Turto bankas imasi pastatų modernizavimo uostamiestyje

Įsibėgėjusi valstybės administracinių pastatų modernizacijos programa startuoja ir Klaipėdoje. Turto bankas į Klaipėdos senamiestyje, S. Nėries g. 4, esančio pastato atnaujinimą investuos beveik 2 mln. eurų, dar 2,2 mln. eurų bus skirta pastato, esančio Naikupės g. 27 A, modernizacijai ir aplinkinės teritorijos sutvarkymui.

S. Nėries gatvėje esantis pastatas yra pripažintas kultūros vertybe, tad modernizacijos projektas turėjo atitikti ir specialius kultūros paveldo objektams keliamus reikalavimus. Augusto Didžgalvio nuotr.

Rangos darbų sutartis dėl kultūros vertybe pripažinto pastato, esančio S. Nėries g., modernizacijos ir vidaus patalpų remonto pasirašyta su UAB „Klaipėdos apdaila“. Šiuo metu vyksta pastate įsikūrusių įstaigų perkraustymo ir kiti paruošiamieji darbai. Rangos darbai bus pradėti gavus statybos leidimą. Jį tikimasi gauti iki metų galo.

„Pastatų modernizavimas leidžia pasiekti ilgalaikį ir tvarų efektą mažinant energijos resursų naudojimą, o kartu ir valstybės išlaidas pastatų išlaikymui. Klaipėdoje modernizuojamų pastatų energijos suvartojimas po modernizacijos sumažės net 70 proc.“, – teigia Mindaugas Sinkevičius, Turto banko generalinis direktorius.

Mažės energijos suvartojimas, gerės darbo sąlygos

Šiuo metu F energetinės klasės pastatas po modernizacijos atitiks B energinio naudingumo klasę, o energetikos suvartojimas jame sumažės beveik 70 proc. Kadangi pastatas senamiestyje ir yra saugomas, ant jo stogo nebus galimybės įrengti saulės baterijų, tačiau planuojama įrengti vieną elektromobilių įkrovimo vietą.

70 proc. – tiek po modernizacijos sumažės Klaipėdoje atnaujinamų pastatų energijos suvartojimas

Atliekant remonto darbus bus apšiltintos pastato vidaus sienos, keičiami išorės ir vidaus langai bei durys, įrengta nuogrinda, atlikti vidaus apdailos darbai, įrengta vėdinimo sistema ir, atsižvelgiant į įstaigų poreikius, naujai perplanuotos ir suremontuotos vidaus patalpos. Atlikus remontą į pastatą sugrįš jame iki šiol veikusi Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus Rezistencijos ir tremties ekspozicija, Klaipėdos teritorinė muitinė, Muitinės departamento padalinys ir Muitinės informacinių sistemų centras. Taigi po modernizacijos darbo sąlygos pagerės net 100 čia dirbančių žmonių.

Taip pat bus atnaujinama ir pastato išorė: remontuojama fasado tinko apdaila, įrengta nauja lietaus vandens surinkimo sistema, sniego gaudytuvai su tvorele, žaibosaugos sistema. Pastatas bus apsaugotas ir nuo galimų nelaimių bei vandalizmo atvejų, nes žadama modernizuoti gaisrinės, elektroninių ryšių, elektros tinklų, apsauginės signalizacijos ir vaizdo stebėjimo sistemas. Numatytas esamų medinių ir plieninių konstrukcijų padengimas antikorozinėmis, ugniai atspariomis ir nuo aplinkos poveikio apsaugančiomis dangomis. Taip pat bus modernizuojama, seniai šiuolaikinių reikalavimų neatitinkanti ir neefektyvi, šildymo ir vandentiekio sistema.

Pastatas taps draugiškas ir neįgaliesiems – bus įrengta keltuvas pritaikytas žmonėm su negalia, įrengtos nuovaža ir pritaikyti įėjimai skirti neįgaliesiems. Numatoma įrengti sanitarinius mazgus pritaikytus neįgaliesiems ir kiti sprendiniai.

