Turto banko vadovas Mindaugas Sinkevičius.

Teismo vertinimu, ieškovai byloje nenurodė, kokį konkretų teisės aktą pažeidžia ar kokią teisinę pareigą netinkamai vykdo atsakovas. Byloje nėra jokių objektyvių duomenų, iš kurių būtų galima spręsti apie tai, kad ketinamo rekonstruoti pastato teritorijoje (t. y. po pastatu ar jo konstrukcijose) būtų žmonių palaikų ar jų dalių, taigi nėra pagrindo ieškovų teiginiams, kad pastatas stovi kapinėse.

„Norime pabrėžti, kad kiekvienas žingsnis, kuris padarytas, siekiant išsaugoti minėtas kapines, yra atliktas griežtai vadovaujantis detaliais mūsų rabinų nurodymais. Mes veikiame, kaip jų atstovai (…). Mes įsitikinę, kad tik taip mes sugebėjome sustabdyti kapinių naikinimą, kuris vyko iki mūsų įsitraukimo“, – teigiama Europos žydų kapinių išsaugojimo komiteto, besirūpinančio net 200 žydų kapinių ir masinių kapaviečių išsaugojimu Lietuvoje, rašte.

2019 metų gruodį Turto bankas, Lietuvos žydų bendruomenė ir Europos žydų kapinių išsaugojimo komitetas pasiekė ir pasirašė susitarimą, dėl Šnipiškių žydų kapinių sutvarkymo, Vilniaus koncertų ir sporto rūmų rekonstrukcijos bei galimybės toliau tęsti bendradarbiavimą rangos darbų metu. Bendradarbiavimas dėl Vilniaus kongresų centro ir senųjų žydų kapinių teritorijos su žydų organizacijomis valstybiniu lygmeniu tęsiasi nuo 2009 m.