Turto bankas svarsto kelis geležinkelių administracinio pastato panaudojimo scenarijus

2021-02-10

Trečiadienį Vyriausybei posėdyje pritarus akcinės bendrovės „LTG Infra“ valdomo pastato, esančio sostinės Mindaugo g. 12, perdavimui centralizuoto valstybės nekilnojamojo turto valytojui valstybės įmonei Turto bankui, pastarasis teigia, kad pastatą tikslinga išlaikyti valstybės nuosavybėje. Šiuo metu svarstomi keli realiausi jo panaudojimo scenarijai.

Trečiadienį Vyriausybė posėdyje kartu su ketvirtiniu valstybės nekilnojamojo turto sąrašu, kuriuo Turto bankui buvo perduota 39 nekilnojamojo turto objektai, buvo nutarta, kad  centrinį geležinkelių pastatą perims Turto bankas. Mindaugo gatvėje esantis beveik 12 tūkst. kv. m statinys nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai.

„Šiuo metu analizuojami keli galimi pastato panaudojimo scenarijai: jis galėtų tapti vienos ministerijos miesteliu, perkeliant kuriai nors ministerijai pavaldžias įstaigas; savotišku viešojo sektoriaus įstaigų habu, perkeliant Vilniuje išsimėčiusias viešojo sektoriaus institucijas į vieną pastatą; pereinamuoju objektu, kur laikinai galėtų įsikurti įstaigos, kol jų patalpose vyksta atnaujinimo darbai. Visi šie scenarijai dar reikalauja detalesnių skaičiavimų, neatmestina, kad po jų išryškėtų ir daugiau pastato panaudojimo galimybių“, – sako Mindaugas Sinkevičius, Turto banko generalinis direktorius.

Šie Turto banko svarstymai remiasi atlikta bendra valstybės administracinės paskirties patalpų analize, kuri parodė, kad du trečdaliai patalpų, kuriose veikia valstybės institucijos, yra patenkinamos arba blogos būklės. Taip pat Vilniuje valstybės administracinės paskirties patalpų užimtumas yra beveik maksimalus.

„Išlaikius geležinkelių pastatą valstybės rankose, būtų pagerintos viešojo sektoriaus darbuotojų darbo sąlygos. Tai taip pat leistų atlaisvinti kitas, ne tokios geros būklės patalpas, kurių pardavimo pajamomis galėtų būti finansuojami valstybės nekilnojamojo turto projektai ir būtų sutaupytos lėšos, skirtos remontams. Žinoma, yra iššūkių: tai didelis pastato plotas, patalpų išplanavimas, ribota automobilių statymo aikštelė, todėl prieš įgyvendinimą reikalinga nuosekli analizė“, – teigia M. Sinkevičius.

Planuojama, kad Turto banko specialistai pastatą ir jo valdymą perims per mėnesį.

Neoklasicistinio stiliaus administracinis pastatas, esantis Vilniaus Mindaugo g. 12, suprojektuotas architekto Tadeušo Rostvorovskio XX a. pradžioje. Čia nuo jo statybų pradžios iki dabar buvo įsikūrusi geležinkelių administracija. Pastatas įtrauktas į Kultūros paveldo registrą.