Turto bankas parengė valstybės turtų Ukrainos pabėgėliams apgyvendinti sąrašą

2022-03-03

Valstybės nekilnojamąjį turtą valdančios įmonės Turto banko specialistai parengė valstybei nuosavybės teise priklausančių nekilnojamojo turto objektų, kurie galimai tiktų pabėgėliams iš Ukrainos apgyvendinti, jei toks poreikis būtų, sąrašą. Jis buvo pateiktas Vidaus reikalų ministerijai (VRM) įvertinti.

Sąraše yra pateikta bendra informacija apie visoje Lietuvoje esantį valstybei nuosavybės teise priklausantį didesnio nei 450 kv. m ploto gyvenamosios (daugiausia – bendrabučiai) ir poilsio paskirties nekilnojamąjį turtą.

„Mūsų specialistai peržiūrėjo ne tik Turto banko, bet visą valstybei nuosavybės teise priklausantį poilsio ir gyvenamosios paskirties turtą. Dalis biudžetinių įstaigų valdo turtą, kuris šiuo atveju galėtų būti panaudotas nuo karo veiksmų savo šalyje bėgantiems Ukrainos žmonėms apgyvendinti. Todėl šis turtas buvo įtrauktas į VRM pateiktą sąrašą. Kadangi ne visas šis turtas yra atlaisvintas, biudžetinės įstaigos jį naudoja tiesioginėms savo funkcijoms atlikti, pirmiausia siūlome rinktis būtent Turto banko valdomą turtą, nes jis šiuo metu nėra naudojamas tiesioginėms valstybės funkcijoms vykdyti“, – teigia Mindaugas Sinkevičius, Turto banko generalinis direktorius.

Tarp Turto banko patikėjimo teise valdomų objektų pabėgėliams apgyvendinti galimai tiktų 56 objektai – 26 – gyvenamosios paskirties ir 30 – poilsio paskirties.

Turto bankas valstybės turto analizę atliko remdamasis Valstybės turto informacinėje paieškos sistemoje (VTIPS) esančia informacija. Joje duomenis apie naudojamą valstybės turtą teikia 605 valstybės turto valdytojai ir naudotojai.