Turto bankas į pastato Marijampolėje modernizaciją investuos 2,7 mln. eurų

Valstybės turtą valdanti ir jo priežiūrą užtikrinanti valstybės įmonė Turto bankas jau netrukus pradės pastato, esančio Vytauto g. 28, Marijampolėje kapitalinį remontą bei modernizaciją. Bendros investicijos, kurios dengiamos Turto banko bei Europos Sąjungos fondų lėšomis, sieks 2,7 mln. eurų, o atsinaujinusiame pastate įsikurs net 11 valstybės įstaigų.

„Šis modernizacijos projektas, tai daugiau nei 50 mln. eurų vertės valstybės administracinės paskirties turto modernizacijos ir atnaujinimo programos, finansuojamos Europos Sąjungos Regioninės plėtros ir Energijos efektyvinimo fondo (ENEF) ir Turto banko lėšomis, dalis. Svarbiausias šios programos tikslas didinti energijos vartojimo viešiesiems pastatams šildyti ir apšviesti efektyvumą, mažinti į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) kiekį, užtikrinti viešųjų pastatų infrastruktūros atitikimą higienos normos reikalavimams“, – pasakoja Inga Liutkevičiūtė, Turto banko Turto strategijos ir plėtros departamento direktorė.

Rangos darbų sutartis pasirašyta su įmone „Statybos ritmas“, kuri darbus pradės dar šį mėnesį ir projektą ketina įgyvendinti per metus. Rekonstrukcijos darbų projektuotoja – UAB „Strukta“. Pasibaigus remonto darbams, šis daugiau nei 2,3 tūkst. kv. m ploto pastatas, pasikeis tiek viduje, tiek išorėje. Planuojama modernizuoti apšvietimo, šalto vandens tiekimo ir nuotekų, šildymo ir vėdinimo sistemas, įrengiant šilumogrąžą, atlikti stogo ir išorinių sienų šiltinimą, pakeisti lauko duris bei langus, atlikti vidaus patalpų remontą. Po modernizacijos šis pastatas atitiks C energinio naudingumo klasę (šiuo metu ji yra F), energijos suvartojimas sumažės beveik 50 proc., CO2 išmetimai mažės 39 proc. Modernizavus pastatą jam apšildyti reikės apie 270 tūkst. kWh, palyginimui, iki modernizacijos vidutiniškai pastato šildymui būdavo sunaudojama apie 594 tūkst. kWh šilumos energijos per metus.    

Energijos sąnaudos pastatui apšildyti po modernizacijos sumažės daugiau nei 2 kartus.

Darbų metu, pastate šiuo metu įsikūrusios Nacionalinė žemės tarnyba, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, Vyriausybės atstovų įstaiga, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba bei Marijampolės regiono plėtros taryba laikinai bus perkeltos į Laisvės g. 4, Marijampolėje esantį pastatą.

Po modernizacijos į Vytauto g. 28 sugrįš ne tik šio pastato senbuviai, bet papildomai bus įkurdintos šiuo metu kituose pastatuose Marijampolėje veikiančios valstybinės organizacijos. Iš Gamyklų g. 1 persikels Nacionalinė mokėjimo agentūra, iš Vytauto g. 19 atsikraustys Valstybinė darbo inspekcija, Lietuvių gestų kalbos vertimo centras, Lietuvos metrologijos inspekcija ir Kultūros paveldo departamento padalinys, iš pastato esančio Kauno g. 142–1 bus siūloma persikraustyti Valstybinei augalininkystės tarnybai.

Atsilaisvinusius pastatus bei patalpas Gamyklų g. 1, Vytauto g. 19, Kauno g. 142–1 bei Laisvės g. 4 planuojama parduoti. Šių objektų pardavimo įplaukos, remiantis Registrų centro įverčiais, gali siekti 341 tūkst. eurų ir bus nukreiptos modernizacijos projektui finansuoti. Įgyvendinus numatytus pokyčius, Turto bankas Marijampolėje valdys 6 administracinės paskirties pastatus, kurių bendras plotas sieks 9,9 tūkst. kv. m.

Vytauto g. 28 numeriu pažymėtas pastatas savo istoriją skaičiuoja nuo 1935-ųjų. Bėgant dešimtmečiams pastatas buvo ne kartą rekonstruotas, dėl to labai pasikeitė jo tūris bei pirminė architektūrinė išvaizda. Senoji pastato dalis vertinga Lietuvos statybos technikos paveldo požiūriu – originaliu konstrukciniu sprendimu. Tai pirmasis pastatas Lietuvoje, kurį statant panaudoti poliniai pamatai, mat statybos metu, šioje vietoje buvusi pelkė ir pasirinkta konstrukcija turėjo padėti pasiekti kietą pagrindą.

Vizualizacija, kaip atrodys pastatas Vytauto g. 28, Marijampolėje po modernizacijos.