Turto bankas – tarp sėkmingiausiai strateginius tikslus bei uždavinius įgyvendinusių valstybės įmonių

2021-07-20

Valdymo koordinavimo centro (VKC) atliktas vertinimas, rodo, kad 2020 metais sėkmingiausiai strateginius tikslus bei uždavinius įgyvendino finansų bei energetikos sektoriuje veikiančios valstybės valdomos įmonės – tarp jų paminėtas ir Turto bankas.

Pagal VKC metodiką valstybės valdomos įmonės buvo vertinamos pagal keturis kriterijus: strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos kokybę, tinkamą akcininko finansinio lūkesčio pelningumui atspindėjimą ir įgyvendinimą, kitų finansinių rodiklių įgyvendinimą, nefinansinių rodiklių įgyvendinimą. Pagal šiuos kriterijus Turto banko strategijos įgyvendinimą VKC įvertinimo 78,9 proc. (2019 m. bendras balų kiekis siekė 56 proc. iš 100).

VKC atlikto vertinimo išvados bei rekomendacijos yra pateiktos Vyriausybei.

Daugiau informacijos VKC pranešime.