Turto banko perduotame pastate bus įkurtas kalėjimų departamento mokymo centras

2022-03-21

Buvęs LR Valstybės saugumo departamento (VSD) Mokymo centras, esantis Antavilių g. 27A, Vilniuje, perduodamas Kalėjimų departamentui prie LR Teisingumo ministerijos valdyti patikėjimo teise.

Valstybės turtą valdanti įmonė Turto bankas ir Kalėjimų departamentas jau pasirašė objekto priėmimo–perdavimo aktą ir šiuo metu baigia turto perdavimo procedūras. Turto perdavimą Turto bankas inicijavo po to, kai gavo Kalėjimų departamento prašymą suteikti bausmių sistemos pokyčiams įgyvendinti reikalingas patalpas. Kaip skelbia LR Teisingumo ministerija, pastate bus įkurtas Mokymo centras.

Remiantis Registrų centro duomenimis, pagrindinio gyvenamosios paskirties pastato su jojimo klubu ir kavinės patalpomis, esančio Antavilių g. 27A, Vilniuje, statyba buvo baigta 1992 m., 2001 m. buvo pradėta pastato rekonstrukcija, o 2007 m. priėmimo–perdavimo aktu buvo įteisinta Lietuvos Respublikos nuosavybė. Kompleksas ir sklypas aplink jį užima kiek daugiau nei vieno hektaro teritoriją (1,0224 ha).

Šį objektą Turto bankas patikėjimo teise perėmė valdyti 2018 m. balandžio 10 d. Visą šį laiką patalpomis pagal panaudos sutartį neatlygintinai naudojosi VSD. Turto bankui objektas grąžintas 2021 m. gruodžio 28 d.