Turto banko valdyta vilos „Auska“ turto dalis Palangos miesto savivaldybei buvo perduota pilna apimtimi

2021-05-14

Turto bankas jo valdytą turtą, esantį Vytauto g. 11, Palangoje (vila „Auska“), Palangos miesto savivaldybei perdavė pilna apimtimi dar šių metų pradžioje. Nuo to laiko, šį turtą valdė ir už jį buvo atsakinga Palangos miesto savivaldybė. Todėl Turto bankas niekaip negali būti atsakingas už per tą laiką dingusį ar sugadintą turtą.

Praėjusių metų pabaigoje LR Vyriausybei apsisprendus vilą „Auska“ nuosavybės teise perduoti Palangos miesto savivaldybei, Turto bankas kartu su savivaldybės atstovais apžiūrėjo bei inventorizavo nekilnojamąjį turtą. Buvo apžiūrėti visi statiniai bei esminės jų dalys, visa juose esanti integruota įranga, durys, langai, palangės, freskos, vitražai, radiatoriai, grotelės ir kitas turtas. Šių metų pradžioje Perdavimo priėmimo aktu visas nekilnojamasis turtas su apžiūros akte nurodyta integruota įranga bei esminėmis nekilnojamojo daikto dalimis bei paveikslai buvo perduoti savivaldybės nuosavybėn.

„Tiek vykdytos turto apžiūros, tiek perdavimo savivaldybei metu visas Turto banko iki tol valdytas nekilnojamasis turtas ir visos esminės jo dalys, integruota įranga buvo tvarkingi, ir, atsižvelgiant į nusidėvėjimą, normalios būklės, jokio, savivaldybei perduotino, turto netrūko“, – pabrėžia Turto banko Teisės skyriaus vadovė Justė Žibūdienė.

Kartu su turtu savivaldybei perėjo visos nuomotojo teisės ir pareigos pagal dar 2011 m. tarp UAB poilsio namai „Baltija“ ir UAB „Ambra investicijos“ sudarytą nuomos sutartį.

„Už tai, kad tuo laikotarpiu, kai turtas jau buvo perduotas savivaldybei iki minėtos nuomos sutarties galiojimo pabaigos, galėjo dingti dalis turto, Turto bankas negali būti atsakingas, nes šiuo laikotarpiu jis pastatų nevaldė, taip pat nebebuvo ir nuomos sutarties šalimi“, – aiškina J. Žibūdienė.

Svarbu paminėti, kad visą nekilnojamojo turto nuomos sutarties laikotarpį iki turto perdavimo savivaldybės nuosavybėn UAB „Ambra investicijos“ naudojo turtą pagal paskirtį, teikė viešbučio paslaugas, turtą prižiūrėjo ir remontavo.

Turto bankui yra žinoma, kad 2011 m. UAB poilsio namai „Baltija“ ir UAB „Ambra investicijos“ buvo sudarę atskirą kilnojamojo turto nuomos sutartį bei dalis trumpalaikio kilnojamojo turto (baldai, buitinė technika, tekstilės gaminiai ir pan.) 2014 m. buvo parduota.

„Tačiau negalime komentuoti, kokiu pagrindu ir kodėl minėtas turtas buvo parduotas, nes Turto bankui šia nuomos sutartimi išnuomotas kilnojamasis turtas niekuomet nebuvo perduotas. Tad Turto bankas jo nevaldė, nenuomojo ir tikrai nepardavė“, – tvirtina J. Žibūdienė.