Turto bankas sudarė sutartį dėl saulės parkų dalių įsigijimo

Sėkmingai įvykus viešajam pirkimui, Turto bankas sudarė sutartį dėl penkių saulės parkų dalių, kurių bendra galia sieks 2,21 MW įsigijimo. Jos atsinaujinančia saulės energija aprūpins penkis Turto banko valdomus valstybės biurų pastatus Vilniuje ir Kaune. Bendra investicija į įrenginius sudarys apie 2,4 mln. eurų be PVM.

Molėtų ir Kėdainių rajonuose planuojamų saulės parkų dalis įrengs bendrovės „Solar PIV“ ir „Solar P6“. Saulės energija iš šių parkų bus aprūpinami keturi sostinėje esantys pastatai, kuriuose įsikūrusios Aplinkos, Energetikos, Ekonomikos ir inovacijų bei Finansų ministerijos, o Kaune – Valstybinės mokesčių inspekcijos pastatas Europos prospekte.

Saulės parkų dalių įsigijimas – tai pirmas reikšmingas žingsnis, įgyvendinant įmonės saulės energijos išteklių panaudojimo strategiją

Laimonas Belickas, Turto banko valdybos pirmininkas

„Saulės parkų dalių įsigijimas – tai pirmas reikšmingas žingsnis, įgyvendinant įmonės saulės energijos išteklių panaudojimo strategiją, kuri ilgainiui leis užtikrinti elektros energijos tiekimą iš atsinaujinančių šaltinių visiems Turto banko valdomiems pastatams, o kartu įmonės energetinę nepriklausomybę“, – sako Turto banko valdybos pirmininkas Laimonas Belickas.

Pasak jo, tapdamas gaminančiu elektros energijos vartotoju, Turto bankas įgyja galimybę nesudėtingai prognozuoti elektros energijos tiekimo kainą valdomiems pastatams bei prisideda prie CO2 dujų išmetimų į atmosferą mažinimo.

„Projektas bus įgyvendintas ir elektros energija iš saulės parkų minėtiems pastatams bus pradėta tiekti per pusantrų metų. Įsigytos saulės parkų dalys kasmet sugeneruos mažiausiai 2,25 mln. kWh žalios elektros energijos ir leis išvengti 340 tonų CO2 emisijų“, – aiškina Turto banko generalinis direktorius Mindaugas Sinkevičius.

Parko dalys bus eksploatuojamos mažiausiai 25 metus ir padengs didžiąją dalį minėtų pastatų elektros energijos poreikio. Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) šiam tikslui praėjusių metų rugsėjį skyrė 1,45 mln. eurų subsidiją. Likusią projektui įgyvendinti reikalingą sumą Turto bankas skirs iš savo lėšų.

Be investicijų į įrangą, Turto Bankas kasmet skirs apie 38 tūkst. eurų parko dalių priežiūrai, dar apie 130 tūkst. eurų per metus kainuos sugeneruotos elektros energijos pasaugojimas ESO tinkle. Įvertinus visas investicijas ir išlaidas bei esamas elektros energijos kainas, skaičiuojama, kad saulės parko dalių generuojama elektros energija kasmet leis sutaupyti apie 340 tūkst. eurų. Taigi šis projektas atsipirks per 4-erius metus.

Sėkmingai įgyvendinus projektą, bus padengta apie 10 proc. viso Turto banko valdomo turto elektros energijos poreikio. Pagrindinis Turto banko saulės energijos išteklių panaudojimo strategijos tikslas – užtikrinti, kad ilgainiui visi klientai būtų aprūpinami žaliąja elektros energija iš įmonės valdomų saulės parkų bei ant pastatų įrengtų saulės elektrinių. Skaičiuojama, kad įmonės poreikį patenkintų apie 20 MW galios saulės parkų.

Šiuo metu visiems Turto banko valdomiems administraciniams pastatams elektros energiją, pagamintą iš atsinaujinančių energijos šaltinių, tiekia bendrovė „Ignitis“.

Apie Turto banką

Turto bankas yra valstybės įmonė, kurioje akcininko teises įgyvendina Finansų ministerija. Įmonė siekia efektyvinti valstybės turtą, mažinti jo plotą, paliekant tik tikrai valstybės veiklai reikalingus pastatus. Turto bankas centralizuotai valdo apie 700 tūkst. kv. m administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto, jį atnaujina, investuoja į naujų pastatų statybą. Vieni iš pagrindinių įmonės strateginių tikslų yra statinių tvarumo didinimas, investicijos į atsinaujinančią energiją, energijos sąnaudų ir CO2 emisijos mažinimas.