Bus tvarkoma ir teritorija

Naikupės g. 27 esantį Užimtumo tarnybos pastatą modernizuos įmonė „Konsolė“. Projektas ypatingas tuo, kad rangos darbų metu Užimtumo tarnybos darbuotojai liks savo darbo vietose, įstaiga nebus perkeliama. Visi numatyti statybos darbai bus vykdomi vienu metu etapais, siekiant kuo mažiau sutrikdyti institucijos, veikiančios pastate, veiklą. Šiuo metu šiame 1 776 kv. m ploto pastate yra 66 darbo vietos, po modernizacijos bus pasiektas didesnis ploto efektyvumas ir įrengtos 73 darbo vietos.

Atlikus parengiamuosius darbus ant Naikupės gatvėje esančio pastato stogo planuojama įrengti saulės elektrinę. Augusto Didžgalvio nuotr.

1966 m. statybos pastatas yra F energetinės klasės, po modernizacijos bus pasiekta B klasė, o energijos sąnaudos mažės apie 67 proc. Pastato modernizavimo projektas apims išorės sienų, cokolio ir stogo šiltinimą, langų ir išorės durų keitimą, išorės perdangos šiltinimą, elektros, šildymo ir karšto vandens tiekimo, vėdinimo, apšvietimo, šalto vandens tiekimo ir nuotekų sistemų atnaujinimą ir modernizavimą, tambūrų ir laiptinių remontą, teritorijos sutvarkymą.

Modernizacijos projekto metu bus numatyta galimybė ant šio pastato stogo įrengti saulės elektrinę, tačiau pati elektrinė bus įrengta kitu etapu. Prie pastato bus įrengtos dvi elektromobilių įkrovimo stotelės.

Pastatas bus pilnai pritaikytas žmonėms su negalia, jie galės savarankiškai patekti į pastatą, laisvai jame judėti ir naudotis visomis lankytojams skirtomis patalpomis. Bus įrengtas neįgaliesiems skirtas keltuvas viduje, pritaikyti pagrindinis įėjimas į pastatą, lankytojų aptarnavimo patalpos ir praėjimai į jas, koridoriai, holai, sanitarinis mazgas, evakuacijos išėjimai ir kt.

Tuo pačiu bus sutvarkytos pastato prieigos: įrengta nauja nuogrinda aplink pastatą, sutvarkyti pėsčiųjų takai, automobilių aikštelėje sužymėtos parkavimo vietos, įskaitant vietas su įspėjamaisiais paviršiais žmonėms su individualiais poreikiais, įrengtos dviračių parkavimo atramos, įgyvendinti privalomi reikalavimai dėl ugniagesių ir gelbėjimo automobilių privažiavimo ir manevravimo teritorijoje. Tiek pastato darbuotojų, tiek lankytojų patogumui bei poilsiui planuojama sutvarkyti ir vidinį pastato kiemelį: įrengti želdynus, gėlynus ir poilsio zoną su suoliukais bei stalais.

Abu projektai bus įgyvendinti per metus. Projektai įgyvendinami pasitelkus Europos Sąjungos fondų bei Turto banko lėšas. Turto banko įgyvendinamos valstybės administracinių pastatų modernizacijos programos tikslas didinti energijos vartojimo viešiesiems pastatams šildyti ir apšviesti efektyvumą, mažinti į atmosferą išmetamų, šiltnamio efektą sukeliančių, dujų (CO2) kiekį, užtikrinti viešųjų pastatų infrastruktūros atitikimą higienos normos reikalavimams.

Apie Turto banką

Turto bankas – tai valstybinė įmonė, kurioje akcininko teises įgyvendina Finansų ministerija. Įmonė siekia efektyvinti valstybės turtą, mažinti jo plotą, paliekant tik tikrai valstybės veiklai reikalingus pastatus. Turto bankas centralizuotai valdo apie 700 tūkst. kv. m. administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto, jį atnaujina, investuoja į naujų pastatų statybą. Vieni iš pagrindinių įmonės strateginių tikslų yra statinių tvarumo didinimas, investicijos į atsinaujinančią energiją, energijos sąnaudų ir CO2 emisijos mažinimas.