Turto bankas atsižvelgs į rinkos dalyvių pasiūlymus dėl laikinos Lukiškių kalėjimo komplekso nuomos konkurso sąlygų

2021-01-11

Vieša konsultacija dėl laikinos Lukiškių kalėjimo komplekso nuomos konkurso sąlygų projekto sulaukė didelio rinkos dalyvių susidomėjimo. Turto bankas atsižvelgs į rinkos dalyvių išsakytus pasiūlymus dėl konkurso sąlygų ir jos bus koreguojamos. Patį konkursą planuojama paskelbti vasario mėnesį.

Rinkos dalyviai išsakė pastebėjimus dėl kvalifikacinių reikalavimų, turto nuomos termino, buvo diskutuojama dėl su Covid19 susijusių ribojimų veiklai.

„Visas rinkos dalyvių išsakytas pastabas, pasiūlymus, klausimus išsamiai aptarėme ir jau šiandien pradėta rengti nauja konkurso sąlygų redakcija, taip pat bus papldomai apklausti konsultacijos dalyviai“, – sako Turto banko vadovas Mindaugas Sinkevičius.

Per sausio mėnesį galutinę atasakaitą parengs ir turto vertintojai, kurie nustatys komplekso nuomos rinkos kainą – ji bus įrašyta, kaip pradinė konkurse. Laikinos nuomos konkurso nugalėtoju bus skelbiama įmonė, kuri atitiks kvalifikacinius reikalavimus bei pasiūlys aukščiausią nuomos kainą.

Konkursas organizuojamas, siekiant Lukiškių kalėjimo kompleksą kuo greičiau bent iš dalies atverti visuomenei. Jame bus galima vykdyti edukacines, kultūrines, menines, mokslines bei kitas veiklas. Kompleksas išnuomojamas iki bus pasirengta ilgalaikiam jo įveiklinimui.

Ilgalaiko Lukiškių kalėjimo komplekso įveiklinimo galimybių studija numato, kad šioje vietoje turėtų atsirasti intelektualinių ir idėjinių mainų klasteris, kuriame susiejami ir skatinami skirtingų sektorių kompetencijų mainai, bendradarbiavimas ir dalinimasis resursais. Tai turėtų būti visiems atvira, telkianti ir visuomenės pažangą įgalinanti multikultūrinė erdvė, kurioje, bendradarbiaujant verslo, mokslo, kultūros ir meno veikėjams, puoselėjamos XXI amžiaus kompetencijos. Siekiama, kad uždara buvusi Lukiškių kalėjimo teritorija taptų istoriją saugančia, tačiau pažangios edukacijos ekosistema, veikiančia per aktyvius įvairių funkcinių, socialinių ir kultūrinių grupių mainus.